Váš nákupní košík je prázdný

Nákup

Kusy: 0

Spolu: 0,00

0

Působení sil

Působení sil

Animace nám představí jak působí síly na různé typy vozidel.

Fyzika

Klíčová slova

Síla, Tření, statická třecí síla, smykové tření, přistání smyk, valivý odpor, gravitační síla, Povrch síla, tah, reakce, newton, Odpor, Interakce, těžiště, Mechanika, Experiment, láhev, raketa, fyzika, demonstrace

Související doplňky

Scénky

Vozík s koly

 • gravitační síla - Působí v těžišti vozíku a směřuje k těžišti Země. Je přímo úměrná hmotnosti vozíku: váha vozíku s dvakrát nebo třikrát větší hmotností je dvakrát nebo třikrát větší.
 • povrchová síla - Síla, kterou vyvíjí povrch na kola. Podle zákona akce a reakce (3. Newtonův zákon) povrchová síla působící na čtyři kola přesně vyrovnává gravitační sílu, díky čemuž se vozík ve svislém směru nezrychluje.
 • valivý odpor - V případě stejné tlakové síly mezi dvěma tělesy je menší než smykové tření. Z tohoto důvodu je kolo významným vynálezem. Závisí na kvalitě materiálu dotykových ploch a je přímo úměrný kompresní síle působící na tělesa: v případě vozíku s dvakrát nebo třikrát větší hmotností je dvakrát nebo třikrát větší. Působí, dokud je vozík v pohybu; během tohoto pohybu je jeho hodnota stálá.
 • tažná síla - Podle zákona akce a reakce (3. Newtonův zákon) ji vytváří vzduch proudící z láhve. Ve srovnání s valivým odporem má opačný směr, její velikost klesá s klesáním tlaku v láhvi. Zatímco je její hodnota větší než součet valivých odporů, vozík se zrychluje, pak vozík začne zpomalovat a nakonec zastane.

Vozík s koly: působení sil

 • gravitační síla - Působí v těžišti vozíku a směřuje k těžišti Země. Je přímo úměrná hmotnosti vozíku: váha vozíku s dvakrát nebo třikrát větší hmotností je dvakrát nebo třikrát větší.
 • povrchová síla - Síla, kterou vyvíjí povrch na kola. Podle zákona akce a reakce (3. Newtonův zákon) povrchová síla působící na čtyři kola přesně vyrovnává gravitační sílu, díky čemuž se vozík ve svislém směru nezrychluje.
 • valivý odpor - V případě stejné tlakové síly mezi dvěma tělesy je menší než smykové tření. Z tohoto důvodu je kolo významným vynálezem. Závisí na kvalitě materiálu dotykových ploch a je přímo úměrný kompresní síle působící na tělesa: v případě vozíku s dvakrát nebo třikrát větší hmotností je dvakrát nebo třikrát větší. Působí, dokud je vozík v pohybu; během tohoto pohybu je jeho hodnota stálá.
 • tažná síla - Podle zákona akce a reakce (3. Newtonův zákon) ji vytváří vzduch proudící z láhve. Ve srovnání s valivým odporem má opačný směr, její velikost klesá s klesáním tlaku v láhvi. Zatímco je její hodnota větší než součet valivých odporů, vozík se zrychluje, pak vozík začne zpomalovat a nakonec zastane.

