Váš nákupní košík je prázdný

Nákup

Kusy: 0

Spolu: 0,00

0

Sopečná činnost

Sopečná činnost

Během sopečné činnosti vystupuje ze zemské kůry na povrch magma.

Zeměpis

Klíčová slova

sopka, magma mechanismus, sopečný výbuch, sopky, sopečná činnost, magma, post-sopečná aktivita, magmatická komora, desková tektonika, zemětřesení, láva, formace horská, Vesuv, příroda, zeměpis, tektonická deska, zemská kůra, katastrofa

Související doplňky

Horká skvrna

Horké skvrny jsou oblasti zemské kůře, kde magma často stoupá na povrch a způsobuje sopečnou činnost.

Gejzír

Gejzír je pramen charakterizován přerušovaným vypouštěním vody a páry.

Vznik a fungování stratovulkánu

Stratovulkán se skláda z vrstev sopečného popela a úlomků, stejně jako a láva.

Hlubokomořské hydrotermální průduchy

Při středooceánských hřbetech, z prasklin na dně moře vyvěrá geotermicky ohřátá voda.

Mapa mořského dna

Na mořském dně je možné vidět hranice tektonických desek.

Obecně geografická mapa Maďarska

Tato animace zobrazuje geografické oblasti Maďarska.

Tektonické desky

Tektonické desky se mohou pohybovat vzájemně vůči sobě.

Topografie Země

V této animaci se dozvíte, které jsou největší pohoří, nížiny, řeky, jezera a pouště naší Země.

Tornádo

Tornáda mají krátkou životnost, ale o to větší sílu, která dokáže způsobit obrovské škody.

Tsunami

Vlny tsunami jsou až několik metrů vysoké vlny s obrovskou ničivou silou.

Vrása (základní)

Boční tlaková síla způsobuje, že se na horninách tvoří vrásy. Tímto se tvoří vrásová pohoří.

Vrásnění (střední)

Boční tlaková síla způsobuje, že se na horninách tvoří vrásy. Tímto se tvoří vrásová pohoří.

Zemětřesení

Zemětřesení je jedním z nejničivějších přírodních jevů Země.

Zlom (základní)

Vertikální síly mohou rozlámat horniny na kry, které se pak vertikálně posunou.

Změna polohy kontinentů v geologickém časovém pásmu

V historii naší planety byly kontinenty neustále v pohybu. Tento proces probíhá dodnes.

Koloběh uhlíku

Během fotosyntézy je uhlík vázán v organické hmotě, zatímco během dýchání se uvolní do atmosféry.

Pojmy fyzické geografie

Tato animace zobrazuje nejdůležitější vlastnosti reliéfu, povrchových vod a jejich příslušné symboly.

Skleníkový efekt

Lidská činnost zvyšuje skleníkový efekt a vede ke globálnímu oteplování.

Země

Země je skalnatá planeta s pevnou kůrou a kyslíkem v atmosféře.

Added to your cart.