Váš nákupní košík je prázdný

Nákup

Kusy: 0

Spolu: 0,00

0

Transportní procesy

Transportní procesy

Tato animace zobrazuje aktivní a pasivní transportní procesy probíhající přes buněčné membrány.

Biologie

Klíčová slova

membránový transport, doprava, cytoplazmatická membrána, pasivní transport, aktivní transport, difúze, kanál protein, molekula nosiče, symport, antiport, Uniport, koncentrační gradient, ADP, ATP, cytologie, biologie

Související doplňky

Otázky

 • Co platí pro transportér Na+-glukózy?
 • Co platí pro sodno-draselnou pumpu?
 • Jaký typ transportu nelze vidět v animaci?
 • Jaký typ transportu lze vidět v animaci?
 • Jaký transportér lze vidět v animaci?
 • Jaký transportér nelze vidět v animaci?
 • Co platí pro tento transportní systém?
 • Co platí pro tento transportní systém?
 • Tento transportní systém zajišťuje...
 • Tento transportní systém zajišťuje...
 • Jak se přepravuje K+ v tomto transportním systému?
 • Tento transportní systém zajišťuje...
 • Příjem glukózy...

Scénky

Pasivní transport

 • vyšší koncentrace
 • nižší koncentrace
 • buněčná membrána - Dvojitá lipidová membrána, jejíž střední vrstva je nepolární, rozplývají se v ní nepolární látky. Malé nepolární molekuly (jako např. O₂, CO₂, steroidy) difundují přes membránu. Přes dočasné otvory, které vznikají kvůli tepelnému pohybu mohou projít i menší polární molekuly, např. H₂O.

Aktivní transport

 • vyšší koncentrace
 • nižší koncentrace
 • ATP
 • ADP
 • fosfát
 • transportér (uniportér) - V případě uniportu transportér přepravuje pouze jeden druh částice. Aktivní transport probíhá proti koncentračnímu gradientu, což vyžaduje energii. Tu zajišťuje ATP.

Animace

 • vyšší koncentrace
 • nižší koncentrace
 • buněčná membrána - Dvojitá lipidová membrána, jejíž střední vrstva je nepolární, rozplývají se v ní nepolární látky. Malé nepolární molekuly (jako např. O₂, CO₂, steroidy) difundují přes membránu. Přes dočasné otvory, které vznikají kvůli tepelnému pohybu mohou projít i menší polární molekuly, např. H₂O.
 • vyšší koncentrace
 • nižší koncentrace
 • přenašečová molekula - Pomocí nich se ve směru koncentračního gradientu transportují takové částice, které neumí projít přes dvojitou lipidovou vrstvu membrány. Jsou to například polární molekuly, ionty, molekuly větších rozměrů.
 • vyšší koncentrace
 • nižší koncentrace
 • ligand - Molekula, která otevírá iontový kanál, když se k němu připojí. V nervové soustavě jsou takovými ligandy neurotransmitery, které otevírají iontové kanály a kvůli tomu se změní elektrické vlastnosti membrány.
 • bílkovinný kanál - Přes ně proudí polární částice a ionty, které se nerozpouštějí v lipidové membráně. Iontové kanály se mohou obvykle otevírat a zavírat. To, zda jsou jisté kanály otevřené nebo zavřené závisí na navázání ligandu (např. hormonů, neurotransmiterů), u jiných kanálů to závisí na elektrických vlastnostech membrány. K druhé skupině patří iontové kanály, které se otevírají při depolarizaci, a které generují akční potenciál neuronů.
 • vyšší koncentrace
 • nižší koncentrace
 • ATP
 • ADP
 • fosfát
 • transportér (uniportér) - V případě uniportu transportér přepravuje pouze jeden druh částice. Aktivní transport probíhá proti koncentračnímu gradientu, což vyžaduje energii. Tu zajišťuje ATP.
 • „A“ částice - Aktivní transportér ji pomocí ATP shromažďuje na jedné straně membrány. Pak pasivně prochází přes membránu prostřednictvím symportéru a nese s sebou i „B“ částici. To znamená, že „B“ částice je transportována proti koncentračnímu gradientu.
 • „B“ částice - Prostřednictvím symportéru prochází přes membránu proti koncentračnímu gradientu. Jenže přes symportér musí projít i „A“ částice, což si vyžaduje, aby aktivní transportér shromáždil „A“ částice na jedné straně membrány.
 • ATP
 • ADP
 • fosfát
 • aktivní transportér - Vytváří koncentrační rozdíl „A“ částice. Jelikož se částice hromadí na jedné straně membrány, transport vyžaduje energii. Tuto energii zajišťuje ATP.
 • symportér - Provádí jednosměrný transport „A“ a „B“ částice. Částice nahromaděné aktivním transportérem pasivně proudí přes symportér ve směru koncentračního gradientu. Při přechodu si s sebou vezmou i další částici, která proudí proti koncentračnímu gradientu. Na základě toho fungování tohoto transportéru si přímo nevyžaduje ATP, ale nepřímo si vyžaduje, protože je zapotřebí koncentrační rozdíl, který vytváří aktivní transportér.
 • „A” částice - Aktivní transportér ji pomocí ATP shromažďuje na jedné straně membrány. Pak pasivně prochází přes membránu prostřednictvím symportéru a nese s sebou i „B“ částici. To znamená, že „B“ částice je transportována proti koncentračnímu gradientu.
 • „B” částice - Prostřednictvím symportéru prochází přes membránu proti koncentračnímu gradientu. Jenže přes symportér musí projít i „A“ částice, což si vyžaduje, aby aktivní transportér shromáždil „A“ částice na jedné straně membrány.
 • ATP
 • ADP
 • fosfát
 • aktivní transportér - Vytváří koncentrační rozdíl „A“ částice. Jelikož se částice hromadí na jedné straně membrány, transport vyžaduje energii. Tuto energii zajišťuje ATP.
 • antiportér - Provádí protichůdný transport „A“ a „B“ částice. Částice nahromaděné aktivním transportérem pasivně proudí přes antiportér ve směru koncentračního gradientu. Během toho protichůdně prochází i další částice, která proudí proti koncentračnímu gradientu. Na základě toho fungování tohoto transportéru si přímo nevyžaduje ATP, ale nepřímo si vyžaduje, protože je zapotřebí koncentrační rozdíl, který vytváří aktivní transportér.

