Váš nákupní košík je prázdný

Nákup

Kusy: 0

Spolu: 0,00

Trojský kůň

Trojský kůň

V Homérově eposu trojský kůň byl válečná lest Řeků v trojské válce. Vymyslel ji Odysseus.

Dějepis

Klíčová slova

Trojský kůň, Troy, Trojská válka, Homer, Odyseus, Iliad, epos, Menelaus, Agamemnon, Ilion, Řekové, Helen, Achilles, Hellas, Malá Asie, řečtí bohové, Odysseia, legenda, bojovník, trik, Armáda, támadás, obležení

Související doplňky

Řečtí bohové

Olympští bohové byli podle starověké řecké mytologie stejně rozmanití jako lidé.

Řecká a Makedonská falanga

Falanga byla starověká vojenská formace řecké pěchoty.

Akropole (Athény, 5. století př. Kr.)

Nejslavnější citadela na světě je Akropole v Athénách, která byla postavena během periklovské mírové éry.

Atreova pokladnice (Mykény, 14. století před Kr.)

Mykénský starověký kruhový hrob podle tradice je vázán k jménu mýtického krále.

Bastila (Paříž, 18. století)

Pařížské vězení se stalo legendárním kvůli událostem francouzské revoluce v roce 1789.

Kůň domácí

Kůň je domestikované zvíře patřící mezi lichokopytníky, které se využívají na mnoho účelů.

Knósský palác (2. tisíciletí př. Kr.)

Největší palácový komplex ostrova Kréta bylo pravděpodobně středisko mínojské civilizace.

Mykény (2. tisícletí př. n. l.)

Starořecké město s pokročilou kulturou je první v historii s vybudovanou pevností.

Starověká řecká keramika

Mistrovská díla starověkých řeckých hrnčířů jsou důležité archeologické prameny.

Typy řeckých sloupů

Jónské, dórské a korintské sloupy mají odlišné rozměry a ozdoby.

Daidalos a Ikaros

Starověký řecký mýtus o tragédií otce a syna, kteří chtěli uprchnout z ostrova Kréta.

Makedonská obléhací věž (4. století př. Kr.)

Pomocí tohoto nástroje vojsko Alexandra Velikého úspěšně obléhalo i opevněná místa.

Starověké římské obléhací stroje

Tyto technické nástroje starověcí Římané použili na dobývání pevnosti.

Added to your cart.