Sopečná činnost

Během sopečné činnosti vystupuje ze zemské kůry na povrch magma.

Související doplňky

Typy jezer

Na naší planetě se vyskytují různé formy stojatých vod. Podívejme se, do jakých skupin je můžeme...

Tektonické desky

Tektonické desky se mohou pohybovat vzájemně vůči sobě.

Mapa mořského dna

Na mořském dně je možné vidět hranice tektonických desek.

Spraš

Spraš je nezpevněná usazená hornina žluté barvy, která je tvořena hrubozrnnými částicemi hornin.

Krasovatení

Při rozpouštění vápence vlivem kyseliny uhličité vznikají krasové útvary.

Tundra: ledová pustina lemovaná zelení

Skutečně je tundra taková chladná a zpustlá, jak si to představuje mnoho lidí?

Mořský svět

Moře a oceány pokrývají téměř tři čtvrtiny zemského povrchu. 97,5% celkové hydrosféry tvoří...

Faktory oteplování

Míru oteplování ovlivňuje sluneční záření, úhel sklonu slunečních paprsků a albedo zemského povrchu.

Added to your cart.