Váš nákupní košík je prázdný

Nákup

Kusy: 0

Spolu: 0,00

0

Struktura kostí

Struktura kostí

Tato animace popisuje strukturu a fungování kostí.

Biologie

Klíčová slova

kost, lopatka, pažní kost, kostní tkáň, osteo, okostice, kostra, krvinka, trubkové kosti, plochá kost, kost houbovitá, hydroxylapatit, dřeňová dutina

Související doplňky

Scénky

Typy kostí

Lidská kostra provádí mnoho funkcí, čímž přispívá ke správnému fungování organismu. Poskytuje stabilitu těla, chrání vnitřní orgány, podílí se na tvorbě krevních buněk, ukládá důležité minerály a v neposlední řadě pomáhá při lidské pohybové aktivitě. Z důvodu mnoha úkolů kosti mají různé tvary, ale jsou založeny na podobném principu.

Kosti mohou být rozděleny do několika skupin podle jejich tvaru. Protáhlé kosti s rourovitým tělem a dvěma konci jsou dlouhé kosti. Ploché kosti jsou tenké a podobají se lopatě nebo mušle. Krátké kosti připomínají krychle. Nacházejí se velmi blízko k sobě, takže umožňují omezený pohyb. Kosti nepravidelného tvaru, jak vyplývá z jejich názvu, mají nepravidelný tvar. Některé z nich mají vnitřní dutinu naplněnou vzduchem.

Tato animace vám představí strukturu dlouhé a ploché kosti prostřednictvím pažní kosti a lopatky.

Struktura dlouhých kostí

  • pažní kost
  • kloubní chrupavka - Pokrývá povrch kloubů; je velmi odolná, kloubní tekutina ochraňuje její povrch před třením.
  • houbovitá kostní tkáň - Spongiózní kostní tkáň. Je flexibilnější, ale slabší než kompaktní kostní tkáň. Nachází se na konci dlouhých kostí, v blízkosti kloubů a v plochých kostech
  • kompaktní kostní tkáň - Kostní tkáň, která tvoří vnější kůru kostí. Je mnohem silnější než houbovitá kostní tkáň. Díky této kostní tkáně mají kosti hladký povrch a bílou barvu. Lidská kostra je z 80 % složena z kompaktní kosti.
  • kostní dřeň - Polotuhá tkáň, která vyplňuje dřeňovou dutinu kosti, jakož i prostory mezi trámci houbovité kostní tkáně.
  • okostice - Vrstva pojivové tkáně s krevními cévami a nervy. Hraje důležitou roli při rozšiřování kostí, jakož i při zotavení kostí po úrazu, protože kostní tkáň je tvořena okosticí.

Kosti jsou obklopeny vrstvou pojivové tkáně s cévami a nervy, tj. okosticí. Tato vrstva dodává živiny kostní tkáni.
Pod okosticí je kostní tkáň, která se rozděluje na kompaktní a houbovitou kostní tkáň.
Obě tyto tkáně obsahují buněčné prvky (osteocyty, osteoblasty a osteoklasty), které jsou obklopeny mezibuněčnou hmotou. Asi 70% této hmoty sestává z anorganických látek - většinou je to hydroxyapatit s obsahem vápníku a fosfátu. Kompaktní kost je tvořena systémem paralelně uspořádaných osteonů. Za tvrdost kosti je odpovědná především kompaktní kostní tkáň. Houbovitá kost je složena z trámců.

Ve střední části dlouhých kostí se nachází dřeňová dutina. Kostní dřeň vyplňuje dřeňovou dutinu dlouhých kostí a prostory mezi trámci houbovité kostní tkáně. Během dětství je v kostech přítomna jen červená kostní dřeň; je zodpovědná za tvorbu krvinek. Po dosažení věku 4-5 let se postupně ukládají tukové buňky v kostní dřeni a přemění se na žlutou kostní dřeň. Hlavní funkcí žluté kostní dřeně je ukládání živin; na krvetvorbě se nepodílí. V dospělosti se červená kostní dřeň nachází jen v prostorech mezi trámci houbovité kostní tkáně.

Struktura plochých kostí

  • lopatka

Na rozdíl od dlouhých kostí ploché kosti nemají dřeňovou dutinu. Struktura plochých kostí připomíná sendvič, protože vrstva houbovité kostní tkáně se nachází mezi dvěma vrstvami kompaktní kostní tkáně.
Prostor mezi trámci je naplněn červenou kostní dření i v dospělosti, což znamená, že ploché kosti hrají klíčovou roli při tvorbě krevních buněk. Další důležitou funkcí plochých kostí je ochrana některých vnitřních orgánů.

Související doplňky

Pojivová tkáň

K pojivové tkáni patří řídká a hustá pojivová tkáň, tuková tkáň, krevní tkáň, chrupavkové tkáně a kostní tkáň.

Kolenní kloub

Kolenní kloub se skládá z kosti stehenní, holenní   a jablíčka.

Kosti dolních končetin

Kosti dolních končetin tvoří pánevní pletenec a nohy.

Kostra horní končetiny

Kostra horní končetiny se skládá z pletence horní končetiny a kostry volné horní končetiny.

Lebka a páteř

Dvě hlavní části centrální nervové soustavy, mozek a míchu chrání lebka a páteř.

Lidská kostra

Vnitřní podpůrná struktura našeho těla, ke které se připojuje kosterní svalstvo.

Spojení kostí

Lidské kosti jsou spojeny klouby, chrupavkou, švy a jsou vzájemně propojeny.

Added to your cart.