Váš nákupní košík je prázdný

Nákup

Kusy: 0

Spolu: 0,00

0

Rákos a orobinec

Rákos a orobinec

Kosmopolitní jednoděložné rostliny žijící v blízkosti vody.

Biologie

Klíčová slova

nád, Orobinec, Rákosina, břeh, stojatá voda, jezer, sladká voda, lata, spadix, Monokotyledony, Gramineae, trvalka, oddenek, habitat, rostlina, biologie

Související doplňky

Život, vývoj jezer

Stojaté vody v prohlubních zemského povrchu mohou vznikat působením endogenních a exogenních sil, respektive lidskou činností.

Jedlé druhy lilkovitých

Mnohé rostliny, které jsou důležité z hlediska lidské výživy, patří k lilkovitým rostlinám.

Kukuřice

Je jednou z nejdůležitějších jednoděložných plodin.

Obilniny

Obilniny jsou rostliny z čeledi lipnicovité, pěstované pro svá zrna, která slouží především k výživě.

Porovnání jednoděložných a dvouděložných rostlin

Krytosemenné rostliny rozdělujeme do dvou tříd na jednodeložné a dvoudeložné.

Stavba listu

Animace zobrazuje hlavní typy listů a rozdíl mezi listy jednoděložných a dvouděložných rostlin.

Vegetativní orgány rostlin

Orgány, které rostlina potřebuje ke svému přežití a vývoji.

Kachna divoká

Na příkladu kachny divoké vám představíme anatomii ptáků.

Ledňáček říční

Charakteristickým znakem tohoto ptáka jsou výrazné barvy, které mu pomáhají při lovu a skrývání.

Perlorodka říční

Druh měkkýše rozšířeného ve sladkých vodách.

Rak říční

Typ raka žijícího v čistých tekoucích sladkovodních vodách.

Skokan zelený

Rozšířený druh žáby, na jejímž příkladu poznáme anatomii obojživelníků.

Sladkovodní ryby

Četné množství sladkovodních ryb je velmi populárních jako jídlo.

Vydra říční

Vydra je druh savce přizpůsoben životu ve vodě.

Added to your cart.