Působení sil

Animace nám představí jak působí síly na různé typy vozidel.

Související doplňky

Typy vln

Vlny hrají v mnoha oblastech našeho života nesmírně důležitou roli.

Harmonické kmitání a rovnoměrný kruhový pohyb

Kolmý průmět hmotného bodu provádějícího rovnoměrný kruhový pohyb vykonává harmonické...

Newtonovy pohybové zákony

Animace znázorňuje Newtonovy tři pohybové zákony, které způsobily převrat ve fyzice.

Moudrý mistr v karate

Dokážeme zlomit špejli tak, že ji zatížíme pouze váhou několika papírů?

Keplerovy zákony pohybu planet

Tři důležité zákony popisující pohyb planet byly formulovány Johannesem Keplerem.

Pojďme měřit čas!

Toto učivo představuje časoměrné přístroje a typy a jednotky měření času.

Automat na limonádu 1. část

Je možné z čisté vody vykouzlit za několik sekund skutečnou limonádu? Z následujícího videa se...

Uhašení svíčky pomocí oxidu uhličitého

Na co si musíme dávat pozor ve vinných sklepech? V následujícím experimentu vyrobíme z octa a...

Added to your cart.