Váš nákupní košík je prázdný

Nákup

Kusy: 0

Spolu: 0,00

0

Roboti

Pomocí robota získáme zábavnou formou různé náhledy na prostorové objekty.

Související doplňky

Poměr objemů podobných těles

Tato 3D animace Vám ukáže souvislost mezi poměrem podobnosti a poměrem objemu...

Světlo a stín

Změnou zdroje světla můžeme studovat projekci stínů na plochu souřadnicového systému.

Geometrické transformace - posunutí

Animace prezetuje posunutí v prostoru a rovině.

Jaká souvislost existuje mezi objemem jehlanu se čtvercovou podstavou a objemem hranolu?

V následujícím experimentu dokážeme, že objem hranolu je trojnásobkem objemu jehlanu se...

Trojrozměrný kartézský souřadnicový systém

3-rozměrný kartézský souřadnicový systém s ilustracemi a cvičeními, které rozvíjejí...

Konstrukce kolmice na přímku z bodu P, který se nenachází na přímce

Daná je přímka e a bod P, který se nenachází na přímce. Sestrojme přímku g, která bude procházet...

Osová souměrnost kruhu

V rovině se nachází osa t a kruh se středem S a poloměrem r. Zkonstruujme zrcadlový obraz tohoto...

Konstrukce osy úhlu

V následujícím videu sestrojíme osy daného úhlu alfa.

Added to your cart.