Váš nákupní košík je prázdný

Nákup

Kusy: 0

Spolu: 0,00

0

Regular square pyramid

Regular square pyramid

A regular square pyramid is a right pyramid with a square base and four triangular faces.

Matematika

Klíčová slova

matematika, geometrie, geometrie prostoru, tělesa, Seskupení těles, pyramida, Na povrchu, hlasitost, definice, základní deska, plášť, tvář, výška, vzorec, pravidelný jehlan, Čtyřstěn, pravidelná tělesa, šikmý jehlan, vrcholy, stěny, hrany

Související doplňky

Scénky

Související doplňky

Objem čtyřstěnu

Při výpočtu objemu čtyřstěnu vycházíme výpočtem objemu hranolu.

Řez krychle (cvičení)

Zkoumáme údaje těles které vznikají řezem krychle úhlopříčkami v různých polohách.

Eulerova věta o mnohostěnech

Věta zformulována Leonhardem Eulerem popisuje jednu ze základních vlastností konvexních mnohostěnů.

Kvádr (cvičení)

Pomocí vrcholů kvádru můžeme určit úhlopříčky, hrany a strany.

Platónská tělesa

Tato animace prezentuje pět pravidelných 3D (platónských) těles, z nichž nejznámější je krychle.

Poměr objemů podobných těles

Tato 3D animace Vám ukáže souvislost mezi poměrem podobnosti a poměrem objemu geometrických těles.

Rotační tělesa

Rotační těleso je těleso vytvořené rotací rovinné oblasti omezené uzavřenou křivkou kolem pevné přímky.

Seskupení těles 1

Tato animace prezentuje různé skupiny prostorových těles pomocí příkladů.

Seskupení těles 2

Tato animace prezentuje různé skupiny prostorových těles pomocí příkladů.

Seskupení těles 3

Tato animace prezentuje různé skupiny prostorových těles pomocí příkladů.

Seskupení těles 4

Tato animace prezentuje různé skupiny prostorových těles pomocí příkladů.

Výpočet obvodu, obsahu, povrchu a objemu

V animaci se seznámíte se vzorci pro výpočet obvodu a obsahu rovinných útvarů, povrchu a objemu těles.

Egyptské pyramidy (Gíza, 26. století př. Kr.)

Egyptské pyramidy jsou poslední z divů starověkého světa, které ještě můžeme vidět.

Hranoly

Tato animace prezentuje několik typů hranolů, od obecného ke pravidelnému.

Added to your cart.