Váš nákupní košík je prázdný

Nákup

Kusy: 0

Spolu: 0,00

Seskupení těles 4

Tato animace prezentuje různé skupiny prostorových těles pomocí příkladů.

Matematika

Klíčová slova

Seskupení těles, čtvercový základ, Trojúhelník, stojan, Hra, skupina

Související doplňky

Eulerova věta o mnohostěnech

Věta zformulována Leonhardem Eulerem popisuje jednu ze základních vlastností konvexních mnohostěnů.

Hranoly

Tato animace prezentuje několik typů hranolů, od obecného ke pravidelnému.

Koule

Koule je množina bodů, které jsou všechny ve stejné vzdálenosti od daného bodu v prostoru.

Kuželosečky

Kuželosečka je rovinná křivka, která vznikne průřezem rotační kuželové plochy s rovinou neprocházející jejím vrcholem.

Platónská tělesa

Tato animace prezentuje pět pravidelných 3D (platónských) těles, z nichž nejznámější je krychle.

Rotační tělesa

Rotační těleso je těleso vytvořené rotací rovinné oblasti omezené uzavřenou křivkou kolem pevné přímky.

Fulleren (C₆₀)

To je alotropická modifikace uhlíku s molekulovou stavbou krystalové mřížky, která byla objevena na konci 80. let 20. století.

Added to your cart.