Váš nákupní košík je prázdný

Nákup

Kusy: 0

Spolu: 0,00

0

Rak říční

Rak říční

Typ raka žijícího v čistých tekoucích sladkovodních vodách.

Biologie

Klíčová slova

rakovina, krabi, dráp, hlavohruď, břicho, chitin vrstva, chitin, kráčivá noha, línání, Vývoj, členovec, řeka, zvíře, dravec, biologie

Související doplňky

Scénky

Související doplňky

Bělásek zelný

Bělásek zelný je rozšířený druh motýla, na jehož příkladu poznáme anatomii motýlů.

Chroust obecný

Je rozšířený brouk v Evropa. Jeho larvy známé pod jménem ponravy jsou považovány za škůdce.

Jepice dlouhochvostá

Larvy tohoto druhu jepice stráví první tři roky svého života ve vodě, jejich dospělý život trvá jen jeden den, během kterého se páří.

Křižák obecný

Křižák obecný patří mezi rozšířený druh pavouků, na příkladu kterého poznáme anatomii pavouků.

Koutník zavlečený

Jedovaté štípnutí koutníka zavlečeného znamená velké ohrožení pro lidský organismus.

Mexická redknee tarantule

Jeden z nejznámějších druhů pavouků, který je často držen v domácnosti. Jeho kousnutí není smrtelné.

Mravenec lesní

V mraveništi najdeme královnu, samce a dělnice.

Pavoučí vlákno, pavučina

Zatímco hustota pavoučího vlákna je nižší než při nylonových vláknech jeho pevnost v tahu je vyšší než u oceli.

Perlorodka říční

Druh měkkýše rozšířeného ve sladkých vodách.

Rákos a orobinec

Kosmopolitní jednoděložné rostliny žijící v blízkosti vody.

Roháč obecný

Na příkladu roháče vám představíme jako pracují svaly hmyzu, mechanismus jejich letu a rozmnožování brouků.

Skokan zelený

Rozšířený druh žáby, na jejímž příkladu poznáme anatomii obojživelníků.

Sladkovodní ryby

Četné množství sladkovodních ryb je velmi populárních jako jídlo.

Stonoha páskovaná

Tato scénka vám představí stonožku, která žije zejména v středomořské oblasti.

Včela medonosná

Včely medonosné produkují med, který patří mezi naše důležité výživné látky.

Želvušky

Želvušky mohou přežít v extrémních podmínkách, mohou dokonce zůstat naživu ve vesmíru.

Trilobiti (fosilie)

Řadíme sem předky pavoukovců a kořýšů.

Added to your cart.