Váš nákupní košík je prázdný

Nákup

Kusy: 0

Spolu: 0,00

0

Poušť formována větrem

Poušť formována větrem

Vítr jako vnější síla hraje důležitou roli v rámci formování pouště.

Zeměpis

Klíčová slova

vítr, landform, poušť, duna, písečná duna, písek, eroze, houbová skála, plošina, Na povrchu, vnější síly, Oáza, fyzické geografie, geomorfologie, zeměpis

Související doplňky

Scénky

Krajina formována větrem

 • kamenitá poušť - Poušť známá i jako hamada. Jedná se o suchou pustinu posetou štěrkem, kameny nebo skalními útvary bez přítomnosti písečných dun.
 • pouštní dlažba - Poušť známá i jako reg nebo serír. Jedná se o rovnou štěrkovitou poušť, která se vyznačuje větrnou erozí. Je to nejběžnější typ pouště.
 • písečná poušť - Poušť známá i jako erg. Depozice sedimentů je zde dominantní. 30% pouštních oblastí na Zemi patří k tomuto typu.
 • pouštní oblasti - Oblast, která je sotva pokryta vegetací nebo která nemá žádnou vegetaci.

Krajinotvorné procesy větru závisí na určitých podmínkách týkajících se klimatu, vegetace a geologie. Působení větru na zemský povrch je nejefektivnější v suchých oblastech, kde je vegetace řídká nebo neexistuje a povrch je pokryt zrnitým sedimentem. Těmito oblastmi jsou pouštní, polopouštní, glaciální oblasti, oblasti částečně zarostlé vegetací a pobřežní oblasti.

Vítr - dokonce i při vysoké rychlosti - je schopen přenášet pouze malá písečná zrna, jejichž průměr nepřesahuje 2 mm. Větší písečné částice jsou přepravovány podél povrchu (trakce), ty menší částice jsou vyzvědány a nadskakují (saltace) a ty nejmenší se udrží v pohybujícím se větrném prostředí a neklesnou (suspenze).
Většina zrnitých částic je přenášena saltací. V případě saltace částice stoupají maximálně do výšky 10 cm.

Vítr v poušti provádí erozivní a depoziční činnost. K erozi může dojít několika způsoby. Jednou z forem eroze je deflace: odnos volných a suchých částic větrem. V důsledku toho vznikají menší nebo větší prohlubně, které známe jako deflační pánve.
Další formou eroze je koraze, během níž písečná zrna přenášena větrem obrušují skály, zatímco zrna jsou také erodována. Výsledkem koraze jsou následující skalní útvary: skalní hřib, skalní útvar „hoodoo“, skalní útvar Sfinga, stolová hora a náhorní plošina.

Jakmile vítr pomine, sediment se ukládá, v důsledku čehož vznikají různé tvary reliéfu. Tento proces se nazývá eolická akumulace. Volně se pohybující eolické tvary reliéfu vznikají tam, kde není vegetace. Takovými tvary reliéfu jsou podélně duny, hvězdicovité duny a příčné duny, které vznikly spojením barchanů a barchanů ve tvaru půlměsíce.

Pouštní a polopouštní oblasti zabírají velkou část celkového zemského povrchu. Asi jedna třetina pouštních oblastí je pokryta pískem. Písečné pouště patří mezi rychle se měnící oblasti. Větrná eroze a přenos písku je obrovským problémem na Zemi. Na jedné straně písek může pokrýt oázy, orné půdy, silnice, a na druhé straně vítr narušuje povrch a tím poškozuje zemědělské půdy. V důsledku desertifikace a vyhubení vegetace je stále více oblastí vystavených erozi.

