Váš nákupní košík je prázdný

Nákup

Kusy: 0

Spolu: 0,00

0

Starověký římský obytný dům

Starověký římský obytný dům

Bohatí občané ve starověkém Římě vlastnili prostorné domy s rozmanitými formami půdorysu a mnoha místnostmi.

Dějepis

Klíčová slova

obydlí, Dům, Životní styl, budova, struktura, architektura, Řím, Pompeje, Herculaneum, starověk, vila, Atrium, kuchyň, nábytek, Mozaik, obchodní, Část ulice, historie, dekorace

Související doplňky

Otázky

 • Obvykle kolik podlaží měli obytné domy\n majetnějších římských občanů ve starověku?
 • Jak se nazývaly venkovské domy starověkých Římanů?
 • Z čeho byla vyrobena většina nábytku v starověkých římských obytných domech?
 • Kde se soustředili místnosti starověkých římských obytných budov?
 • Co neplatí pro obytné budovy majetnějších římských občanů?
 • Je následující tvrzení pravdivé?\nStarověcí Římané ještě nepoužívali skleněná okna.
 • Jaká rostlina se nemohla nacházet v komorách starověkých římských obytných domů?
 • Obvykle kde uskladňovali své šaty\nstarověcí Římané?
 • Kromě přijímací síně ještě ve které místnosti domu probíhaly důležité rozhovory?
 • Jak se nazývala toaleta ve starověkých římských domech?
 • Která místnost se latinsky nazývala culina?
 • Obvykle kolikrát za den se stravovali Římané?
 • Které jídlo starověkých Římanů\nbylo nejhojnější?
 • Obvykle v jaké poloze konzumovali starověcí Římané své jídlo?
 • Především v čem se liší ložnice starověkých řeckých a římských domů?
 • Jak se nazývá obraz nebo vzor vytvořený z drobných barevných kamínků?
 • Kde se dostávala dešťová voda, která vtékala přes otevřený vrch atria?
 • Obvykle ve které místnosti uchovávaly starověcí Římané rodinný archiv a portréty předků?
 • Pomocí čeho vytápěli\nstarověcí Římané podlahu a stěny?
 • Co se nacházelo pod místnostmi s podlahovým topením?
 • Jaká rostlina se nemohla nacházet v komorách starověkých římských obytných domů?
 • Co neskladovaly starověcí Římané ve svých hliněných nádobách?
 • Jak se nazývá starověká hliněná nádoba charakteristického tvaru, která se používala na uskladňování?
 • Jaký nábytek nebyl typický\npro starověké římské obytné domy?
 • Co neplatí pro hortus?
 • Je následující tvrzení pravdivé?\nStarověké římské obytné domy měli více vchodů, které plnily různé funkce.
 • Což nebylo součástí\n„kostry“ římského obytného domu?
 • Je následující tvrzení pravdivé?\nStarověká římská architektura v případě obytných domů nabízela rozmanitější tvary půdorysů, jako ta řecká.
 • Čím byly pokryty střechy starověkých římských domů?
 • Která místnost se nazývala jako atrium?

Scénky

Římský obytný dům

Římske obytné budovy

Výstavba obytných domů a vil měla důležité postavení v římské architektuře. Z hlediska rozmanitých forem půdorysu a pohodlí předstihla i řeckou architekturu. (Přesné informace o římských obytných domech jsme získali až odkrytím Pompejí a Herculanea.)
Obytné domy majetnějších městských občanů (a venkovské vily aristokratů) měli jedno až dvě podlaží, byly to mimořádně prostorné budovy s mnoha místnostmi.
Zdi byly postaveny z cihel a byly omítnuté. Víceúrovňová a na dvou místech otevřená střešní konstrukce byla pokryta taškami. Budova měla několik vchodů s různými funkcemi. Na budově bylo několik oken, která uzavírala kazetové skleněné tabule.
Důležité místnosti římského obytného domu byly - na rozdíl od řeckých domů -usporiadané symetricky. Kostru budovy tvořila osa sestávající z brány (ostium), předního dvora (atrium) a zahrady zadního dvora (hortus). Místnosti se soustřeďovaly kolem dvou dvorů.

