Váš nákupní košík je prázdný

Nákup

Kusy: 0

Spolu: 0,00

0

Řečtí bohové

Řečtí bohové

Olympští bohové byli podle starověké řecké mytologie stejně rozmanití jako lidé.

Mateřský jazyk prvního stupně ZŠ

Klíčová slova

starověk, Řek, Olymp, Hades, Apollo, Posseidon, Hermes, Artemis, Hera, Zeus, Hestia, Ares, Athena, Hefaistos, Aphrodite, historie, náboženství, hlavní bůh

Související doplňky

Otázky

 • Jak se podle řecké mytologie narodila Pallas Athéna?
 • Kolik bylo olympských bohů?
 • Kdo byla v řecké mytologii bohyně věd a řemesel?
 • Kdo byl v řecké mytologii vládcem podsvětí?
 • Kdo byl v řecké mytologii nejvyšším bohem?
 • Kdo byl v řecké mytologii vládcem moří?
 • Co bylo pokrmem řeckých bohů?
 • Podle řecké mytologie kde žili nejvyšší bohové?
 • Jak se podle řecké mytologie narodila Afrodita?
 • Kdo byla v řecké mytologii bohyně lásky?
 • Kdo nebyl Diovým sourozencem?
 • Kdo byla Diova manželka?
 • Ve které dnešní země se nachází vrch Olymp?
 • Co bylo nápojem řeckých bohů?
 • Kdo byl v řecké mytologii bůh války?
 • Kdo byl v řecké mytologii bůh ohně a kovářsky mistr bohů?
 • Kdo byl v řecké mytologii posel bohů?
 • Jakou roli hrál v řecké mytologii Apollón?
 • Jakou roli hrála v řecké mytologii Artemis?
 • Díky čemu byla známá delfská svatyně?
 • V čem se lišily řečtí bohové od běžných lidí?
 • Kdo nebyl/a Diovým dítětem?
 • Jakou roli hrála v řecké mytologii Hestiá?
 • Podle řecké mytologie které bohyni dal Paris zlaté jablko za to, že byla nejkrásnější?
 • Jakou roli hrála v řecké mytologii Helena?

Scénky

Olympští bohové

Animace

Vyprávění

Helénové, kteří žili roztroušeni po velkém území, v různých polisech, byly spojeni kromě společného původu a jazyka i náboženstvím.
V řecké mytologii se vyskytovalo mnoho divných a magických bytostí, ale bezpochyby nejdůležitějšími postavami byli bohové.
Vedoucí postavení získali zejména ti bohové, kteří se objevili v helénistickém období. Oni byli tzv. olympští bohové. Tento výraz vznikl na základě toho, že 12 nesmrtelní bohové pořádali své hostiny v Diově paláci na vrchu Olymp, který se tyčil až nad oblaky.

Na čele řeckého pantheonu stál nejvyšší bůh Zeus, který byl synem titána Krona a Rheie. Zeus byl vládcem nebes, vichřic a blesků. Je otcem mnohých bohů a polobohů. Diova manželka (a zároveň jeho sestra) byla Héra s „kravskými očima“. Ona byla „královnou“ Olympu, patronkou manželství a porodu.

Zeus si podělil svět se svými sourozenci. Poseidón se stal vládcem moří a Hádés bohem podsvětí.

Mezi olympskými nesmrtelníky byli i dvojčata: Apollón a Artemis. Apollón byl bohem poezie a věštění, jeho sestra Artemis byla vládkyní lovu a divoké zvěře.

Hermés, posel bohů, bůh obchodníků a zlodějů, byl rovněž Diův syn.

Do těchto nesmrtelných kruhů patřila i Diova sestra Hestiá, která byla bohyní rodinného krbu.

Arés, syn Dia a Héry, byl značně odlišný, protože byl bohem boje a války.

Pallas Athéna, která vyskočila z Diovy hlavy, je známá především jako bohyně věd a moudrosti, ale byla i patronkou města.

Afrodita, bohyně krásy a lásky, se zrodila z mořské pěny.

Héřin syn, Héfaistos byl kovář bohů, bohem ohně a kovářského řemesla.

Bohové polyteistických Hellénů měli lidskou podobu a připisovali se jim lidské vlastnosti (antropomorfní bohové), byly však nesmrtelní. Svými skutky a chováním si vysloužili přívlastek „lidští“.

Související doplňky

Akropole (Athény, 5. století př. Kr.)

Nejslavnější citadela na světě je Akropole v Athénách, která byla postavena během periklovské mírové éry.

Archimédova bojové vynálezy (3. století př. Kr.)

Archimedes byl jedním ze skvělých řeckých učenců starověku, který se zapísl do dějin i s vojenskými vynálezy.

Atreova pokladna (Mykény, 14. století před Kr.)

Mykénský starověký kruhový hrob podle tradice je vázán k menu mýtickému králi.

Bohové starověkého Egypta

Starověcí Egypťané uctívali množství bohů a bohyň.

Daidalos a Ikaros

Starověký řecký mýtus o tragédií otce a syna, kteří chtěli uprchnout z ostrova Kréta.

Dionýsovo divadlo (Athény, 4. století př. Kr.)

V Athénách na jižní straně Akropole se nachází divadlo s vynikající akustikou a svérázným tvarem stavby.

Knósský palác (2. tisíciletí př. Kr.)

Největší palácový komplex ostrova Kréta bylo pravděpodobně středisko mínojské civilizace.

Mezník sochařství

Tato animace ukazuje pět vynikajících děl z dejiín sochařství.

Mykény (2. tisícletí př. n. l.)

Starořecké město s pokročilou kulturou je první v historii s vybudovanou pevností.

Noemova archa

Podle Bible, Noe postavil archu na příkaz Boha, aby tak zachránil svou rodinu a zvířata před potopou.

Olympia (5. století př. Kr.)

V roce 776 před Kr. Se zde konaly první olympijské hry - náboženské a sportovní soutěže konající se každé 4 roky, díky čemuž město se stalo jedním z...

Pantheon (Řím, 2. století)

„Chrám všech bohů“ byl postaven za vlády římského císaře Hadriána.

Starověká řecká keramika

Mistrovská díla starověkých řeckých hrnčířů jsou důležité archeologické prameny.

Typy řeckých sloupů

Jónské, dórské a korintské sloupy mají odlišné rozměry a ozdoby.

Trojský kůň

V Homérově eposu trojský kůň byl válečná lest Řeků v trojské válce. Vymyslel ji Odysseus.

Řecký hoplít (5. století př. Kr.)

Bojovník pěchoty zařazováni do skupiny těžkooděnců ve starověkém Řecku.

Starověký athénský občan a jeho manželka

Athénská demokracie fungovala díky komunitě občany s plnými právům.

Added to your cart.