Váš nákupní košík je prázdný

Nákup

Kusy: 0

Spolu: 0,00

0

Santa María (15. století)

Santa María (15. století)

Santa María byla malá karaka. Sloužila jako velící a zásobovací loď pro Kolumbovy expedici.

Technologie

Klíčová slova

Santa Maria, Kryštof Kolumbus, Amerika, vlajková loď, loď vedení, Niña, Pinta, Carrack, Indický, Nový Svět, Bahamy, Hispaniola, Lisabon, loď, lodní, paluba, lehká loď, najetí na mělčinu, technika, historie

Související doplňky

Otázky

 • Kde se narodil Kryštof Kolumbus?
 • Kdy žil Kryštof Kolumbus?
 • Je následující tvrzení pravdivé?\nItalské slovo „colombo“ znamená holuba.
 • Kde se chtěl Kryštof Kolumbus dostat (plavením se směrem na západ)?
 • Je následující tvrzení pravdivé?\nKolumbus žil v letech 1476-1485 v Portugalsku a zúčastnil se několika expedic.
 • Je následující tvrzení pravdivé?\nV dubnu 1492 portugalský král Jan II. schválil expedici do Indie.
 • Je následující tvrzení pravdivé?\nV dubnu 1492 španělský královský pár schválil expedici do Indie.
 • S kolika loděmi se vydal Kryštof Kolumbus na svou první cestu „do Indie“?
 • Jak se jmenovala vlajková loď Kryštofa Kolumba?
 • Která loď se neúčastnila první Kolumbovy cesty?
 • Je následující tvrzení pravdivé?\nPojmenování amerických praobyvatel vzniklo na základě\nKolumbova omylu.
 • Jak pojmenoval Kolumbus původní americké obyvatele?
 • Kde se Kryštof Kolumbus vylodil poprvé v Novém světě?
 • Je následující tvrzení pravdivé?\nKryštof Kolumbus si brzy všiml, že objevil nový kontinent.
 • Kolikrát navštívil Kolumbus Nový svět?
 • Jakou hodnost udělil Kolumbovi španělský královský pár?
 • Na které lodi se Kolumbus vrátil zpět z Nového světa?
 • Jak nazýváme smlouvu, která rozdělila svět mezi španělským a portugalským králem?
 • Jaké národnosti byl\nKryštof Kolumbus?
 • Po kom byl nakonec pojmenován\n„Nový svět“?
 • Která rostlina nepochází z Nového světa?
 • Která rostlina pochází z Nového světa?
 • Které tvrzení platí v případě amerických praobyvatel?
 • Je následující tvrzení pravdivé?\nJedním z následků tordesillaské smlouvy je to, že v Brazílii se mluví portugalsky.
 • Je následující tvrzení pravdivé?\nKryštof Kolumbus zbytek svého života žil ve Španělsku a těšil se velké úctě.

Scénky

Santa María

Kolumbova vlajková loď

Kryštof Kolumbus během své první cesty do Ameriky (1492-1493) při plavbě přes Atlantský oceán použil tři lodě. Dvě menší lodě (Niña, Pinta) byly karavely, největší vlajková loď Santa María byla karaka (Kolumbus používal v jejím případě název „nao“).
Původní název lodi Santa María („Svatá Marie“) byl La Gallega („Galicijčanka“), a to pravděpodobně z toho důvodu, že dřevo (dubové a borovicové) použité při její stavbě pocházelo z galicijských lesů. Jejím majitelem (a zároveň i kapitánem) byl Juan de la Cosa.
Tato karaka se třemi stožáry byla cca. 25 metrů dlouhá a 8 metrů široká, její nosnost byla 180-240 tun. Do Evropy se již nevrátila, protože u Haiti ztroskotala a zcela byla zničena.
Kolumbus se plavil s podporou španělského královského páru a reprezentoval křesťanský svět. To prozrazují i výsostné znaky a symboly zobrazené na lodi.