Průřez

 • patro
 • vchod (ostium)
 • obchod (taberna)
 • vnější dvůr (atrium)
 • bazén na dešťovou vodu (impluvium)
 • ložnice (cubiculum)
 • uvítací místnost (tablinum)
 • latrína (latrina)
 • vnitřní dvůr, zahrada (hortus)
 • kuchyň (culina)
 • jídelna (triclinium)
 • pracovna (tablinum)

Struktura starověkých římských obytných domů

Kuchyň, jídelna, hostiny​

Podobně, jako v případě řeckých domů, i v římských obytných budovách kuchyň a jídelna patřily k velmi důležitým místnostem.
Do kuchyně se většinou vcházelo z ulice. Nacházely se v ní zařízení na vaření a pečení, amfory a hliněné nádoby na uskladnění surovin. Jiné nástroje měli své místo na poličkách nebo byly zavěšeny na lati připevněné na stěně.
Jídelna (triclinium) nenabízela pouze gastronomické potěšení. Domácí pán často vítal své hosty právě v jídelně. Kromě stravování zde probíhaly i důležité rozhovory.
Římané jedli obvykle třikrát denně. Nejhojnější byly večeře. Movitější zaměstnávaly na přípravu jídel kuchařské otroky. Během hostin se kromě vybíraných jídlech velký důraz kladl i na servírování. Jednotlivá jídla konzumovali napůl vleže, přičemž se opíraly o loket.

Obytné místnosti a vnitřní dvůr (se zahradou)

Obytné místnosti byly obvykle uspořádány kolem prvního a druhého dvora. (Pokud dům měl i patro, tam se nacházely další obytné místnosti, hlavně pro služebnictvo.)
Při jejich uspořádání se zohlednilo několik aspektů: existovaly denní a noční, letní i zimní pokoje.
Na rozdíl od Řeků Římané neoddělili od sebe pokoje mužů a žen.
Zařízení a dekorace byly jednoduché, pouze v případě majetnějších lidí pokoje zdobily sochy a malby. Častá byla mozaiková podlaha. Objevilo se i podlahové vytápění (hypocaustum), které bylo založeno na proudění teplého vzduchu. Zdrojem světla byla okna směřující na ulici a dvůr.
Druhý dvůr byl obvykle malou zahradou (hortus), kde se nacházelo umělé jezírko s fontánou a stálezelené rostliny. Dvůr byl obklopen ornamentovými, vyřezávanými sloupy. To bylo oblíbeným místem k odpočinku pro římského občana, který byl unavený od společenského a politického života.

Atrium a tablinum

Atrium bylo centrálním, nezakrytým, obdélníkovým dvorem antických římských domů, který byl obklopen sloupy.
Vedla tam od vchodu jedna úzká (a relativně dlouhá) předsíň (prothyrum). Jeho otevřený vrch obklopovaly dovnitř nakloněné polosedlové střechy. Dešťová voda stékala do sběrné nádrže (impluvium) uprostřed atria.
Kolem atria byly umístěny pokoje pro hosty a služebnictvo, skladovací místnosti. Domácí pán často vítal své hosty v atriu, které se tak stalo i místem důležitých rozhovorů a rozhodnutí.
Na konci atria bylo tablinum, které ho spojovalo s druhým dvorem. Tablinum bylo důležitou místností domu, sloužilo jako přijímací síň. Byla to velká, otevřená, sloupová síň, kde uchovávali i rodinný archiv a portréty předků. Po jejích dvou stranách se nacházely další přijímací místnosti a galerie.

Procházka

 • patro
 • vchod (ostium)
 • obchod taberna
 • bazén na dešťovou vodu (impluvium)
 • ložnice (cubiculum)
 • uvítací místnost (tablinum)
 • latrína (latrina)
 • kuchyň (culina)
 • jídelna (triclinium)
 • pracovna (tablinum)
 • mozaika
 • freska
 • ohniště

Animace

 • patro
 • vchod (ostium)
 • obchod (taberna)
 • vnější dvůr (atrium)
 • bazén na dešťovou vodu (impluvium)
 • ložnice (cubiculum)
 • uvítací místnost (tablinum)
 • latrína (latrina)
 • vnitřní dvůr, zahrada (hortus)
 • kuchyň (culina)
 • jídelna (triclinium)
 • pracovna (tablinum)

Vyprávění

Obytné domy majetnějších římských občanů hlediska rozmanitých forem půdorysu a pohodlí předstihly podobné stavby řecké architektury. Obytné domy městských občanů a venkovské vily aristokratů měli jedno až dvě podlaží, byly to mimořádně prostorné budovy s mnoha místnostmi.
Zdi byly postaveny z cihel a byly omítnuté. Na dvou místech otevřená střešní konstrukce byla pokryta taškami. Okna uzavírala kazetové skleněné tabule.

