Sopečná činnost

Během sopečné činnosti vystupuje ze zemské kůry na povrch magma.

Související doplňky

Následná sopečná činnost

Okolí dřímající nebo vyhaslé sopky nemusí být klidné. Podívejme se, jak vypadá následná činnost...

Tektonické desky

Tektonické desky se mohou pohybovat vzájemně vůči sobě.

Eratosthenés

Již ve starověkém Egyptě se podařilo určit obvod Země. Vzhledem k tehdejší podmínky byl tento...

Výjimečné atmosférické jevy

Občas můžeme být svědky nádherných, neotřelých atmosférických jevů. Poznejme přírodovědné pozadí...

Erodované kerné pohoří

Téměř všude na světě se můžeme setkat s pozůstatky Variské a Kaledonské horské soustavy.

Proces fyzikálního a chemického zvětrávání

V případě fyzikálního zvětrávání se hornina pouze rozpadne na menší kusy, ale při chemickém...

Ozonová vrstva

Ozonová vrstva filtruje nebezpečné UV záření přicházející ze Slunce, proto je nezbytná...

Skleníkový efekt

Lidská činnost zvyšuje skleníkový efekt a vede ke globálnímu oteplování.

Added to your cart.