Váš nákupní košík je prázdný

Nákup

Kusy: 0

Spolu: 0,00

Přílivová elektrárna

Přílivová elektrárna

Přílivové elektrárny využívají denní kolísání hladiny vody na výrobu elektrické energie.

Zeměpis

Klíčová slova

přílivová elektrárna, Přílivová turbína, obnovitelný zdroj energie, elektrický proud, výroba energie, Slapové jevy, příliv, odliv, elektrárna, V propusti, generátor, Energie, zeměpis

Související doplňky

Slapové jevy

Vzestup a pokles mořské hladiny v důsledku gravitační síly Měsíce.

Geotermální elektrárna

Geotermální elektrárny přeměňují energii horké, vysokotlaké vody nalezené v hlubších vrstvách Země na elektřinu.

Solární elektrárna

Solární elektrárny přeměňují sluneční energii na elektřinu.

Větrná elektrárna

Větrné elektrárny přeměňují kinetickou energii větra na elektrickou energii.

Vodní elektrárna (Hooverova přehrada, USA)

Obrovská přehrada, postavená na řece Colorado v USA byla pojmenována po bývalém americkém prezidentovi.

Vodní turbína, generátor

Vodní turbíny transformují kinetickou energii vody do elektrického proudu.

Bioplynová elektrárna

Bioplyn může být vyroben z organického materiálu (hnůj, rostlinné odpady, organické odpady) pomocí bakterií. Bioplyn je směs methanu a oxidu uhličitého;...

El Niño

Přírodní úkaz vyskytující se v tropických oblastech Tichého oceánu, opakující se každých pět let.

Fungování plavebních komor

Plavební komora slouží pro překonání výškového rozdílu hladin vertikálním pohybem plavidla.

Fúzní reaktor

Jaderná fúze bude sloužit jako šetrný k životnímu prostředí a prakticky neomezený zdroj energie.

Jaderná elektrárna

Jaderné elektrárny přeměňují energii uvolněnou během jaderného štěpení na elektrickou energii.

Jak funguje solární panel a solární kolektor?

Tato animace představuje, jak může být sluneční energie využita.

Krajina formována mořem

Mořská voda, jako vnější síla, hraje důležitou roli v rámci formování mořského pobřeží.

Mořské proudy

Mořské proudy tvoří velký dopravníkový oceánský pás, který ve výrazné míře ovlivňuje zemské klima.

Systém elektrické sítě

Účelem elektrické sítě je poskytovat elektřinu pro spotřebitele.

Systém priehrad v Holandsku

Holandsko celé storočia zvádza boj s morom.

Tepelná elektrárna (uhlovodíkové palivo)

Jedná se o technologický celek, který vyrábí elektrickou energii přeměnou z chemické energie vázané v palivu prostřednictvím tepelné energie.

Typy vln

Vlny hrají v mnoha oblastech našeho života nesmírně důležitou roli.

Transformátor

Transformátor je zařízení pro přeměnu napětí elektrického proudu.

Tsunami

Vlny tsunami jsou až několik metrů vysoké vlny s obrovskou ničivou silou.

Vodní mlýn

Mechanické konstrukce využívající vodní proud již byly používány pro různé účely i ve středověku.

Boj Nizozemska proti moru (17. století)

Obyvatelé severní části Holandska úspěšně bojovaly proti moru v sterdoveku i v novověku.

Podzemní voda

Voda, která se nachází mimo zemského povrchu povrchová voda, podpovrchová voda a krasová voda

Systém ochrany před povodněmi

Ochranná hráze, nebo, v případě menších povodní, letní hráz zajišťuje ochranu proti povodňových škodám.

Added to your cart.