Váš nákupní košík je prázdný

Nákup

Kusy: 0

Spolu: 0,00

Systém elektrické sítě

Systém elektrické sítě

Účelem elektrické sítě je poskytovat elektřinu pro spotřebitele.

Zeměpis

Klíčová slova

elektrický, elektrická síť, elektrický proud, distribuční síť, Spotřebitelé, transformátor, vedení, vysokého napětí, line přenos, Energie, elektrárna, výroba energie, zeměpis

Související doplňky

Inženýrské sítě

Je to systém, který splňuje požadavky spotřebitelů jako jsou zásobování vodou, odstraňování odpadních vod, elektřina, teplo, plyn a telekomunikace.

Povrchová elektrická doprava

Trolejbusy a tramvaje jsou prostředky veřejné dopravy šetrné k životnímu prostředí.

Alkalické baterie

V alkalických bateriích je elektrický proud generovaný pomocí elektrochemických reakcí.

Domácí elektrické světelné zdroje

Tato animace nám představí fungování domácích zdrojů světla od tradičních žárovek až po LED osvětlení.

Dopravní sítě

Animace představuje suchozemní, vodní a vzdušné dopravní uzly.

Elektromobil

Tesla Model S je první elektromobil, který je vhodný i pro každodenní použití.

Fúzní reaktor

Jaderná fúze bude sloužit jako šetrný k životnímu prostředí a prakticky neomezený zdroj energie.

Generátor a elektromotor

Zatímco generátor přeměňuje mechanickou energii na elektrickou energii, elektromotor přeměňuje elektrickou energii na mechanickou energii.

Geotermální elektrárna

Geotermální elektrárny přeměňují energii horké, vysokotlaké vody nalezené v hlubších vrstvách Země na elektřinu.

Hlubinný důl

Na rozdíl od povrchových dolů, v hlubinných dolech vrstvy pokrývající uhlí nejsou odstraněny, uhlí se těží z důlních šachet.

Jaderná elektrárna

Jaderné elektrárny přeměňují energii uvolněnou během jaderného štěpení na elektrickou energii.

Jak funguje solární panel a solární kolektor?

Tato animace představuje, jak může být sluneční energie využita.

Jak to funguje? - Počítačové sítě

Internet nám umožňuje posílat data rychle a na velké vzdálenosti.

Laboratoř Nikoly Tesly (Shoreham, USA)

Tento inženýr a vynálezce, který se věnoval především elektrotechnice, byl bezpochyby nejgeniálnější postavou druhé průmyslové revoluce.

Metro

Nejrychlejší kolejový prostředek městské hromadné dopravy.

Přílivová elektrárna

Přílivové elektrárny využívají denní kolísání hladiny vody na výrobu elektrické energie.

Povrchový důl

Je opakem hlubinného dolu kde jsou vrstvy pokrývající uhlí odstraněny a těží se na povrchu.

Provoz ropných vrtů

Strojní zařízení, které čerpá ropu na povrch.

Solární elektrárna

Solární elektrárny přeměňují sluneční energii na elektřinu.

Těžba ropy v moři (Norsko)

Vrtná plošina Troll A je největší mořskou platformou na světě: váží 656 000 tun, její výška je 472 metrů a tyčí se cca. 170 metrů nad hladinou moře.

Tepelná elektrárna (uhlovodíkové palivo)

Jedná se o technologický celek, který vyrábí elektrickou energii přeměnou z chemické energie vázané v palivu prostřednictvím tepelné energie.

Transformátor

Transformátor je zařízení pro přeměnu napětí elektrického proudu.

Větrná elektrárna

Větrné elektrárny přeměňují kinetickou energii větra na elektrickou energii.

Vodní elektrárna (Hooverova přehrada, USA)

Obrovská přehrada, postavená na řece Colorado v USA byla pojmenována po bývalém americkém prezidentovi.

Added to your cart.