Tornádo

Tornáda mají krátkou životnost, ale o to větší sílu, která dokáže způsobit obrovské škody.

Související doplňky

Koloběh vody (základní)

Koloběh vody zahrnuje procesy jako jsou vypařování přes tvorbu oblaků kondenzaci vody v...

Slapové jevy

Vzestup a pokles mořské hladiny v důsledku gravitační síly Měsíce.

Středozemní podnebí

Středozemní podnebí charakterizuje horké, suché léto a mírná zima.

Spraš

Spraš je nezpevněná usazená hornina žluté barvy, která je tvořena hrubozrnnými částicemi hornin.

Následná sopečná činnost

Okolí dřímající nebo vyhaslé sopky nemusí být klidné. Podívejme se, jak vypadá následná činnost...

Pojmy fyzické geografie

Tato animace zobrazuje nejdůležitější vlastnosti reliéfu, povrchových vod a jejich...

El Niño

Az El Niño jelensége szinte az egész Föld éghajlatára hatással van.

Tvorba mlhy

Mlhou nazýváme tvorbu oblaků v blízkosti zemského povrchu. Existují na Zemi taková místa, která...

Added to your cart.