Topografie Země

V této animaci se dozvíte, které jsou největší pohoří, nížiny, řeky, jezera a pouště naší Země.

Související doplňky

Subtropy

Subtropy se nacházejí mezi tropickým a mírným pásmem, tedy na obou hemisférách mezi 23,5° a 40°...

Horninový cyklus

Díky exogenním a endogenním silám naší Země jsou horniny v neustálém koloběhu. Poznejme detaily...

Tvorba mlhy

Mlhou nazýváme tvorbu oblaků v blízkosti zemského povrchu. Existují na Zemi taková místa, která...

Horské podnební pásmo

Určujícím faktorem horského podnebního pásma je nadmořská výška.

Koloběh vody (základní)

Koloběh vody zahrnuje procesy jako jsou vypařování přes tvorbu oblaků kondenzaci vody v...

Slapové jevy

Vzestup a pokles mořské hladiny v důsledku gravitační síly Měsíce.

Řeky a formování zemského povrchu

Řeky mají důležitou roli při formování zemského povrchu: způsobují erozi, odplavují a...

Vrásnění (střední)

Boční tlaková síla způsobuje, že se na horninách tvoří vrásy. Tímto se tvoří vrásová pohoří.

Added to your cart.