Kryštof Kolumbus

Pohled shora

Konstrukce

 • hlavní stěžeň
 • vraní hnízdo
 • lanoví
 • zadní stěžeň
 • zadní plachta
 • záď
 • kormidlo
 • hlavní plachta
 • trup
 • příď
 • podčelnová plachta
 • čelen
 • přední stěžeň
 • ráhno
 • kotva
 • paluba
 • košová plachta
 • vlajka

Tvar a konstrukce karaky

Karaka byla portugalská plachetnice používána v 15.-16. století na vojenské a obchodní účely.
Byl to oblíbený typ lodi, který se rychle rozšířil v Evropě.
Součástí konstrukce tohoto typu lodě (v 15. století se nazýval jako „nao“) byly dvě (nebo více než dvě) paluby. Trup lodi nebyl tenký (obvykle byl 25-30 m dlouhý a 8-10 m široký), klenutý trup se ve spodní a horní části zužoval.
Karaka měla kliprovou příď a běžnou tupou záď. Součástí přídě lodi byla menší, trojúhelníková nástavba, zatímco na zádi byla vysoká nástavba s několika palubami.
Zpočátku tuto loď stavěly se dvěma, později se třemi stěžni. Hlavní stěžeň uprostřed trupu a přední stěžeň v přední části lodi nesl křížovou plachtu, zatímco na malém stěžni na zádi byla latinská plachta. Na vrchu hlavního stěžně (nad košem) se nacházela košová plachta a pod čelenem podčelnová plachta.

Animace

 • balast - Protiváha, zátěž pod vodou.
 • mezipalubí - Část mezi dvěma palubami, kde obvykle spávali námořníci. Zde skladovali i část nákladu a vybavení.
 • paluba
 • náklad
 • potrava/voda
 • kormidlo
 • velitelova kabina
 • Niña
 • Pinta

První plavba Kryštofa Kolumba

 • 9. srpna 1492, Palos – Odplutí ze Španělska (Santa María, Niña, Pinta)
 • 11.-12. října 1492, Bahamy – Příchod do Ameriky
 • 24.-25. prosince 1492, Hispaniola – Ztroskotání lodi Santa María
 • 4. března 1493, Návrat do Lisabonu, (Portugalsko), (Niña) 15. března 1493 Palos (Španělsko)

Doprovodné lodě

 • Niña
 • Pinta

Průřez

 • balast - Protiváha, zátěž pod vodou.
 • mezipalubí - Část mezi dvěma palubami, kde obvykle spávali námořníci. Zde skladovali i část nákladu a vybavení.
 • paluba
 • náklad
 • potrava/voda
 • kormidlo
 • velitelova kabina

Vyprávění

Plachetnice Santa María (Svatá Marie) byla vlajkovou lodí na první cestě Kryštofa Kolumba.
Původní jméno lodi, která se stala známou a slavnou díky cestě podniknuté v roce 1492, bylo La Gallega, čili „Galicijčanka“. Toto jméno dostala pravděpodobně podle místa, kde byla postavena podle severošpanělské Galicie. Její majitelem byl Juan de la Cosa.
Byla to karaka se třemi stěžni, délkou přibližně 25 metrů a šířkou 8 metrů, a její nosnost představovala 180-240 tun. (Zavalitá, klenutá karaka byla portugalským typem lodi, která byla používána na obchodní i vojenské účely.)

Její paluba měla několik pater. Během Kolumbovy cesty na palubě sloužila posádka tvořena 26 osobami (včetně objevitele Nového světa a majitele lodě).

Santa María plavící se pod španělskou vlajkou se však nedožila konce své světoznámé cesty. Na Vánoce v roce 1492 ztroskotala u Haiti.
Kolumbus za svoji vlajkovou loď stanovil Niñu, jednu z karavel první expedice sestávající ze tří lodí. V následujícím roce se vrátil do Španělska na palubě této lodi.

