Turecká lázeň (10. století)

Jedním z pozitivních vlivů turecké nadvlády byla stavba a zdomácnění se lázní.

Související doplňky

Vznik feudalismu

Unikátní společenský a ekonomický systém nazvaný feudalismus vznikl během středověku v západní...

Africká vesnice (Súdán)

Africké vesnice se přizpůsobují přírodním podmínkám a odrážejí kulturu místních kmenů.

Vikingové

Vikingové byli severští mořeplavci, kteří pocházeli z území dnešního Dánska, Švédska, Norska....

Machu Picchu (15. století)

Starobylé město Inků, které se nachází v dnešním Peru, je na seznamu světového kulturního...

Husitská vozová hradba

Husité v 15. století pozvedli používání bojových vozů na mistrovskou úroveň.

Navigační nástroje minulosti

V průběhu staletí bylo vynalezeno několik výborných nástrojů na pomoc při navigaci na moři.

Templářští rytíři (12. století)

Jeden z nejdůležitějších rytířských řádů, který vznikl během křižáckých výprav.

Palác Karla Velikého (Cáchy, 9 století)

Palác Karla Velikého byl nejen střediskem říše, ale i centrem kultury.

Added to your cart.