Váš nákupní košík je prázdný

Nákup

Kusy: 0

Spolu: 0,00

0

Římský voják (1. století př. Kr.)

Římský voják (1. století př. Kr.)

Římské vojsko tvořili vysoce kvalifikovaní a dobře vybaveni žoldáci.

Dějepis

Klíčová slova

žoldák, žoldnéřská armáda, legionář, Řím, Római Birodalom, voják, válčení, zbraň, meč, štít, halapartna, Výzbroj, kyras, přilba, oblečení, vybavení průvodu, starověk, Mariův mezek, zařízení, Stan, cAMP

Související doplňky

Otázky

 • Kolik vojáků se nacházelo v jedné legii po vojenské reformě Gaia Maria?
 • Kolik kohort bylo v jedné legii po vojenské reformě Gaia Maria?
 • Kolik vojáků se nacházelo v jedné kohortě po vojenské reformě Gaia Maria?
 • Je následující tvrzení pravdivé?\nMarius umožnil i nemajetným, aby se stali žoldáky.
 • Je následující tvrzení pravdivé?\nPřed vojenskou reformou Maria přijetí do armády záviselo na finanční situace.
 • Jakou roční odměnu dostával legionář během vlády císaře Augusta?
 • Co dostali během Augustovy vlády vojáci, kteří dokončili svou vojenskou službu?
 • Kdy se uskutečnila vojenská reforma Gaia Maria?
 • Co založil Augustus?
 • Co bylo symbolem legií po vojenské reformě Gaia Maria?
 • Je následující tvrzení pravdivé?\nŘímské legie sestávaly výhradně z pěchoty.
 • Jak rozlišovali jednotlivé legie?
 • Kolik legií bylo na území Panonie během Augustovy vlády?
 • Co nebylo charakteristické pro římské legie?
 • Je následující tvrzení pravdivé?\nŘímští legionáři se zúčastnili pouze slabého výcviku na nízké úrovni?
 • Které útočné zbraně nepoužívali římští legionáři?
 • Které obranné zbraně nepoužívali římští legionáři?
 • Co měli obuté římští legionáři?
 • Co nebylo součástí běžné pochodové výbavy římského legionáře?
 • Co znamená výraz decimatio?
 • Co znamená skratka SPQR?
 • Kolik vážila běžná pochodová výbava římských legionářů?
 • Jak se nazývaly vysloužilí římští legionáři?
 • V průměru jak dlouho sloužil římský legionář v armádě?
 • Většinou kdo sloužil v římském vojsku před vojenskou reformou Gaia Maria?
 • Jaké činnosti se legionáři nevěnovali v časech míru?
 • Je následující tvrzení pravdivé?\nLegionáře přepravovaly z jednoho tábora do druhého na vozech.

Scénky

Související doplňky

Bojové taktiky starověké římské pěchoty

Připraveni legionáři Římské říše byli mistry válečné taktiky.

Starověký římský vojenský tábor

Neustále rozšiřující se Římská říše vybudovala na obsazených územích stálé vojenské tábory.

Alesia (Francie, 1. století př. Kr.)

V roce 52 př. Kr. Julius Caesar obléhal galské město, které bránil Vercingetorix.

Bitva o Alesii (52 př.Kr.)

V roce 52 př. Kr. Julius Caesar obléhal galské město, které bránil Vercingetorix.

Bitva u Zamy (202 př.Kr.)

Během druhé punské války římská armáda vedená Sciponom porazila v Africe kartaginské vojsko pod velením Hannibala.

Provincie a města Římské říše

Tato animace vám představí dějiny Římské říše trvající několik století.

Quinquereme (3. století př. Kr.)

Je typickou válečnou lodí helénistického období s několika řadami vesel.

Starověké římské obléhací stroje

Tyto technické nástroje starověcí Římané použili na dobývání pevnosti.

Bitva na Katalaunských polích (451)

Římské vojsko pod vedením Aetia zastavilo invazní vojsko hunského krále Attily.

Bitva u Actia (31 před Kr.)

V bitvě u břehů Hellasu Octavianus sklidil rozhodující vítězství nad Antoniem.

Konstantinův voják (4. století)

Prosperita východní části Římské říše se začala v průběhu první třetiny 4. století, za vlády císaře Konstantina.

Legendary ancient empires

Numerous legendary empires were built (and destroyed) in the course of history.

Pula Arena (Pula, 1st century)

The Pula Arena, located in present-day Croatia, was one of the largest Roman amphitheatres in the Antiquity.

Vodovod a silnice ze Starověkého Říma

Vynikající silnice a vodovody, které pokrývaly celou Římskou říši odrážejí civilizační vyspělost říše.

Řecký hoplít (5. století př. Kr.)

Bojovník pěchoty zařazováni do skupiny těžkooděnců ve starověkém Řecku.

Řecká a Makedonská falanga

Falanga byla starověká vojenská formace řecké pěchoty.

Diokleciánův palác (Split)

Tento palác s charakterem pevnosti dal postavit římský císař Dioklecián na pobřeží, v blízkosti svého rodiště.

Germánský bojovník (4. století př. Kr.)

Obávaný germánští bojovníci dobyli Evropu ze severu směrem na jih, ohrozily i Římskou říši.

Koloseum (Řím, 1. století)

Nejznámější a nejvelkolepější amfiteátr v starověkém Římě byl postaven v 1. století.

Starověký římský senátor a jeho manželka

Senátoři, kteří byli členy nejvyšší společenské třídy starověkého Říma, nosili tógy s purpurovým lemem.

Římští gladiátoři (2. století)

Gladiátoři byli bojovníci, kteří bojovali v římských arénách proti sobě a divokým zvířatům pro zábavu diváka.

Barbarské oblečení (5. století)

Oblečení odráží životní styl a kulturu obyvatel daného období a regionu.

Birema (starověká válečná loď)

Birema je druh starověké válečné lodi s charakteristickou špičatou přední částí a dvou palub s vesly, kterou používalo více národů.

Byzantský císař (6. století)

Císař byl vládcem Byzantské říše, která byla "dědicem Římské říše".

Added to your cart.