Vyprávění

Příjem a výdej určitých látek probíhá přes buněčnou membránu. Existují dva základní typy těchto transportních procesů: pasivní a energeticky náročný aktivní transport.

Během pasivního transportu částice proudí tam, kde je jejich koncentrace nižší. To nevyžaduje vynaložení energie.
Nejjednodušším typem pasivních transportních procesů je jednoduchá difuze. Během ní částice procházejí přes dvojitou lipidovou vrstvu membrány ve směru koncentračního gradientu. Střední vrstva membrány je nepolární, v ní se rozplývají nepolární částice. Z tohoto důvodu jsou jednoduché difuze schopny nepolární molekuly, jako například kyslík, oxid uhličitý a steroidy. I polární molekuly malých rozměrů - jako například voda - se mohou dostat přes membránu jednoduchou difuzí díky dočasným drobným otvorům, které vznikají kvůli tepelnému pohybu lipidů.

Pomocí přenašečových molekul se ve směru koncentračního gradientu transportují takové částice, které kvůli své hydrofobnosti nebo rozměrům nemohou přes dvojitou lipidovou vrstvu membrány projít. Jsou to například polární molekuly, ionty, molekuly větších rozměrů.

V membráně se nacházejí i bílkovinné kanály, které se mohou otevírat a zavírat. Kanál se otevře, když se připojí vhodný ligand. Přes kanály se transportují polární částice a ionty, které by v opačném případě nemohly proniknout přes lipidovou vrstvu membrány. Kanály zajišťují rychlejší transport jako přenašeče, ale jejich selektivita je slabší. Iontové kanály hrají velmi důležitou roli i v rámci elektrické činnosti neuronů.

Aktivní transportní procesy vyžadují energii, jelikož částice jsou transportovány proti koncentračnímu gradientu a nahromadí se na jedné straně membrány. Potřebná energie pochází z rozkladu ATP.

Nejjednodušším aktivním transportem je uniport: transportér přepravuje částici jednoho druhu na tu stranu, kde je koncentrace částic větší. To vyžaduje energii, tedy ATP. ATP se rozštěpí na ADP a fosfát, přičemž se uvolňuje energie.

Během sekundárního aktivního transportu aktivní transportér vytvoří pomocí ATP u „A“ částice koncentrační rozdíl. Další transportér dovolí projít „A“ částicím nahromaděným na jedné straně ve směru koncentračního gradientu. Během toho se „B“ částice transportují proti koncentračnímu gradientu. To znamená, že transport „B“ částic proti koncentračnímu gradientu nepřímo vyžaduje ATP. Symportér transportuje „A“ a „B“ částice v jednom směru.

Dalším typem sekundárního aktivního transportu je antiport. Aktivní transportér vytvoří pomocí ATP koncentrační rozdíl „A“ částice. Antiportér dovolí projít „A“ částici ve směru koncentračního gradientu a během toho protichůdně transportuje „B“ částici proti koncentračnímu gradientu. To znamená, že transport „B“ částic nepřímo vyžaduje ATP. Transport „A“ a „B“ částic probíhá v protichůdném směru.

Související doplňky

Enzymy

Enzymy jsou molekuly proteinu katalyzující biochemické reakce. Jejich aktivita může být regulována.

Přenos nervového vzruchu

Neurony transformují nervový vzruch pomocí chemických a elektrických synapsí.

Fotosyntéza

Rostliny vyrábějí z anorganických látek (oxid uhličitý a voda) organický cukr.

Fotosyntéza (základní)

Rostliny vyrábějí z anorganických látek (oxid uhličitý a voda) organický cukr.

Elektrický systém srdce

Naše srdce vytváří elektrické impulsy potřebné pro jeho fungování. Grafické znázornění elektrické aktivity srdce zobrazuje elektrodiagram.

Molekule tuku

Molekule tuku je tvořena jednou molekulou glycerinu a třemi molekulami mastných kyselin.

Olejová molekule

Jsou to triglyceridy, které obsahují nenasycené mastné kyseliny, jsou kapalné při pokojové teplotě.

Struktura bílkovin

Struktura a uspořádání polypeptidových řetězců ovlivňuje prostorovou strukturu proteinů.

ADP, ATP

ATP je hlavním zdrojem energie pro buňky.

Anatomie tenkého střeva

Nejdelší část trávicího systému, kde probíhá trávení a vstřebávání potravy.

Added to your cart.