Váš nákupní košík je prázdný

Nákup

Kusy: 0

Spolu: 0,00

Semena a klíčení

Semena a klíčení

Dvouděložné rostliny mají zárodek se dvěma děložními lístky, jednoděložné s jedním.

Biologie

Klíčová slova

klíčení, fazole, kukuřice rostlin, Jednoděložné, dvouděložná rostlina, děloha, jádro, osemení, pírko, kořínek, embryo, endosperm, list, kukuřičného klasu, rostlina, krytosemenných rostlin, biologie

Související doplňky

Cibuloviny jarní

Seznámíme se s tulipánem, narcisem, sněženkou a anatomií jejich květu.

Dub

Na příkladu dubu nám animace představí jak se stromy mění v průběhu ročních období.

Fotosyntéza

Rostliny vyrábějí z anorganických látek (oxid uhličitý a voda) organický cukr.

Jedlé druhy lilkovitých

Mnohé rostliny, které jsou důležité z hlediska lidské výživy, patří k lilkovitým rostlinám.

Kaštan koňský

Tato animace zobrazuje jak se strom kaštanu mění v průběhu ročních období.

Kukuřice

Je jednou z nejdůležitějších jednoděložných plodin.

Květ

Animace prezentuje strukturu typického květu.

Květy krytosemenných rostlin

Pomocí této animace můžeme poznat jednotlivé typy květin krytosemenných rostlin.

Porovnání jednoděložných a dvouděložných rostlin

Krytosemenné rostliny rozdělujeme do dvou tříd na jednodeložné a dvoudeložné.

Porovnání pravých a nepravých plodů

Pravý plod, na stavbě plodu se účastní pouze pestíky. Nepravý plod na stavbě plodu se účastní i jiné části květu kromě pestíku.

Pyl

Pyl slouží k oplodnění vajíček rostlin. Jeho zrna mají různé tvary a velikosti charakteristické pro daný druh.

Sekvojovec obrovský

Sekvojovec obrovský je hmotností největší živý organismus.

Stavba listu

Animace zobrazuje hlavní typy listů a rozdíl mezi listy jednoděložných a dvouděložných rostlin.

Vegetativní orgány rostlin

Orgány, které rostlina potřebuje ke svému přežití a vývoji.

Životní cyklus mechů a kapradin

Tato animace porovnává životní cyklus mechů a kapradin, pomáhá pochopit obecný životní cyklus rostlin.

Added to your cart.