Váš nákupní košík je prázdný

Nákup

Kusy: 0

Spolu: 0,00

Rozmnožování a vývoj hmyzu

Rozmnožování a vývoj hmyzu

Vývoj hmyzu se může uskutečnit několika způsoby: ametabolie, proměna dokonalá a proměna nedokonalá.

Biologie

Klíčová slova

typů metamorfózy, Životní cyklus, postembryonální, Vývoj, Typy proměn, Celková proměna, hmyz, členovec, Hmyz, vážka, malárie komár, larva, vajíčko, Imago, kukla, motýly, mouchy, komáři, blanokřídlí, Diptera, hrudník, rybenka, břicho, línání, zvíře, biologie

Související doplňky

Jepice dlouhochvostá

Larvy tohoto druhu jepice stráví první tři roky svého života ve vodě, jejich dospělý život trvá jen jeden den, během kterého se páří.

Roháč obecný

Na příkladu roháče vám představíme jako pracují svaly hmyzu, mechanismus jejich letu a rozmnožování brouků.

Štír tlustorepý

Štír tlustorepý je jeden z nejnebezpečnějších štírů.

Bělásek zelný

Bělásek zelný je rozšířený druh motýla, na jehož příkladu poznáme anatomii motýlů.

Chroust obecný

Je rozšířený brouk v Evropa. Jeho larvy známé pod jménem ponravy jsou považovány za škůdce.

Mravenec lesní

V mraveništi najdeme královnu, samce a dělnice.

Rozmanitost orgánů detekujících světlo

V průběhu evoluce se nezávisle od sebe vyvinulo několik typů zrakových orgánů.

Stonoha páskovaná

Tato scénka vám představí stonožku, která žije zejména v středomořské oblasti.

Včela medonosná

Včely medonosné produkují med, který patří mezi naše důležité výživné látky.

Skokan zelený

Rozšířený druh žáby, na jejímž příkladu poznáme anatomii obojživelníků.

Životní cyklus mechů a kapradin

Tato animace porovnává životní cyklus mechů a kapradin, pomáhá pochopit obecný životní cyklus rostlin.

Meióza

Naše pohlavní buňky jsou haploidní buňky vyrobené z diploidních buněk meiózy což je zvláštní druh buněčného dělení

Prenatální vývoj

Tato animace zobrazuje vývoj lidského embrya a plodu.

Added to your cart.