Váš nákupní košík je prázdný

Nákup

Kusy: 0

Spolu: 0,00

0

Trojský kůň

Trojský kůň

V Homérově eposu trojský kůň byl válečná lest Řeků v trojské válce. Vymyslel ji Odysseus.

Dějepis

Klíčová slova

Trojský kůň, Troy, Trojská válka, Homer, Odyseus, Iliad, epos, Menelaus, Agamemnon, Ilion, Řekové, Helen, Achilles, Hellas, Malá Asie, řečtí bohové, Odysseia, legenda, bojovník, trik, Armáda, támadás, obležení

Související doplňky

Scénky

Město Trója

Dar pro bohy

Animace

Oslava

Trojský kůň

V noci

Procházka

Vyprávění

Podle starověkých řeckých bájí trojská válka vypukla kvůli tomu, že trojský princ Paris unesl krásnou Helenu, manželku spartského krále Meneláa. Řekové přísahali pomstu, sjednotily své síly a valily se na město Trója v Malé Asii s obrovskou armádou.

Začal se vražedný boj o město, jehož starověké jméno bylo Ilion. Jeho masivní zdi pokládali za neproniknutelné. O některých událostech, které se odehrály během této války mluví také epos Ilias od starořeckého básníka Homéra.
V hrdinském eposu, který vznikl v 8. století před Kr., se zmiňuje pouze jedna kratší etapa války, ale neuvádí, jak se skončil tento deset let trvající boj.

Podle báje král ostrova Ithaka, Odysseus, který bojoval na straně Řeků, viděl, jak jeden z jeho vojáků vyřezává koně. To bylo následně zdrojem jeho nápadu, který použil ve svých plánech.
Dal vytesat obrovského dřevěného koně, v jeho nitru se ukryli řečtí bojovníci, včetně Achilla.
Helénové se odpluli a ukotvili při blízkém ostrově. Trójané si mysleli, že Řekové ukončili obléhání města. Řecký voják Sinón, kterého vycvičil Odysseus, se prohlásil za zrádce. Namluvil králi Iliona, Priamovi, že kůň je darem pro bohy a bude ochraňovat město, pokud jej umístí za jeho hradby. Věštkyně Kassandra a kněz boha Apollóna, Láokoón protestovali proti tomu, ale Priamos jim nevěřil.

Trójané omámení vítězstvím umístili dřevěného koně za městské hradby a následně uspořádali velkou oslavu.
Když usnuli, Sinón vypustil z vnitřku koně řeckých bojovníků. Oni pak otevřeli brány a dali znamení helénské armádě. Město, které zůstalo bez ochrany, se stalo obětí dobyvatelů a plamenů.

Související doplňky

Řečtí bohové

Olympští bohové byli podle starověké řecké mytologie stejně rozmanití jako lidé.

Řecká a Makedonská falanga

Falanga byla starověká vojenská formace řecké pěchoty.

Akropole (Athény, 5. století př. Kr.)

Nejslavnější citadela na světě je Akropole v Athénách, která byla postavena během periklovské mírové éry.

Atreova pokladna (Mykény, 14. století před Kr.)

Mykénský starověký kruhový hrob podle tradice je vázán k menu mýtickému králi.

Bastila (Paříž, 18. století)

Pařížské vězení se stalo legendárním kvůli událostem francouzské revoluce v roce 1789.

Knósský palác (2. tisíciletí př. Kr.)

Největší palácový komplex ostrova Kréta bylo pravděpodobně středisko mínojské civilizace.

Mykény (2. tisícletí př. n. l.)

Starořecké město s pokročilou kulturou je první v historii s vybudovanou pevností.

Starověká řecká keramika

Mistrovská díla starověkých řeckých hrnčířů jsou důležité archeologické prameny.

Typy řeckých sloupů

Jónské, dórské a korintské sloupy mají odlišné rozměry a ozdoby.

Daidalos a Ikaros

Starověký řecký mýtus o tragédií otce a syna, kteří chtěli uprchnout z ostrova Kréta.

Makedonská obléhací věž (4. století př. Kr.)

Pomocí tohoto nástroje vojsko Alexandra Velikého úspěšně obléhalo i opevněná místa.

Starověké římské obléhací stroje

Tyto technické nástroje starověcí Římané použili na dobývání pevnosti.

Added to your cart.