Váš nákupní košík je prázdný

Nákup

Kusy: 0

Spolu: 0,00

Uspořádání genetického materiálu

Uspořádání genetického materiálu

Eukaryotické buňky s jádry v průměru několik mikrometrů mohou obsahovat téměř 2 metry DNA svinutou vícekrát.

Biologie

Klíčová slova

genetický materiál, DNK, deoxyribonukleová kyselina, dvojšroubovice, chromozóm, adenin, Thymin, Cytosin, guanin, rozmnožování, purin, pyrimidinu, vodíkové vazby, histonového proteinu, nukleosom, lidský, biochemie, biologie

Související doplňky

DNA

Je nositelkou genetické informace v buňkách.

Meióza

Naše pohlavní buňky jsou haploidní buňky vyrobené z diploidních buněk meiózy což je zvláštní druh buněčného dělení

Mitóza

Mitóza je takový proces dělení, během něhož se počet chromozomů nemění.

Purin (C₅H₄N₄)

Purin je heterocyklická sloučenina na bázi dusíku, její deriváty jsou guanin a adenin.

Pyrimidin (C₄H₄N₂)

Je to heterocyklická sloučenina na bázi dusíku, její deriváty jsou thymin, cytosin a uracil.

β (beta) -D-2-deoxyribóza (C₅H₁₀O4)

Je součástí DNK, obsahuje jednu hydroxylovou skupinu, méně než β-D-ribóza.

Radioaktivita

Radioaktivní rozpad je proces rozpadu nestabilních atomových jader.

Stupně organizace pod jednotlivcem

Animace ukazuje organizovanost živých organismů od jednotlivce přes tkáně po stupeň buněk.

Trepka velká

Eukaryotické jednobuněčné organismy rozšířené ve sladkých vodách.

Želvušky

Želvušky mohou přežít v extrémních podmínkách, mohou dokonce zůstat naživu ve vesmíru.

Měňavka velká

V sladké vodě žijící heterotrofní jednobuněčné organismy, jejichž tvar se neustále mění.

Struktura bílkovin

Struktura a uspořádání polypeptidových řetězců ovlivňuje prostorovou strukturu proteinů.

Added to your cart.