Vozík se sanicemi

 • gravitační síla - Působí v těžišti vozíku a směřuje k těžišti Země. Je přímo úměrná hmotnosti vozíku: váha vozíku s dvakrát nebo třikrát větší hmotností je dvakrát nebo třikrát větší.
 • povrchová síla - Síla, kterou vyvíjí povrch na sanice. Podle zákona akce a reakce (3. Newtonův zákon) povrchová síla působící na dvě sanice přesně vyrovnává gravitační sílu, díky čemuž se vozík ve svislém směru nezrychluje.
 • smykové tření - Jeho velikost závisí na kvalitě materiálu dotykových ploch a je přímo úměrný kompresní síle působící na tělesa: v případě vozíku s dvakrát nebo třikrát větší hmotností je dvakrát nebo třikrát větší. Působí, dokud je vozík v pohybu; během tohoto pohybu je jeho hodnota stálá.
 • klidové tření - Jeho maximální hodnota závisí na kvalitě materiálu dotykových ploch a je přímo úměrné kompresní síle působící na tělesa: v případě vozíku s dvakrát nebo třikrát větší hmotností je dvakrát nebo třikrát větší. Posuvná síla a statické tření působící na sanice mají protichůdný směr a jejich velikost se shoduje, díky čemuž se vozík nezrychluje a zůstává v klidu.
 • tažná síla - Podle zákona akce a reakce (3. Newtonův zákon) ji vytváří vzduch proudící z láhve. Ve srovnání s třením má opačný směr, její velikost klesá s klesáním tlaku v láhvi. Zatímco je její hodnota větší než součet smykových tření, vozík se zrychluje, pak vozík začne zpomalovat a nakonec zastane.

Vozík se sanicemi: působení sil

 • gravitační síla - Působí v těžišti vozíku a směřuje k těžišti Země. Je přímo úměrná hmotnosti vozíku: váha vozíku s dvakrát nebo třikrát větší hmotností je dvakrát nebo třikrát větší.
 • povrchová síla - Síla, kterou vyvíjí povrch na sanice. Podle zákona akce a reakce (3. Newtonův zákon) povrchová síla působící na dvě sanice přesně vyrovnává gravitační sílu, díky čemuž se vozík ve svislém směru nezrychluje.
 • tažná síla - Podle zákona akce a reakce (3. Newtonův zákon) ji vytváří vzduch proudící z láhve. Ve srovnání s třením má opačný směr, její velikost klesá s klesáním tlaku v láhvi. Zatímco je její hodnota větší než součet smykových tření, vozík se zrychluje, pak vozík začne zpomalovat a nakonec zastane.
 • tření - Na pohybující se vozík působí smykové tření a na vozík v klidu působí statické tření v protichůdném směru ve srovnání s posuvnou sílou. Hodnota smykového tření je stálá, její velikost závisí na kvalitě materiálu dotykových ploch a je přímo úměrná kompresní síle působící na tělesa. Posuvná síla a statické tření mají protichůdný směr a jejich velikost se shoduje, díky čemuž se vozík nezrychluje a zůstává v klidu. Maximální hodnota statického tření závisí na kvalitě materiálu dotykových ploch a je přímo úměrná kompresní síle působící na tělesa. Pokud je posuvná síla větší než maximální statické tření, vozík se pohne a namísto statického tření nastane smykové tření.

Související doplňky

Harmonické kmitání a rovnoměrný kruhový pohyb

Kolmý průmět hmotného bodu provádějícího rovnoměrný kruhový pohyb vykonává harmonické kmitání.

Vývoj nebeské mechaniky

Animace představuje dílo astronomů a fyziků, kteří změnili náš pohled na vesmír.

Aerodynamický vztlak

Vysoká rychlost vytváří vztlak na křídla letadla kvůli jejich asymetrickému profilu.

Fungování ponorky

Při změnách průměrné hmotnosti nádrží se ponorka může ponořovat nebo vyplout na povrch.

Fyzika kola

Prostřednictvím fungování kola můžeme pochopit několik fyzikálních principů.

Horkovzdušný balón

Horkovzdušný balón je létající balón, který se zvedá pomocí horkého vzduchu.

Newtonovy pohybové zákony

Animace znázorňuje Newtonovy tři pohybové zákony, které způsobily převrat ve fyzice.

Slapové jevy

Vzestup a pokles mořské hladiny v důsledku gravitační síly Měsíce.

Stav beztíže

Kosmická loď během své dráhy je ve stálém stavu volného pádu.

Torzní váhy

Síla může být měřena, měřením zkroucení torzního drátu v torzní rovnováze.

Sluneční soustava, planety

Kolem Slunce obíhá na oběžné dráze 8 planet.

Vývoj modelu atomu

Hlavní fáze v historii o teorií a názorech o struktuře atomu.

Added to your cart.