Řeky a formování zemského povrchu

Řeky mají důležitou roli při formování zemského povrchu: způsobují erozi, odplavují a ukládají sediment.

Související doplňky

On the track of the rain Savannahs

A szavannák növény- és állatvilága az éghajlathoz alkalmazkodik.

Středozemní podnebí

Středozemní podnebí charakterizuje horké, suché léto a mírná zima.

Vodopád

Vodopád je příkrý až svislý stupeň v říčním korytě, přes který přepadá vodní tok.

The East African Rift

A Kelet-Afrikai Nagy Hasadékvölgy a kőzetlemezek mozgásának következményeként jött létre.

Mapa mořského dna

Na mořském dně je možné vidět hranice tektonických desek.

Vrása (pokročilý)

Boční tlaková síla způsobuje, že se na horninách tvoří vrásy. Tímto se tvoří vrásová pohoří.

Pobřežní vítr

Pobřežní vítr vzniká kvůli tomu, že se pevnina a moře neohřívá ve stejné míře.

Subtropy

Subtropy se nacházejí mezi tropickým a mírným pásmem, tedy na obou hemisférách mezi 23,5° a 40°...

Added to your cart.