Váš nákupní košík je prázdný

Nákup

Kusy: 0

Spolu: 0,00

0

Tání a tuhnutí

Tání a tuhnutí

Během zmrazování vznikají mezi molekulami vody vodíkové vazby, což vede ke krystalické struktuře.

Chemie

Klíčová slova

tání, zmrazení, fázový přechod, Led, voda, bod tání, bod tuhnutí, skupenství, pevný, kapalina, prostup tepla, Snížení tepla, Teplota, změna teploty, exotermní, endothermic, fyzikální vlastnost, krystalizace, fyzika, chemie

Související doplňky

Fázový přechod

Fázový přechod je přeměna látky z jednoho skupenství do druhého.

Hydrát metanu

Je to pevní látka (hydrát plynu), vzniká pod vysokým tlakem krystalizací na kontaktu s oceánskou vodou za nízkých teplot.

Iceberg (ledová hora)

Icebergy jsou bloky zamrzlé sladké vody plovoucí v moři.

pVT-diagram ideálních plynů

Vztahy mezi tlakem, objemem a teplotou ideálních plynů je popsán zákonem plynů.

Teploměry

K měření teploty používáme různé teploměry.

Voda (H₂O)

Voda je velmi stabilní sloučenina vodíku a kyslíku. Je základní podmínkou pro existenci života. V přírodě se vyskytuje ve třech skupenstvích.

Vypařování a vření

Co se odehrává v kapalině během vření a vypařování? Od čeho závisí bod varu kapaliny?

Jak to funguje? - Lednička

Tato animace prezentuje jak funguje lednička.

Zalednění

Poslední doba ledová skončila před asi 13 tisíci lety.

Jak funguje vysoušeč vlasů?

Tato animace představuje strukturu a fungování vysoušeče vlasů.

Added to your cart.