Váš nákupní košík je prázdný

Nákup

Kusy: 0

Spolu: 0,00

0

Tepelná elektrárna (uhlovodíkové palivo)

Tepelná elektrárna (uhlovodíkové palivo)

Jedná se o technologický celek, který vyrábí elektrickou energii přeměnou z chemické energie vázané v palivu prostřednictvím tepelné energie.

Zeměpis

Klíčová slova

tepelná elektrárna, uhlovodík, energetický zdroj, výroba energie, elektrický proud, spálení, fosilní, obnovitelný, elektrárna, turbína, generátor, Energie, Skleníkový efekt, Znečištění ovzduší, znečištění životního prostředí, zeměpis

Související doplňky

Automobily šetrné k životnímu prostředí

Kombinací benzínového a elektrického pohonu lze snížit emise.

Břidlicový plyn

Tato animace vysvětluje technologii těžby břidlicového plynu.

Bioplynová elektrárna

Bioplyn může být vyroben z organického materiálu (hnůj, rostlinné odpady, organické odpady) pomocí bakterií. Bioplyn je směs metanu a oxidu uhličitého;...

Dům bez emisí oxidu uhličitého

Design a konstrukce moderních domů hrají důležitou roli v ochraně životního prostředí.

Geotermální elektrárna

Geotermální elektrárny přeměňují energii horké, vysokotlaké vody nalezené v hlubších vrstvách Země na elektřinu

Hlubinný důl

Na rozdíl od povrchových dolů, v hlubinných dolech vrstvy pokrývající uhlí nejsou odstraněny, uhlí se těží z důlních šachet.

Jaderná elektrárna

Jaderné elektrárny přeměňují energii uvolněnou během jaderného štěpení na elektrickou energii.

Jak funguje solární panel a solární kolektor?

Tato animace představuje, jak může být sluneční energie využita.

Jak to funguje? - Impulsní turbína

Pomocí této animace poznáme strukturu a fungování impulsní turbíny.

Přílivová elektrárna

Přílivové elektrárny využívají denní kolísání hladiny vody na výrobu elektrické energie.

Povrchový důl

Je opakem hlubinného dolu kde jsou vrstvy pokrývající uhlí odstraněny a těží se na povrchu.

Provoz ropných vrtů

Strojní zařízení, které čerpá ropu na povrch.

Reakce vodíku s kyslíkem

Směsí vodíku a kyslíku vzniká peroxid vodíku. Při zapálení exploduje.

Solární elektrárna

Solární elektrárny přeměňují sluneční energii na elektřinu.

Systém elektrické sítě

Účelem elektrické sítě je poskytovat elektřinu pro spotřebitele.

Těžba ropy v moři (Norsko)

Vrtná plošina Troll A je největší mořskou platformou na světě: váží 656 000 tun, její výška je 472 metrů a tyčí se cca. 170 metrů nad hladinou moře.

Transformátor

Transformátor je zařízení pro přeměnu napětí elektrického proudu.

Větrná elektrárna

Větrné elektrárny přeměňují kinetickou energii větra na elektrickou energii.

Vodní elektrárna (Hooverova přehrada, USA)

Obrovská přehrada, postavená na řece Colorado v USA byla pojmenována po bývalém americkém prezidentovi.

Vodní mlýn

Mechanické konstrukce využívající vodní proud již byly používány pro různé účely i ve středověku.

Znečištění životního prostředí

Znečišťováním životního prostředí se nazývají škodlivé vlivy lidské společnosti na životní prostředí.

Added to your cart.