Přeprava písku

 • suspenze - Vítr je schopen přenášet částice menší než 0,08 mm tímto způsobem.
 • saltace - Vítr přepravuje většinu sedimentů tímto způsobem.
 • trakce - Asi 20% sedimentů je přenášeno tímto způsobem.
 • 10 cm

Eroze

 • kamenitá poušť - Poušť známá i jako hamada. Jedná se o suchou pustinu posetou štěrkem, kameny nebo skalními útvary bez přítomnosti písečných dun.
 • pouštní dlažba - Poušť známá i jako reg nebo serír. Jedná se o rovnou štěrkovitou poušť, která se vyznačuje větrnou erozí. Je to nejběžnější typ pouště.
 • deflační pánev - Prohlubeň tvořena deflací.
 • svědecká hora - Osamocená vyvýšenina, která byla vytvořena ústupem svahů tabulí a stolových hor.
 • stolová hora - Osamocená vyvýšenina, která typicky vystupuje strmými svahy nad okolní krajinu. Vzniká v důsledku koraze.
 • skalní útvar Sfinga - Tento podlouhlý útvar vzniká ze strmého útesu. Působení větru je účinnější v dolní části útesu, díky čemuž skála je rychleji erodována. Jeho „hlava“ se nachází na straně větru.
 • skalní hřib - Skalní útvar vytvořený erozí nestejně odolných vrstev hornin. Na „třeni“ sestávajícího z měkčích hornin leží část, která je více odolná proti erozi a připomíná klobouk hřibu.
 • skalní útvar „hoodoo“ - Členitý, věžovitý útvar vytvořený korazí. Podél prasklin odolnějších hornin vznikají dutiny.
 • hrubý písek

Depozice

 • písečná poušť - Poušť známá i jako erg. Depozice sedimentů je zde dominantní. 30% pouštních oblastí na Zemi patří k tomuto typu.
 • jemný písek
 • oáza - Deflace dosáhne úroveň podzemní vody v deflační pánvi, a další prohlubování se ukončí. Na dně pánve se objeví pramen nebo jezero, které umožní rozvoj vegetace.
 • příčné duny - Tyto duny se tvoří v oblastech s velkým množstvím písku, a to spojením příčných barchanů. Jsou několik metrů vysoké a vzdálenost mezi hřebeny je několik set metrů.
 • hvězdicovité duny - Tyto duny mají centrální vrchol nebo nejvyšší bod, odkud sestupují hřebeny různými směry. Písečné duny vznikají pravděpodobně v důsledku setkání nebo střídání větrů foukajících různými směry.
 • podélné duny - Jedná se o nejběžnější typ duny v písečných pouštích. Duny se vytvářejí paralelně se směry převládajících větrů. Tyto duny tvarované mimořádně mocnými vzdušnými proudy se často táhnou na kilometry daleko a dosahují výše až sto metrů. Trvalo foukající pouštní větry se přeměňují na paralelní vzdušné proudy vířící ve spirále a pohybující se směrem vpřed. Proudy vymetají písek stojící v jejich cestě. Nicméně v bezvětrných pásmech ho ukládají.
 • barchany - Tyto duny ve tvaru půlměsíce vznikají v oblastech, kde je nedostatek písčitého materiálu. Návětrná strana je konvexní. Závětrná, vnitřní strana je strmá. Jejich výška se pohybuje v rozmezí od několika desítek centimetrů do několika desítek metrů. Ročně se mohou posunout o několik metrů, aniž by změnily svůj tvar.

