Váš nákupní košík je prázdný

Nákup

Kusy: 0

Spolu: 0,00

0

Reflex bolesti

Reflex bolesti

Reflex bolesti zajišťuje odstoupení od zdroje bolesti.

Biologie

Klíčová slova

bolest reflex, bolest, reflex, reflexní oblouk, nepodmíněný reflex, podmíněný reflex, Bolest receptor, motoneuronu, receptor, podnět, impuls, mícha, mícha reflex, motorové vlákno, senzorických vláken, kosterní sval, interneurony, ochrana, svalových vláken, motorové čelní stěně, kožní, lidský, biologie

Související doplňky

Scénky

Reflex bolesti

 • mícha - Reflexní centrum reflexu bolesti. Zde se zpracovává signál a plánování reakce. Impulzy vstupující do míchy (aferentní impulzy) přenášejí senzorická vlákna, zatímco impulzy vystupující z míchy (eferentní impulzy) přenášejí motorická vlákna.
 • senzorická vlákna - Přenášejí do míchy nervový impulz způsobený stimulem bolesti. Senzorická vlákna jsou axony senzorických neuronů, které jsou pokryty myelinovým obalem.
 • motorická vlákna - Dlouhé výběžky (axony) motorických neuronů v míše, které jsou pokryty myelinovým obalem. Přenášejí impulzy z míchy ke svalům.
 • kosterní sval - Reakcí na stimul bolesti je stažení svalu a odtažení ruky od zdroje stimulu.

Reflexní oblouk

 • kůže - Jedním typem její receptorů je receptor bolesti.
 • senzorické vlákno - Přenáší do míchy nervový impulz způsobený stimulem bolesti. Senzorická vlákna jsou axony senzorických neuronů, které jsou pokryty myelinovým obalem.
 • mícha - Reflexní centrum reflexu bolesti, kde se zpracovává signál a plánování reakce. Zde se přenáší nervový impulz ze senzorických vláken na motorické neurony, a to prostřednictvím interneuronů.
 • motorické vlákno - Dlouhý výběžek (axon) motorických neuronů v míše, který je pokryt myelinovým obalem. Přenáší impulzy z míchy ke svalům.
 • sval - Reakcí na stimul bolesti je stažení svalu a odtažení ruky od zdroje stimulu.

Kůže

 • pokožka - Vnější vrstva kůže má několik vrstev, tvoří ji rohovatějící dlaždicový epitel. Povrchovou rohovatějící vrstvu tvoří odumřelé buňky, ta zajišťuje kůži ochranu. Pod rohovatějící vrstvou se nachází živá část pokožky. Do živé pokožky mohou vstupovat nervová zakončení vnímající bolest, ale nenajdeme v ní nervy a žíly.
 • škára - Tvoří ji hlavně řídké vazivo. Obsahuje množství nervových zakončení a krevních cév.
 • podkožní vazivo - Tvoří ho hlavně tuková tkáň. Tuková tkáň hraje důležitou roli při mechanické ochraně a tepelné izolaci. Tuky jsou důležitými zásobami živin a rozpouštědly některých vitaminů (A, D, E a K). V podkožním vazivu se nacházejí nervy i cévy.
 • receptor bolesti (volné nervové zakončení) - Aktivují ho látky (např. draslíkové ionty, histamin), které se uvolňují při poškození tkání nebo buněk.

Mícha

 • senzorický neuron - Jeho buněčné tělo je umístěno mimo míchy. Tento typ buňky má pouze jeden dlouhý výběžek, který se v blízkosti buněčného těla rozvětvuje na dvě části. Jedna větev výběžku přenáší impulz do zadního rohu šedé hmoty míchy. Druhá větev výběžku je zas napojena na receptory. Senzorická vlákna jsou dlouhé výběžky senzorických neuronů, které jsou pokryty myelinovým obalem.
 • motorický neuron (motoneuron) - Jeho buněčné tělo je umístěno v předním rohu šedé hmoty míchy. Má jeden dlouhý výběžek (axon), který je pokryt myelinovým obalem. Motorická vlákna jsou axony motorických neuronů, které jsou pokryty myelinovým obalem.
 • interneuron - Přenáší nervový impulz od senzorických neuronů k motorickým neuronům.
 • bílá hmota - Bílou hmotu míchy (a mozku) tvoří hlavně axony pokryté myelinovým obalem, tj nervová vlákna.
 • přední roh šedé hmoty - Zde se nacházejí buněčná těla motoneuronů. Odtud vystupují z míchy motorická vlákna.
 • zadní roh šedé hmoty - Sem vstupují senzorická vlákna.

Sval

 • svalové vlákno - Reakcí na stimul bolesti je stažení svalu a odtažení ruky od zdroje stimulu. Kosterní svaly se skládají ze svalových vláken, které se vlivem impulzu přicházejícího přes motorická vlákna stáhnou.
 • motorické vlákno - Motorická vlákna jsou axony motorických neuronů, které jsou pokryty myelinovým obalem. Vystupují z předního rohu šedé hmoty míchy.
 • nervovosvalová ploténka - Tvoří ji rozvětvená zakončení motorických nervových vláken a membrána svalových vláken. Z nervových zakončení se uvolňuje neurotransmiter acetylcholin, který způsobuje stažení svalu.

Animace

Vyprávění

Reflex bolesti zajišťuje vzdálení se od zdroje škodlivého stimulu. Škodlivý stimul vytváří v receptorech bolesti nervový impulz, který se přes senzorická vlákna dostává do reflexního centra v míše. Zde se impulz prostřednictvím interneuronů přenáší na motorické neurony, na alfa motoneurony. Impulz se pak přes výběžky motorických neuronů dostává k výkonnému orgánu, k ohýbaču, který se stáhne a způsobí pohyb ruky.

Reflex bolesti je míšní, dvojsynaptický reflex, který vzniká v kůži. Receptory se nacházejí v kůži, reflexním centrem je mícha, v níž jsou dvě synaptická propojení.

Související doplňky

Anatomie míchy

Mícha je část centrální nervové soustavy. Nachází se uvnitř páteře a vystupují z ní míšní nervy.

Patelární reflex

Patelární reflex je reflex vyvolaný natažením svalu.

Svaly paže

Horní končetina se pohybuje pomocí flexorových a extensorových svalů.

Adrenalin (pokročilý)

Adrenalin, nebo jinak epinefrin, se vytváří v našem organismu během stresových situací a hraje důležitou roli v případě reakce „útok nebo útěk“.

Nervová soustava

Centrální nervová soustava se skládá z mozku a míchy, periferní nervová soustava se skládá z nervů a ganglií.

Neurony, nervová tkáň

Neurony jsou buňky specializované pro přenos elektrických signálů.

Přenos nervového vzruchu

Neurony transformují nervový vzruch pomocí chemických a elektrických synapsí.

Struktura svalů

Tato animace zobrazuje jemnou molekulární strukturu a mechanismus svalů.

Svalové tkáně

V lidském těle najdeme tři typy svalovin: hladká, příčně pruhovaná a srdeční svalovina.

Vrstvy kůže, kožní vjemy

Kůže je měkký vnější obal našeho těla, který se skládá ze tří vrstev: pokožky, škáry a podkožního vaziva.

Added to your cart.