Budova měla několik vchodů s různými funkcemi. Kostru budovy tvořila osa sestávající z brány (ostium), prvního dvora (atrium) a zahrady druhého dvora (hortus).
Důležité místnosti byly - na rozdíl od řeckých domů - uspořádány symetricky. Mezi ně patřily i kuchyň a jídelna umístěny v přízemí, do kterých se vcházelo z ulice. Jídelna sloužila nejen na stravování, ale i na přijímání hostů. Obytné místnosti byly obvykle uspořádány kolem prvního a druhého dvora. (Pokud dům měl i patro, tam se nacházely obytné místnosti pro služebnictvo.) Na rozdíl od Řeků Římané neoddělili od sebe pokoje mužů a žen.
Od brány vedla jedna úzká předsíň k centrálnímu, nezakrytému, obdélníkovému dvoru k atriu. Otevřený vrch prvního dvora obklopovaly dovnitř nakloněné polosedlové střechy. Dešťová voda stékala do sběrné nádrže (impluvium) uprostřed dvora.
Na konci atria bylo tablinum, které ho spojovalo s druhým dvorem. Tablinum bylo důležitou místností domu, sloužilo jako přijímací síň. Hortus byl oblíbeným odpočinkovým místem rodiny, byla to malá zahrada obklopená zdobenými sloupy. Často se v ní nacházelo umělé jezírko a hustý porost stálezelených rostlin.
Starověké římské domy byly dokonale navrženy pro rodiny a měly významný vliv na architekturu i v pozdějším období.

Související doplňky

Diokleciánův palác (Split)

Tento palác s charakterem pevnosti dal postavit římský císař Dioklecián na pobřeží, v blízkosti svého rodiště.

Provincie a města Římské říše

Tato animace vám představí dějiny Římské říše trvající několik století.

Vodovod a silnice ze Starověkého Říma

Vynikající silnice a vodovody, které pokrývaly celou Římskou říši odrážejí civilizační vyspělost říše.

Caracallovy lázně (Řím, 3. století)

Nádherný lázeňský komplex římského císaře byl postaven ve 3. století.

Chinese house

A traditional Chinese siheyuan is a building complex that surrounds a rectangular courtyard.

Circus Maximus (Řím, 1. století)

Tato obrovská aréna byla určena na pořádání vozových závodů.

Koloseum (Řím, 1. století)

Nejznámější a nejvelkolepější amfiteátr v starověkém Římě byl postaven v 1. století.

Konstantinův voják (4. století)

Prosperita východní části Římské říše se začala v průběhu první třetiny 4. století, za vlády císaře Konstantina.

Obytný dům ve starověkém Řecku

Obytné domy ve starověkém Řecku byly obdélníkové geometrické a dvoupatrové budovy.

Obytný dům ve starověkém Egyptě

Obytné domy ve starověkém Egyptě se skládaly z pravidelně uspořádaných místností.

Pantheon (Řím, 2. století)

„Chrám všech bohů“ byl postaven za vlády římského císaře Hadriána.

Pompeiovo divadlo (Řím, 1. století před Kr.)

Budova postavená římským státníkem byla jedním z prvních kamenných divadel "věčného města".

Pula Arena (Pula, 1st century)

The Pula Arena, located in present-day Croatia, was one of the largest Roman amphitheatres in the Antiquity.

Starověký římský senátor a jeho manželka

Senátoři, kteří byli členy nejvyšší společenské třídy starověkého Říma, nosili tógy s purpurovým lemem.

Starověký římský vojenský tábor

Neustále rozšiřující se Římská říše vybudovala na obsazených územích stálé vojenské tábory.

Starověké římské obléhací stroje

Tyto technické nástroje starověcí Římané použili na dobývání pevnosti.

Titov vítězný oblouk (Řím, 1. století)

Vítězný oblouk byl postaven u vchodu do komplexu Forum Romanum na oslavu vítězství v Judeai.

Svérázné obytné budovy

Každá doba a každá kultura má své specifické obytné budovy.

Tradiční japonský dům

Animace nám představuje tradiční japonský městský dům s dřevěnou konstrukcí, tedy mačiju.

Turecká lázeň (10. století)

Jedním z pozitivních vlivů turecké nadvlády byla stavba a zdomácnění se lázní.

Added to your cart.