Poušť formována větrem

Vítr jako vnější síla hraje důležitou roli v rámci formování pouště.

Související doplňky

Erodované kerné pohoří

Téměř všude na světě se můžeme setkat s pozůstatky Variské a Kaledonské horské soustavy.

Skleníkový efekt

Lidská činnost zvyšuje skleníkový efekt a vede ke globálnímu oteplování.

Pobřežní vítr

Pobřežní vítr vzniká kvůli tomu, že se pevnina a moře neohřívá ve stejné míře.

The Wallace line

Ázsia és Ausztrália állatvilága a Wallace-vonal mentén különül egy egymástól.

Vodní toky

Lidé vždy rádi osídlovali okolí řek. Jaké má výhody a nevýhody život v blízkosti řek?

Zatmění Slunce, zatmění Měsíce

Když se Země, Slunce a Měsíc dostanou do jedné přímky, můžeme zpozorovat zajímavý astronomický úkaz.

Koloběh vody (střední)

Koloběh vody zahrnuje procesy jako jsou vypařování přes tvorbu oblaků kondenzaci vody v...

Pojmy fyzické geografie

Tato animace zobrazuje nejdůležitější vlastnosti reliéfu, povrchových vod a jejich...

Added to your cart.