Váš nákupní košík je prázdný

Nákup

Kusy: 0

Spolu: 0,00

0

Rutherfordův experiment

Rutherfordův experiment

Rutherfordův experiment prokázal existenci kladně nabitých atomových jader. Výsledky vedly k vypracování nového modelu atomu.

Fyzika

Klíčová slova

Rutherford experiment, Ernest Rutherford, Rutherford, rozptyl experiment, atomový modelu, elektron, Thomson, buněčné jádro, kvantová fyzika, kvantová mechanika, Kvantum, částicová fyzika, částice, změna směru, detektor, zdroj záření, Experiment, alfa částice, fyzik, fyzika

Související doplňky

Scénky

Laboratoř

  • Rutherfordův experiment rozptylu

Rutherfordův experiment

Výklad

Rozptyl částic

  • atomové jádro

Animace

  • Joseph John Thomson
  • Nobelova cena: 1906
  • Ernest Rutherford
  • Nobelova cena: 1908

Vyprávění

Koncem 19. století se ukázalo, že teorie o nedělitelných atomech již nelze dále udržet. Na přelomu století anglický fyzik Joseph John Thomson předpokládal, že atom je tvořen rovnoměrně rozloženou kladně nabitou hmotou, ve které jsou rozptýleny záporně nabité elektrony. Kvůli tomuto typickému uspořádání byl tento model nazván pudinkový, protože připomínal pudink s rozinkami.

V experimentu Ernesta Rutherford byla zlatá fólie bombardována alfa částicemi tedy atomovými jádry helia. Většina alfa částic snadno prošla fólií, zatímco několik z nich změnilo svůj směr při přechodu a některé z nich se odrazily od fólie.

Pokud by byl Thomsonův atomový model správný, všechny alfa částice by se zpomalily, ale prošly by přes kov bez změny směru.

Výsledek jeho experimentů je možný pouze tehdy, pokud se velká většina hmotnosti atomů zlata zahustí v poměrně malém prostoru.
Na základě svých výsledků Rutherford vyvinul a uveřejnil svůj atomový model v roce 1911, ve kterém elektrony obíhají kolem kladně nabitého jádra po kruhové dráze. Průměr atomového jádra je 10000krát menší než průměr celého atomu.

Související doplňky

Vývoj modelu atomu

Hlavní fáze v historii o teorií a názorech o struktuře atomu.

Elementární částice

Látka je tvořena kvarky a leptony, zatímco interakci zprostředkovávají bosony.

Průhlednost

Tato animace vysvětluje průhlednost a neprůhlednost, princip radiografie, respektive proč určité materiály pohlcují pouze světlo určité barvy.

Řetězová reakce

Energie uvolněná při štěpení jádra může být použita pro mírové a vojenské účely.

Atomová bomba (1945)

Na vývoji atomové bomby spolupracovali i maďarští vědci.

Elektronová konfigurace vápníku

Tato animace představuje elektronovou konfiguraci atomu vápníku.

Fúzní reaktor

Jaderná fúze bude sloužit jako šetrný k životnímu prostředí a prakticky neomezený zdroj energie.

Fyzici, kteří změnili svět

Tito vynikající vědci měli obrovský vliv na rozvoj fyziky.

Jaderná elektrárna

Jaderné elektrárny přeměňují energii uvolněnou během jaderného štěpení na elektrickou energii.

Laboratoř Marie Curie

Marie Curie, která získala Nobelovu cenu za fyziku a chemii, je asi nejznámější ženou v dějinách vědy.

Radioaktivita

Radioaktivní rozpad je proces rozpadu nestabilních atomových jader.

Jak funguje elektronový mikroskop?

Tato animace nám představí strukturu a fungování elektronových mikroskopů.

Added to your cart.