Putování Slunce po významných rovnoběžkách Země

Zdánlivý pohyb Slunce je výsledkem rotace Země kolem vlastní osy.

Související doplňky

Planety, velikosti

Kolem Sluneční dráhy obíhají terestiálne planety, a joviální planety (plynní obři).

Zatmění Měsíce

Zatmění nastane, když Měsíc prochází stín kužele Země.

Měsíční fáze

Během oběžné dráhy se viditelnost osvětlených částí Země neustále mění.

Vznik Země a Měsíce

Tato animace nám představí jak vznikl Měsíc a Země.

Zatmění Slunce

Když se Slunce, Měsíc a Země sejdou v jedné přímce Měsíc může částečně nebo zcela zakrýt...

Merkur

Merkur je nejvnitřnější a nejmenší planetou sluneční soustavy.

Administrativní mapa Číny

Tato animace vám představí hlavní administrativní jednotky Číny.

Neptun

Neptun je nejvzdálenější planeta Sluneční soustavy, a nejmenší z plynných obrů.

Added to your cart.