Surface tension

Surface tension is the property of a liquid that allows it to obtain the smallest surface area possible.

Související doplňky

Harmonické kmitání a rovnoměrný kruhový pohyb

Kolmý průmět hmotného bodu provádějícího rovnoměrný kruhový pohyb vykonává harmonické...

Problém brachistochron

Z tohoto experimentu se dozvíme, zda se skleněná kulička rychleji dostane do cíle přes rovnou...

Archimédova houpačka

V tomto experimentu používáme houpačku na zkoumání rovnováhy dvou vodou naplněných sklenic.

Moudrý mistr v karate

Dokážeme zlomit špejli tak, že ji zatížíme pouze váhou několika papírů?

Dopplerův jev

Je známým jevem, že zvuk přibližujícího se zdroje zvuku je vyšší než vzdalujícího se.

Pilka z provazu

V tomto experimentu vám dokážeme, že si z provázku můžeme vytvořit ostrou pilu.

Rezonanční slámka

V následujícím experimentu budeme pohybovat slámkou, aniž jsme se jí dotkli, a to využitím...

Keplerovy zákony pohybu planet

Tři důležité zákony popisující pohyb planet byly formulovány Johannesem Keplerem.

Added to your cart.