Související doplňky

Zeměpisné objevy (15-17. století)

Legendární zeměpisné objevy na počátku novověku překreslili mapy, jejich účinky jsou velmi rozmanité.

Conquistadoři (16. století)

Španělští dobyvatelé své drtivé úspěchy mohli děkovat svým pancéřovým brněním a zbraním.

Indiánská vesnice (Severní Amerika)

Typické severoamerické indiánské vesnice jsou známé z populárních filmů a románů.

Kolonizace Ameriky (do roku 1763)

Po dobývání Nového světa Evropany se mapa Ameriky stala mnohobarevnou.

Navigační nástroje minulosti

V průběhu staletí bylo vynalezeno několik výborných nástrojů na pomoc při navigaci na moři.

The history of human migration

The migration of large human populations began in Ancient times.

Vikingská loď (10. století)

Tito výborní námořníci a stavitelé lodí se plavili do velké vzdálenosti.

Alhambra v 16. století (Španělsko)

Název tohoto velkolepého stavebního komplexu pochází z arabštiny a znamená „rudý“.

Anglická válečná loď (19. století)

Anglické plachetnice byli mezi nejlepšími v 17. a 19. století.

Bizon americký

Bizon americký je největší savec Severní Ameriky.

Chichén Itzá (12. století)

Legendární hlavní město říše Mayů a Toltéků se nacházelo na území dnešního Mexika.

Formy vlády a úřední jazyky států

Animace prezentuje formy vlád a úřední jazyky států.

Kolonizace a osvobození kolonií

Barvy, které mal'ovali kolonizátoři na mapě světa, byly smazal národy, které bojovaly za svou nezávislost.

Machu Picchu (15. století)

Starobylé město Inků, které se nachází v dnešním Peru, je na seznamu světového kulturního dědictví.

Modern empires

Numerous legendary empires were built (and destroyed) in the course of history.

Námořní dělo (17. století)

Po suchozemských úspěších děla začaly používat i v námořní válce.

Oil tanker

Oil tankers appeared in the late 19th century; today they are among the largest ships.

Polynéský katamaran

Polynésané procestovali obrovské vzdálenosti se svými speciálními loděmi.

Tenochtitlán (15. století)

Velkolepé hlavní město vyspělé Aztécké říše udivilo i španělských dobyvatelů.

The countries of the Americas

Learning about the geographic location, capitals and flags of American countries through exercises in three levels of difficulty.

Národní symboly a památky

Pomocí animace poznáme národní symboly a památky po celém světě.

Plachetnice

První škunery byly postaveny v Holandsku v 17. století a byly především používány jako obchodní lodě.

Birema (starověká válečná loď)

Birema je druh starověké válečné lodi s charakteristickou špičatou přední částí a dvou palub s vesly, kterou používalo více národů.

Džunka

Tyto lodě byly vybaveny charakteristickými plachtami a použili je na vojenské a obchodní účely.

Fungování ponorky

Při změnách průměrné hmotnosti nádrží se ponorka může ponořovat nebo vyplout na povrch.

Panamský průplav

Panamský průplav je umělá plavební cesta, která byla vytvořena na zkrácení lodních cest mezi Tichým a Atlantským oceánem.

Ragusa (Croatia, 16th century)

Today called Dubrovnik, this Croatian city is known for its spectacular architecture and beautiful location.

Socha svobody (New York)

Socha byla darem francouzského národa americkému ke stému výročí Dne nezávislosti.

Teotihuacán (4. století)

Před Kolumbovým příchodem to bylo největší a nejlidnatější město v Americe, které je majestátní i v podobě ruin.

Titanic (1912)

RMS Titanic byla největší osobní loď na počátku 20. století.

Tradiční arabská plachetnice (Sambuk)

Největší druh arabských plachetnic, tyto lodě se často používají v Perském zálivu jako obchodní plavidla.

Added to your cart.