Váš nákupní košík je prázdný

Nákup

Kusy: 0

Spolu: 0,00

Transportní procesy

Transportní procesy

Tato animace zobrazuje aktivní a pasivní transportní procesy probíhající přes buněčné membrány.

Biologie

Klíčová slova

membránový transport, doprava, cytoplazmatická membrána, pasivní transport, aktivní transport, difúze, kanál protein, molekula nosiče, symport, antiport, Uniport, koncentrační gradient, ADP, ATP, cytologie, biologie

Související doplňky

Enzymy

Enzymy jsou molekuly proteinu katalyzující biochemické reakce. Jejich aktivita může být regulována.

Přenos nervového vzruchu

Neurony transformují nervový vzruch pomocí chemických a elektrických synapsí.

Fotosyntéza

Rostliny vyrábějí z anorganických látek (oxid uhličitý a voda) organický cukr.

Fotosyntéza (základní)

Rostliny vyrábějí z anorganických látek (oxid uhličitý a voda) organický cukr.

Elektrický systém srdce

Naše srdce vytváří elektrické impulsy potřebné pro jeho fungování. Grafické znázornění elektrické aktivity srdce zobrazuje elektrodiagram.

Molekule tuku

Molekule tuku je tvořena jednou molekulou glycerinu a třemi molekulami mastných kyselin.

Olejová molekule

Jsou to triglyceridy, které obsahují nenasycené mastné kyseliny, jsou kapalné při pokojové teplotě.

Struktura bílkovin

Struktura a uspořádání polypeptidových řetězců ovlivňuje prostorovou strukturu proteinů.

ADP, ATP

ATP je hlavním zdrojem energie pro buňky.

Anatomie tenkého střeva

Nejdelší část trávicího systému, kde probíhá trávení a vstřebávání potravy.

Added to your cart.