Surface tension

Surface tension is the property of a liquid that allows it to obtain the smallest surface area possible.

Související doplňky

Svíčka se opět rozsvítí

Můžeme znovu zapálit svíčku, aniž bychom se jí dotkli hořící zápalkou? V tomto experimentu...

Keplerovy zákony pohybu planet

Tři důležité zákony popisující pohyb planet byly formulovány Johannesem Keplerem.

Fyzici, kteří změnili svět

Tito vynikající vědci měli obrovský vliv na rozvoj fyziky.

Balon na špejli

Dá se propíchnout balon aniž by praskl? Hledáme odpověď na tuto otázku.

Pilka z provazu

V tomto experimentu vám dokážeme, že si z provázku můžeme vytvořit ostrou pilu.

Překročení rychlosti zvuku

Co je rychlost zvuku? Jaké jevy můžeme pozorovat při překročení rychlosti zvuku?

Charakteristické parametry zvukových vln

Tato animace vysvětluje nejdůležitější parametry vln, a to pomocí zvukových vln.

Harmonické kmitání a rovnoměrný kruhový pohyb

Kolmý průmět hmotného bodu provádějícího rovnoměrný kruhový pohyb vykonává harmonické...

Added to your cart.