Váš nákupní košík je prázdný

Nákup

Kusy: 0

Spolu: 0,00

0

Struktura Země (pokročilá)

Struktura Země (pokročilá)

Země se skládá z několika geosferických vrstev.

Zeměpis

Klíčová slova

Země, strukturou Země, geosféra, atmosféra, biosféra, hydrosféra, litosféra, část Země, exosféra, termosféra, mesosphere, stratosféra, troposféra, kůra, plášť, pedosféra, asthenosphere, jádro, planeta, živočišná říše, kontinentální deskou, oceánská kůra, Křižník Aurora, meteor, Ozonová vrstva, kontinent, oceán, geotermální spád, zeměpis, _javasolt

Související doplňky

Otázky

 • Před kolika miliardami let vznikla naše Země?
 • Podle čeho se jednotlivé látky uspořádali do geosfer?
 • Vlivem čeho se jednotlivé látky uspořádali do geosfer?
 • Které jsou vnější geosféry?
 • Které jsou vnitřní geosféry?
 • Je hydrosféra souvislou vrstvou?
 • Co je geotermický gradient?
 • Jaká je průměrná hodnota geotermického gradientu?
 • Jakou má teplotu exosféra?
 • Na kolik vrstev lze rozdělit atmosféru podle změny teplot?
 • Která vrstva atmosféry odráží rádiové vlny?
 • Kde se nachází ozónová vrstva?
 • Kde se nachází nejchladnější část atmosféry?
 • Kde se koncentruje většina atmosférické hmotnosti?
 • Ve které vrstvě atmosféry se odehrává většina povětrnostních jevů?
 • Co tvoří litosféru?
 • Co nazýváme astenosférou?
 • Je následující tvrzení pravdivé?\nTloušťka pevninské a oceánské kůry je rozdílná.
 • Je následující tvrzení pravdivé?\nAtmosféra pokrývá ostatní geosféry bez jakékoliv mezery.
 • Je následující tvrzení pravdivé?\nHydrosféra pokrývá ostatní geosféry bez jakékoliv mezery.
 • Je následující tvrzení pravdivé?\nCelý zemský plášť má pevné skupenství?
 • Je následující tvrzení pravdivé?\nJádro Země tvoří hlavně kovy.
 • Je následující tvrzení pravdivé?\nNejřidší\nvrstvou atmosféry je exosféra.
 • Je následující tvrzení pravdivé?\nMeteory zvyknou shořet v troposféře.
 • Jak nazýváme ještě ovzduší?
 • Jak nazýváme vodní obal Země?

Scénky

Související doplňky

Hlubokomořské hydrotermální průduchy

Při středooceánských hřbetech, z prasklin na dně moře vyvěrá geotermicky ohřátá voda.

Interesting geography facts – Physical geography

This animation presents some interesting facts in physical geography.

Jak funguje vysavač?

Vysavač vytváří mírné vakuum a prach nasává pomocí vstupujícího vzduchu s vyšším tlakem.

Magnetické pole Země

Jižní a severní magnetické pole Země se nachází blízko severního a jižního zeměpisného pólu.

Mapa mořského dna

Na mořském dně je možné vidět hranice tektonických desek.

Mars

Na rudé planetě zkoumají stopy po vodě a životě.

Merkur

Merkur je nejvnitřnější a nejmenší planetou sluneční soustavy.

Mise Dawn

Zmapováním Vesty a Ceresu můžeme získat informace o raném období sluneční soustavy a o formování terestrických planet.

Ozonová vrstva

Ozonová vrstva filtruje nebezpečné UV záření přicházející ze Slunce, proto je nezbytná pro život na Zemi.

Půdní typy (půdní profily)

Tato animace prezentuje různé půdní typy.

Planety, velikosti

Kolem Sluneční dráhy obíhají terestiálne planety, a joviální planety (plynní obři).

Satelitní navigace (GPS)

Globální Polohový Systém se skládá z 24 družic, ale pouze 4 musí být viditelné pro polohování.

Skleníkový efekt

Lidská činnost zvyšuje skleníkový efekt a vede ke globálnímu oteplování.

Slunce

Průměr Slunce je asi 109 násobek průměru Země. Většina z jeho hmotnosti se skládá z vodíku.

Sluneční soustava, planety

Kolem Slunce obíhá na oběžné dráze 8 planet.

Struktura Země (základní)

Země se skládá z několika geosferických vrstev.

Tektonické desky

Tektonické desky se mohou pohybovat vzájemně vůči sobě.

Topografie Země

V této animaci se dozvíte, které jsou největší pohoří, nížiny, řeky, jezera a pouště naší Země.

Tornádo

Tornáda mají krátkou životnost, ale o to větší sílu, která dokáže způsobit obrovské škody.

Typy satelitů

Satelity na oběžné dráze kolem Země mohou být použity pro civilní a vojenské účely.

Venuše

Venuše je druhá planeta od Slunce, po Měsíci je to nejjasnější objekt na noční obloze.

Vrásnění (střední)

Boční tlaková síla způsobuje, že se na horninách tvoří vrásy. Tímto se tvoří vrásová pohoří.

Vznik Země a Měsíce

Tato animace nám představí jak vznikl Měsíc a Země.

Země

Země je skalnatá planeta s pevnou kůrou a kyslíkem v atmosféře.

Zeměpisný souřadnicový systém

Zeměpisný souřadnicový systém umožňuje přesné určení polohy jakéhokoli místa na Zemi.

Zemětřesení

Zemětřesení je jedním z nejničivějších přírodních jevů Země.

Změna polohy kontinentů v geologickém časovém pásmu

V historii naší planety byly kontinenty neustále v pohybu. Tento proces probíhá dodnes.

Znečištění ovzduší

Tato animace nám představí hlavní zdroje znečištění ovzduší: průmysl, zemědělství a města.

Added to your cart.