Pouště

Animace

 • kamenitá poušť - Poušť známá i jako hamada. Jedná se o suchou pustinu posetou štěrkem, kameny nebo skalními útvary bez přítomnosti písečných dun.
 • pouštní dlažba - Poušť známá i jako reg nebo serír. Jedná se o rovnou štěrkovitou poušť, která se vyznačuje větrnou erozí. Je to nejběžnější typ pouště.
 • písečná poušť - Poušť známá i jako erg. Depozice sedimentů je zde dominantní. 30% pouštních oblastí na Zemi patří k tomuto typu.
 • pouštní oblasti - Oblast, která je sotva pokryta vegetací nebo která nemá žádnou vegetaci.
 • suspenze - Vítr je schopen přenášet částice menší než 0,08 mm tímto způsobem.
 • saltace - Vítr přepravuje většinu sedimentů tímto způsobem.
 • trakce - Asi 20% sedimentů je přenášeno tímto způsobem.
 • 10 cm
 • kamenitá poušť - Poušť známá i jako hamada. Jedná se o suchou pustinu posetou štěrkem, kameny nebo skalními útvary bez přítomnosti písečných dun.
 • pouštní dlažba - Poušť známá i jako reg nebo serír. Jedná se o rovnou štěrkovitou poušť, která se vyznačuje větrnou erozí. Je to nejběžnější typ pouště.
 • deflační pánev - Prohlubeň tvořena deflací.
 • svědecká hora - Osamocená vyvýšenina, která byla vytvořena ústupem svahů tabulí a stolových hor.
 • stolová hora - Osamocená vyvýšenina, která typicky vystupuje strmými svahy nad okolní krajinu. Vzniká v důsledku koraze.
 • skalní útvar Sfinga - Tento podlouhlý útvar vzniká ze strmého útesu. Působení větru je účinnější v dolní části útesu, díky čemuž skála je rychleji erodována. Jeho „hlava“ se nachází na straně větru.
 • skalní hřib - Skalní útvar vytvořený erozí nestejně odolných vrstev hornin. Na „třeni“ sestávajícího z měkčích hornin leží část, která je více odolná proti erozi a připomíná klobouk hřibu.
 • skalní útvar „hoodoo“ - Členitý, věžovitý útvar vytvořený korazí. Podél prasklin odolnějších hornin vznikají dutiny.
 • hrubý písek
 • písečná poušť - Poušť známá i jako erg. Depozice sedimentů je zde dominantní. 30% pouštních oblastí na Zemi patří k tomuto typu.
 • jemný písek
 • oáza - Deflace dosáhne úroveň podzemní vody v deflační pánvi, a další prohlubování se ukončí. Na dně pánve se objeví pramen nebo jezero, které umožní rozvoj vegetace.
 • příčné duny - Tyto duny se tvoří v oblastech s velkým množstvím písku, a to spojením příčných barchanů. Jsou několik metrů vysoké a vzdálenost mezi hřebeny je několik set metrů.
 • hvězdicovité duny - Tyto duny mají centrální vrchol nebo nejvyšší bod, odkud sestupují hřebeny různými směry. Písečné duny vznikají pravděpodobně v důsledku setkání nebo střídání větrů foukajících různými směry.
 • podélné duny - Jedná se o nejběžnější typ duny v písečných pouštích. Duny se vytvářejí paralelně se směry převládajících větrů. Tyto duny tvarované mimořádně mocnými vzdušnými proudy se často táhnou na kilometry daleko a dosahují výše až sto metrů. Trvalo foukající pouštní větry se přeměňují na paralelní vzdušné proudy vířící ve spirále a pohybující se směrem vpřed. Proudy vymetají písek stojící v jejich cestě. Nicméně v bezvětrných pásmech ho ukládají.
 • barchany - Tyto duny ve tvaru půlměsíce vznikají v oblastech, kde je nedostatek písčitého materiálu. Návětrná strana je konvexní. Závětrná, vnitřní strana je strmá. Jejich výška se pohybuje v rozmezí od několika desítek centimetrů do několika desítek metrů. Ročně se mohou posunout o několik metrů, aniž by změnily svůj tvar.

Vyprávění

Krajinotvorné procesy větru závisí na určitých podmínkách týkajících se klimatu, vegetace a geologie. Působení větru na zemský povrch je nejefektivnější v suchých oblastech, kde je vegetace řídká nebo neexistuje a povrch je pokryt zrnitým sedimentem. Těmito oblastmi jsou pouštní, polopouštní, glaciální oblasti, oblasti částečně zarostlé vegetací a pobřežní oblasti.

