Váš nákupní košík je prázdný

Nákup

Kusy: 0

Spolu: 0,00

0

Rak říční

Rak říční

Typ raka žijícího v čistých tekoucích sladkovodních vodách.

Biologie

Klíčová slova

rakovina, krabi, dráp, hlavohruď, břicho, chitin vrstva, chitin, kráčivá noha, línání, Vývoj, členovec, řeka, zvíře, dravec, biologie

Související doplňky

Scénky

Rak říční

Rak říční (Astacus astacus)

Pochází ze střední Evropy a jižní Skandinávie. Dospělí samci měří 20-25 cm, samice jsou menší než 15 cm. Upřednostňují čisté řeky a potoky na pláních. Rak říční je vzácný a chráněný živočich.

Je predátor, loví v noci, konzumuje především hmyz, plže, žabí larvy a malé rybky. Dožívá se až 20 let. Samice svléká svůj krunýř dvakrát a samec jednou ročně. Po svlékání jsou měkkí a nechránění. Má 5 párů kráčivých nohou. První pár je zakončen klepety.

Můžeme najít další nohy i na zadečku: samec má 5+1 párů, samice má 4+1 zadečkových končetin. Složené oči mají tvar válce a jsou neseny na pohyblivých stopkách.

Od října do listopadu klade samice 60-150 vajíček, které si přilepí k zadečkovým nožkám. Vajíčka jsou upevněná lepkavým materiálem, a tak prostřednictvím pohybu nohy zajišťuje svým potomkům tok vody bohaté na kyslík. Z tolika vajíček se většinou vylíhne pouze 20 ráčat. Mladí ráčci zůstávají asi dva týdny na těle matky, a pak se osamostatní.

Anatomie

 • klepeto - Slouží k uchopování a drcení potravy.
 • složené oko - Skládají se z tisíců jednotek (ommatidií). Umožňují mozaikovité a prostorové vidění. Jsou neseny na pohyblivých stopkách, které se vyvinuly z nohou.
 • hlavohruď - U korýšů vzniká srůstem hlavy a hrudi - podobně jako u pavoukovců.
 • zadeček
 • chitinový krunýř - Vnější kostra, která slouží k ochraně těla. Pevný krunýř neumožňuje plynulé zvětšování těla, proto typickým projevem růstu raka je svlékání. Tato opora těla je tvrdá kvůli uhličitanu vápenatého.
 • dva páry tykadel - Korýši mají obvykle dva páry tykadel (anteny). Krátká tykadla mají tvar vidličky. Tykadla obsahují mechanické a chemické smyslové receptory (mechanoreceptory a chemoreceptory) a polohorovnovážné orgány. Tykadla se během evoluce vyvinuly z nohou.
 • kráčivé nohy - Vyšší korýši (jako rak říční) mají pět párů z nich.
 • ocasní ploutvička
 • krunýř - Tvrdý, hustý chitinový štít chránící hlavohruď.

Orgány

 • mozkové ganglion - Tento orgán je dobře vyvinutý (podobně jako u jiných členovců). Mimo jiné je odpovědný za zpracování informací pocházejících z dobře vyvinutých smyslových orgánů.
 • srdce - U korýšů je cévní soustava - jako u ostatních členovců - otevřená. Hemolymfa proudí do srdce, cév a tělních dutin. Funkce hemolymfy je transport živin a odpadního materiálu, jakož i dýchacích plynů.
 • reprodukční orgán - Korýši jsou většinou odděleného pohlaví, vyskytuje se u nich pohlavní dvojtvárnost (pohlavní dimorfismus). Oplodnění je externí.
 • břišní nervová páska - Vychází z mozkového ganglia a vede podél břicha. Ganglia obsahují těla nervových buněk, a jsou spojena svazky nervových vláken.
 • ústní otvor
 • tykadlová žláza - Vylučovací žláza korýšů. Nazývá se také jako zelená žláza. Je odpovědná za odstranění zbytečných a škodlivých látek.
 • žábry - Tento orgán se nachází na spodní části nohy. Je odpovědný za výměnu plynů mezi vodou a tělními tekutinami: extrahuje kyslík z vody a vylučuje oxid uhličitý.
 • zadní střevo

Související doplňky

Bělásek zelný

Bělásek zelný je rozšířený druh motýla, na jehož příkladu poznáme anatomii motýlů.

Chroust obecný

Je rozšířený brouk v Evropa. Jeho larvy známé pod jménem ponravy jsou považovány za škůdce.

Jepice dlouhochvostá

Larvy tohoto druhu jepice stráví první tři roky svého života ve vodě, jejich dospělý život trvá jen jeden den, během kterého se páří.

Křižák obecný

Křižák obecný patří mezi rozšířený druh pavouků, na příkladu kterého poznáme anatomii pavouků.

Koutník zavlečený

Jedovaté štípnutí koutníka zavlečeného znamená velké ohrožení pro lidský organismus.

Mexická redknee tarantule

Jeden z nejznámějších druhů pavouků, který je často držen v domácnosti. Jeho kousnutí není smrtelné.

Mravenec lesní

V mraveništi najdeme královnu, samce a dělnice.

Pavoučí vlákno, pavučina

Zatímco hustota pavoučího vlákna je nižší než při nylonových vláknech jeho pevnost v tahu je vyšší než u oceli.

Perlorodka říční

Druh měkkýše rozšířeného ve sladkých vodách.

Rákos a orobinec

Kosmopolitní jednoděložné rostliny žijící v blízkosti vody.

Roháč obecný

Na příkladu roháče vám představíme jako pracují svaly hmyzu, mechanismus jejich letu a rozmnožování brouků.

Skokan zelený

Rozšířený druh žáby, na jejímž příkladu poznáme anatomii obojživelníků.

Sladkovodní ryby

Četné množství sladkovodních ryb je velmi populárních jako jídlo.

Stonoha páskovaná

Tato scénka vám představí stonožku, která žije zejména v středomořské oblasti.

Včela medonosná

Včely medonosné produkují med, který patří mezi naše důležité výživné látky.

Želvušky

Želvušky mohou přežít v extrémních podmínkách, mohou dokonce zůstat naživu ve vesmíru.

Trilobiti (fosilie)

Řadíme sem předky pavoukovců a kořýšů.

Added to your cart.