Váš nákupní košík je prázdný

Nákup

Kusy: 0

Spolu: 0,00

Tektonické desky

Tektonické desky

Tektonické desky se mohou pohybovat vzájemně vůči sobě.

Zeměpis

Klíčová slova

tektonická deska, desková tektonika, litosféra, kůra, plášť, jádro, asthenosphere, sopečná činnost, magma, zlomová linie, oceánské Ridge, Oceanic příkop, fold horu, zemětřesení, oceán, příroda, zeměpis

Související doplňky

Vrása (pokročilý)

Boční tlaková síla způsobuje, že se na horninách tvoří vrásy. Tímto se tvoří vrásová pohoří.

Vrása (základní)

Boční tlaková síla způsobuje, že se na horninách tvoří vrásy. Tímto se tvoří vrásová pohoří.

Vrásnění (střední)

Boční tlaková síla způsobuje, že se na horninách tvoří vrásy. Tímto se tvoří vrásová pohoří.

Život, vývoj jezer

Stojaté vody v prohlubních zemského povrchu mohou vznikat působením endogenních a exogenních sil, respektive lidskou činností.

Hlubokomořské hydrotermální průduchy

Při středooceánských hřbetech, z prasklin na dně moře vyvěrá geotermicky ohřátá voda.

Horká skvrna

Horké skvrny jsou oblasti zemské kůře, kde magma často stoupá na povrch a způsobuje sopečnou činnost.

Karbonská fauna a flóra

Tato animace představuje některé živočichy a rostliny, které žily mezi devonem a permem (před 358–299 miliony lety).

Mapa mořského dna

Na mořském dně je možné vidět hranice tektonických desek.

Sopečná činnost

Během sopečné činnosti vystupuje ze zemské kůry na povrch magma.

Struktura Země (pokročilá)

Země se skládá z několika geosferických vrstev.

Struktura Země (základní)

Země se skládá z několika geosferických vrstev.

Tiktaalik

Přechodní forma mezi rybami a suchozemskými čtyřnohými obratlovci.

Topografie Země

V této animaci se dozvíte, které jsou největší pohoří, nížiny, řeky, jezera a pouště naší Země.

Tyrannosaurus rex „tyranský ještěr“

Je vyhynulý pravěký dravý ještěr, jeden z nejznámějších dinosaurů.

Tsunami

Vlny tsunami jsou až několik metrů vysoké vlny s obrovskou ničivou silou.

Vznik a fungování stratovulkánu

Stratovulkán se skláda z vrstev sopečného popela a úlomků, stejně jako a láva.

Zalednění

Poslední doba ledová skončila před asi 13 tisíci lety.

Zemětřesení

Zemětřesení je jedním z nejničivějších přírodních jevů Země.

Zlom (střední)

Vertikální síly mohou rozlámat horniny na kry, které se pak vertikálně posunou.

Zlom (základní)

Vertikální síly mohou rozlámat horniny na kry, které se pak vertikálně posunou.

Změna polohy kontinentů v geologickém časovém pásmu

V historii naší planety byly kontinenty neustále v pohybu. Tento proces probíhá dodnes.

Added to your cart.