Váš nákupní košík je prázdný

Nákup

Kusy: 0

Spolu: 0,00

0

Typy vln

Typy vln

Vlny hrají v mnoha oblastech našeho života nesmírně důležitou roli.

Fyzika

Klíčová slova

vlna, typy vln, zvuková vlna, gravitační vlna, elektromagnetická vlna, mechanická vlna, longitudinální, transverzální, kmitočet, amplituda, znít, vlnová délka, rychlost šíření, chvění, perioda kmitání, polarizační filtr, rádiové vlny, mikrovlnná trouba, světlo, viditelné světlo, ultrafialové záření, infračervené záření, polarizovaná vlna, infrazvuk, ultrazvuk, anténa, gravitace, Mechanika

Související doplňky

Charakteristické parametry zvukových vln

Tato animace vysvětluje nejdůležitější parametry vln, a to pomocí zvukových vln.

Jak funguje reproduktor?

Zvukové vlny v reproduktorech jsou generovány pomocí elektromagnetické indukce.

Dopplerův jev

Je známým jevem, že zvuk přibližujícího se zdroje zvuku je vyšší než vzdalujícího se.

Elektrický zvonek

Mechanický zvonek funguje pomocí elektromagnetu.

Gravitační vlna (LIGO)

Když tělesa s velkou hmotností vykonávají zrychlující se pohyb, vznikají kolem nich vlny v časoprostoru, které se nazývají gravitačními vlnami.

Harmonické kmitání a rovnoměrný kruhový pohyb

Kolmý průmět hmotného bodu provádějícího rovnoměrný kruhový pohyb vykonává harmonické kmitání.

Jak funguje laser?

Lasery jsou zařízení schopná emitovat úzké, monochromatické paprsky světla s vysokou intenzitou.

Krajina formována mořem

Mořská voda, jako vnější síla, hraje důležitou roli v rámci formování mořského pobřeží.

Magnetron

Magnetron, který vyrábí mikrovlny, je důležitou součástí mikrovlnné trouby.

Mořské proudy

Mořské proudy tvoří velký dopravníkový oceánský pás, který ve výrazné míře ovlivňuje zemské klima.

Přílivová elektrárna

Přílivové elektrárny využívají denní kolísání hladiny vody na výrobu elektrické energie.

Průhlednost

Tato animace vysvětluje průhlednost a neprůhlednost, princip radiografie, respektive proč určité materiály pohlcují pouze světlo určité barvy.

Radar (Zoltán Bay)

Maďarský vědec byl prvním člověkem, který odhalil radarové odrazy od Měsíce, v roce 1946.

Radioaktivita

Radioaktivní rozpad je proces rozpadu nestabilních atomových jader.

Slapové jevy

Vzestup a pokles mořské hladiny v důsledku gravitační síly Měsíce.

Zemětřesení

Zemětřesení je jedním z nejničivějších přírodních jevů Země.

Concorde (1969)

První nadzvukový dopravní letoun byl zařazen do provozu v roce 1976.

Delfín skákavý

Delfíni jsou mořští savci, které k orientaci používají zvukové signály.

Domácí elektrické světelné zdroje

Tato animace nám představí fungování domácích zdrojů světla od tradičních žárovek až po LED osvětlení.

Jak to funguje? - Mikrovlnná trouba

Pomocí animace poznáme strukturu a fungování mikrovlnné trouby.

Jak to funguje? - Sonar

Sonar funguje na principu radaru, které místo rádiových vln používá ultrazvuk.

Laboratoř Nikoly Tesly (Shoreham, USA)

Tento inženýr a vynálezce, který se věnoval především elektrotechnice, byl bezpochyby nejgeniálnější postavou druhé průmyslové revoluce.

Počítačová tomografie

Pomocí této animace poznáme strukturu a fungování počítačové tomografie.

Tsunami

Vlny tsunami jsou až několik metrů vysoké vlny s obrovskou ničivou silou.

Tvorba zvuku

Při tvorbe zvuku vzduch proudící z plic rozkmitá hlasivky.

Vrápenec malý

Netopýři se orientují a loví pomocí ultrazvuku.

Slunce

Průměr Slunce je asi 109 násobek průměru Země. Většina z jeho hmotnosti se skládá z vodíku.

Added to your cart.