Váš nákupní košík je prázdný

Nákup

Kusy: 0

Spolu: 0,00

Skokan zelený

Skokan zelený

Rozšířený druh žáby, na jejímž příkladu poznáme anatomii obojživelníků.

Biologie

Klíčová slova

žába, Skokan zelený, pulec, Životní cyklus, Typy proměn, externí oplodnění, Žábry, Kožní dýchání, lepivý jazyk, denní, Zimní spánek, skákání nohou, nedostatečně vyvinuté plíce, zvíře, Obratlovci, obojživelník, dravec, biologie

Související doplňky

Životní cyklus obratlovců

Životní cyklus obratlovců se skládá z dějů, které začínají vznikem pohlavních buněk jedince a trvají až po vznik pohlavních buněk příští generace.

Axolotl mexický

Je druh obojživelníka, který si zachovává žábry i v dospělosti.

Chameleon jemenský

Chameleon je plaz, který má schopnost měnit barvu.

Ichthyostega

Praobojživelník, který vyhynul před 360 miliony let. Patří mezi první známé suchozemské čtvernožce.

Jak chodidla gekona přilnou k hladkému povrchu?

Gekoni umí chodit po stěnách a stropech. V animací je tato jejich schopnost blíže předvedena.

Jepice dlouhochvostá

Larvy tohoto druhu jepice stráví první tři roky svého života ve vodě, jejich dospělý život trvá jen jeden den, během kterého se páří.

Perlorodka říční

Druh měkkýše rozšířeného ve sladkých vodách.

Rak říční

Typ raka žijícího v čistých tekoucích sladkovodních vodách.

Rákos a orobinec

Kosmopolitní jednoděložné rostliny žijící v blízkosti vody.

Tiktaalik

Přechodní forma mezi rybami a suchozemskými čtyřnohými obratlovci.

Zmije obecná

Druh jedovatého hada žijícího i na našem území. Jeho kousnutí je nebezpečné jen zřídka.

Rozmnožování a vývoj hmyzu

Vývoj hmyzu se může uskutečnit několika způsoby: ametabolie, proměna dokonalá a proměna nedokonalá.

Sladkovodní ryby

Četné množství sladkovodních ryb je velmi populárních jako jídlo.

Užovka obojková

Druh hada s charakteristickou skvrnou na krku.

Latimérie podivná

Živoucí fosilie, která je důležitým druhem z hlediska evoluce čtvernožců.

Added to your cart.