Vítr - dokonce i při vysoké rychlosti - je schopen přenášet pouze malá písečná zrna, jejichž průměr nepřesahuje 2 mm. Větší písečné částice jsou přepravovány podél povrchu (trakce), ty menší částice jsou vyzvědány a nadskakují (saltace) a ty nejmenší se udrží v pohybujícím se větrném prostředí a neklesnou (suspenze).
Většina zrnitých částic je přenášena saltací. V případě saltace částice stoupají maximálně do výšky 10 cm.

Vítr v poušti provádí erozivní a depoziční činnost. K erozi může dojít několika způsoby. Jednou z forem eroze je deflace: odnos volných a suchých částic větrem. V důsledku toho vznikají menší nebo větší prohlubně, které známe jako deflační pánve.
Další formou eroze je koraze, během níž písečná zrna přenášena větrem obrušují skály, zatímco zrna jsou také erodována. Výsledkem koraze jsou následující skalní útvary: skalní hřib, skalní útvar „hoodoo“, skalní útvar Sfinga, stolová hora a náhorní plošina.

Jakmile vítr pomine, sediment se ukládá, v důsledku čehož vznikají různé tvary reliéfu. Tento proces se nazývá eolická akumulace. Volně se pohybující eolické tvary reliéfu vznikají tam, kde není vegetace. Takovými tvary reliéfu jsou podélně duny, hvězdicovité duny a příčné duny, které vznikly spojením barchanů a barchanů ve tvaru půlměsíce.

Pouštní a polopouštní oblasti zabírají velkou část celkového zemského povrchu. Asi jedna třetina pouštních oblastí je pokryta pískem. Písečné pouště patří mezi rychle se měnící oblasti. Větrná eroze a přenos písku je obrovským problémem na Zemi. Na jedné straně písek může pokrýt oázy, orné půdy, silnice, a na druhé straně vítr narušuje povrch a tím poškozuje zemědělské půdy. V důsledku desertifikace a vyhubení vegetace je stále více oblastí vystavených erozi.

Související doplňky

Oáza

Oázy jsou oblasti v pouštích, v polopouštích, kde je k dispozici voda.

Podnební pásma

Země je rozdělena do geografických a podnebných a rostlinných pásem.

Řeky a formování zemského povrchu

Řeky mají důležitou roli při formování zemského povrchu: způsobují erozi, odplavují a ukládají sediment.

Globální cirkulace atmosféry

Rozdíl mezi teplotou v polárních a rovníkových oblastech způsobuje cirkulace atmosféry, která je ovlivněna řadou faktorů, včetně rotace Země.

Krajina formována mořem

Mořská voda, jako vnější síla, hraje důležitou roli v rámci formování mořského pobřeží.

Život, vývoj jezer

Stojaté vody v prohlubních zemského povrchu mohou vznikat působením endogenních a exogenních sil, respektive lidskou činností.

Eolická krajinotvorná činnost na pobřežích a v stepích

Vítr, jako vnější síla, hraje důležitou roli při formování pobřeží a stepí.

Ledovec (střední)

Ledovec je velká skupina ledu tvořena ze sněhu a je v neustálém zpomaleném pohybu.

Větrný mlýn

Větrný mlýn dokáže přeměňovat energii větra na kynetickou energii a je vhodný pro vykonávaní různých druhů prací.

Větrná elektrárna

Větrné elektrárny přeměňují kinetickou energii větra na elektrickou energii.

Štír tlustorepý

Štír tlustorepý je jeden z nejnebezpečnějších štírů.

Dromedár

Dromedár nebo jiným jménem velbloud jednohrbý je zvíře, které si obyvatelé pouští velmi cení a je pro ně nenahraditelný.

Beduínský tábor

Životní styl polonomádných kmenů žijících v poušti se dokonale přizpůsobil klimatickým podmínkám a životnímu prostředí pouště.

Added to your cart.