Váš nákupní košík je prázdný

Nákup

Kusy: 0

Spolu: 0,00

0

Šalamounův chrám (Jeruzalém. 10. století př. Kr.)

Šalamounův chrám (Jeruzalém. 10. století př. Kr.)

Šalamounův chrám je jeden z nejdůležitějších staveb židovské architektury.

Dějepis

Klíčová slova

Chrám Šalamounův, Jeruzalém, Židovský stát, architektura, Izrael, náboženské centrum, Babylón, struktura, budova, Chrám, Siratófal, náboženství, oběť, hebrejština, Archa úmluvy, svatyně, Židovský, oltář, Starý zákon, starověk

Související doplňky

Scénky

Jeruzalémský chrám

 • bronzové nádoby ve vozících s bronzovými kolečky
 • nádrž držena 12 býky
 • chrám
 • nádvoří knězů
 • oltář pro zápalené oběti

Vnitřek chrámu

 • přístavba sklad
 • velesvatyně
 • svaté místo
 • hala
 • kovové sloupy

Průřez

 • velesvatyně
 • svaté místo
 • archa úmluvy
 • pozlacení cherubové
 • pozlacená cedrová stěna
 • zlatý oltář
 • pozlacené dřevěné dveře
 • stolek
 • svícen
 • hala
 • sloup Jachina a Boaza

Interiér

 • zlatý oltář
 • stolek
 • svícen
 • pozlacená cedrová stěna
 • socha Jachína a Boáze
 • hala

Archa úmluvy

 • pozlacená akácie
 • cherubové z ryzího zlata

Animace

 • nádrž držena 12 býky
 • chrám
 • nádvoří knězů
 • oltář pro zápalené oběti
 • velesvatyně
 • svaté místo
 • archa úmluvy
 • hala
 • sloup Jachina a Boaza

Vyprávění

Šalomoun, který byl legendárním králem židovského národa a panoval v 10. století před Kr., dal postavit v hlavním městě Izraele, v Jeruzalémě chrám.
Podle biblického Starého zákona se výstavba začala v roce 967 před Kr. a trvala sedm let. Výsledkem byl obdivuhodný chrám, který se stal i jedním ze symbolů židovské architektury.
Stavbu a nádvoří kněžů obklopovala kamenná zeď. Na tomto nádvoří se nacházel i oltář pro zapálené oběti a vodní nádrž se zajímavou nosnou konstrukcí.

Samotný chrám měl jednoduchý tvar, byl přibližně 30 m dlouhý, 10 m široký a 15 m vysoký. Přiléhaly k němu doplňkové vedlejší stavby, v nichž skladovali rekvizity chrámu.
Při vstupu do předsíně chrámu, který dal postavit pro Jahveho, tedy Boha třetí král Izraele, stály dva obrovské kovové sloupy. Z předsíně se vcházelo na bohatě zdobené Svaté místo, které bylo určeno na očištění od hříchů. V nejvnitřnější části chrámu bylo vytvořeno nejsvětější místo, kde uchovávali legendární archu úmluvy.

Postavením tohoto chrámu význam Jeruzaléma ještě vzrostl, stal se náboženským centrem.
Tuto stavbu v současnosti již nemůžeme vidět, protože ji dal zbourat jeden novobabylonský panovník, který dobyl město v 6. století před Kr.

Související doplňky

Cella Septihcora (Pécs, Maďarsko, 4. století)

Budovy raně křesťanského hřbitova archeologicky jsou zajímavé ložiska.

Cella trichora (Pécs, Maďarsko)

Rano křesťanský hřbitov ve městě Pécs (Maďarsko) je významnou archeologickou lokalitou.

Noemova archa

Podle Bible, Noe postavil archu na příkaz Boha, aby tak zachránil svou rodinu a zvířata před potopou.

Světová náboženství v současnosti

Prostorové rozložení světových náboženství mají historické důvody.

Chrám Vasila Blaženého v Moskvě (16. století)

Chrám Vasila Blaženého v Moskvě byl postaven za vlády ruského cara Ivana Hrozného.

Hagia Sofia

Chrám Svaté Moudrosti byl nejprve náboženským centrem Byzantské říše a později Osmanské říše. Dnes funguje jako muzeum.

Mešita Jameh (Isfahan, 15. století)

Kvůli architektonickému řešení a ozdobě tato mešita patří k mistrovským dílům islámského umění.

Pantheon (Řím, 2. století)

„Chrám všech bohů“ byl postaven za vlády římského císaře Hadriána.

Templářští rytíři (12. století)

Jeden z nejdůležitějších rytířských řádů, který vznikl během křižáckých výprav.

Zikkurat (Ur, 3. tisíciletí pr. Kr.)

Zikkurat je název chrámové věži stavěného v celé starověké Mezopotámii.

Added to your cart.