Svérázné obytné budovy

Každá doba a každá kultura má své specifické obytné budovy.

Související doplňky

Navigační nástroje minulosti

V průběhu staletí bylo vynalezeno několik výborných nástrojů na pomoc při navigaci na moři.

Templářští rytíři (12. století)

Jeden z nejdůležitějších rytířských řádů, který vznikl během křižáckých výprav.

Středověcí rytíři

Středověcí rytíři byli těžce obrnění jezdci-bojovníci.

Středověké univerzity

Toto video vás seznámí se vznikem a fungováním středověkých univerzit.

Mongolský chán (13. století)

Vládcem obrovské Mongolské říše byl velký chán.

Vikinské osídlení (10. století)

Svérázné osady Vikingů byly založeny nejen ve Skandinávii, ale i ve vzdálených oblastech.

Černá smrt (Evropa, 1347-1353)

Mor, který byl rozširován pomocí bakterie, je jedna z nejsmrtelnějších infekčních nemocí...

Část města ze středověku

Středověké městské domy byly postaveny z kamene nebo cihel a byly několik pater vysoké.

Added to your cart.