Váš nákupní košík je prázdný

Nákup

Kusy: 0

Spolu: 0,00

0

Porovnání jednoděložných a dvouděložných rostlin

Porovnání jednoděložných a dvouděložných rostlin

Krytosemenné rostliny rozdělujeme do dvou tříd na jednodeložné a dvoudeložné.

Biologie

Klíčová slova

Jednoděložné, dvouděložná rostlina, tulipán, vrbina, rovnoběžná žilnatina, žilnatý list, rozptýlené kořeny, hlavní kořen, krytosemenných rostlin, květina, stonek, tyčinka, okvětní lístek, okvětí, kalich, kořen, list, rostlinných orgánů,, květní lůžko, cévní svazek, kambium, běl, lýko, děloha, rostlina, biologie

Související doplňky

Otázky

 • Mrkev je ...
 • Pšenice je ...
 • V květu dvouděložných se nachází:
 • Listy dvouděložných nemají:
 • Listy jednoděložných nemají:
 • Mák vlčí je ...
 • Kukurřice je ...
 • Dub je ...
 • Charakteristické pro jednoděložné:
 • Charakteristické pro jednoděložné:
 • V květu dvouděložných se nenachází:
 • Charakteristické pro dvouděložné:
 • Charakteristické pro dvouděložné:
 • Charakteristické pro dvouděložné:
 • Je to pravda?\nListy jednoděložných mají vedlejší žíly.
 • Je to pravda?\nListy dvouděložných jsou žilnaté.
 • Je to pravda?\nV stopce dvojkíčnolistových jsou cévní svazky rozmístěny roztroušeně.
 • Je to pravda?\nV stopce jednoděložných jsou cévní svazky rozmístěny roztroušeně.
 • Je to pravda?\nListy jednoděložných jsou paralelně žilnaté.
 • Je to pravda?\nListy jednoděložných nemají hlavní žílu.
 • Je to pravda?\nListy dvouděložných nemají hlavní žílu.
 • Je to pravda?\nListy dvouděložných nemají vedlejší žíly.
 • Je to pravda?\nPro dvouděložné je nejvíce charakteristické 6 okvětních lístků.
 • Je to pravda?\nPro dvouděložné je nejvíce charakteristické 5 okvětí.
 • Je to pravda?\nPro jednoděložné je charakteristické 6 okvětí.
 • Je to pravda?\nJednoděložné mají často 6 okvětních lístků.
 • Vyberte obrázek, který zobrazuje průřez rostliny se síťovým žilnatým listem!

Scénky

Rostliny

 • paralelní žilnatý list
 • žilnatý list
 • rozptýlené kořeny
 • hlavní kořen
 • jednoděložná rostina
 • (Tulipán zahradní)
 • dvouděložná rostlina
 • (Vrbina obecná)

Květy

 • květní lůžko
 • tyčinka
 • okvětí
 • okvětní lístek
 • kalich

Průřez stopky

 • parenchým
 • cévní svazek

Cévní svazky

 • xylém - Provádí vodu a rozpuštěné minerály z kořenů do jiných částí rostliny.
 • floém - Vede organický materiál z listů do jiných částí rostliny.
 • kambium - Dělivé pletivo, které je zodpovědné za zahušťování stonku. Vyrábí buňky xylém a lýko.

Animace

 • paralelní žilnatý list
 • žilnatý list
 • rozptýlené kořeny
 • hlavní kořen
 • jednoděložná rostina
 • (Tulipán zahradní)
 • dvouděložná rostlina
 • (Vrbina obecná)
 • květní lůžko
 • tyčinka
 • okvětí
 • okvětní lístek
 • kalich
 • parenchým
 • cévní svazek
 • xylém - Provádí vodu a rozpuštěné minerály z kořenů do jiných částí rostliny.
 • floém - Vede organický materiál z listů do jiných částí rostliny.
 • kambium - Dělivé pletivo, které je zodpovědné za zahušťování stonku. Vyrábí buňky xylém a lýko.

Vyprávění

Krytosemenné rostliny dělíme na dvouděložné a jednoděložné, podle toho, zda se v semenech nacházejí dva nebo jen jeden děložní list.

Pro dvouděložné rostliny je charakteristický hlavní kořen a z něj vyrůstající kořeny vedlejší. Pro jednoděložné jsou charakteristické rozptýleny kořeny.

Tyto dva typy rostlin se dají nejsnadněji rozlišit podle listů. Listy dvouděložných jsou žilnaté, což znamená, že z hlavní žíly vycházejí vedlejší žíly a list se připojuje k stonku řapíkem. Listy jednoděložných jsou paralelně žilnaté, k stonku jsou připojeny pomocí opláštění.

Stonek dvouděložných rostlin je nejčastěji rozvětvený, zatímco stonek jednoděložných je nerozvětvený.

Rozdíl je i ve stavbě květu. Květní obal dvouděložných rostlin je rozlišen, skládá se z koruny a kalicha. Květy jsou nejčastěji pětičetné. Například znázorněná vrbina má pět okvětních lístků, pět kalichů a pět tyčinek. Květní obal jednoděložných rostlin je nerozlišený, skládá se z okvětí​. Květy jsou obvykle trojčetné. Například tulipán má šest okvětních lístků a šest tyčinek.

U dvouděložných rostlin s nedřevnatějícím stonkem jsou cévní svazky rozmístěny okružně v parenchymu, zatímco u jednoděložných jsou cévní svazky rozmístěny roztroušeně. Xylem cévních svazků převádí vodu a rozpuštěné minerály, floém převádí organické látky.

Dvouděložné rostliny s nedřevnatějícím stonkem mají otevřené cévní svazky, mezi xylémem a floémom se nachází kambium, které odpovídá za hrubnutí stonku. Jednoděložné rostliny mají uzavřené cévní svazky, které neobsahují kambium, proto u nich není hrubnutí stonku možné.

Z evolučního hlediska jsou starší rostliny dvouděložné, patří sem asi dvě stě tisíc bylin a stromových rostlin. Mezi jednoděložné patří asi šedesát známých druhů rostlin.

Související doplňky

Cibuloviny jarní

Seznámíme se s tulipánem, narcisem, sněženkou a anatomií jejich květu.

Kaštan koňský

Tato animace zobrazuje jak se strom kaštanu mění v průběhu ročních období.

Kukuřice

Je jednou z nejdůležitějších jednoděložných plodin.

Porovnání pravých a nepravých plodů.

Pravý plod, na stavbě plodu se účastní pouze pestíky. Nepravý plod na stavbě plodu se účastní i jiné části květu kromě pestíku.

Rákos a orobinec

Kosmopolitní jednoděložné rostliny žijící v blízkosti vody.

Semena a klíčení

Dvouděložné rostliny mají zárodek se dvěma děložními lístky, jednoděložné s jedním.

Vegetativní orgány rostlin

Orgány, které rostlina potřebuje ke svému přežití a vývoji.

Jedlé druhy lilkovitých

Mnohé rostliny, které jsou důležité z hlediska lidské výživy, patří k lilkovitým rostlinám.

Květy krytosemenných rostlin

Pomocí této animace můžeme poznat jednotlivé typy květin krytosemenných rostlin.

Obilniny

Obilniny jsou rostliny z čeledi lipnicovité, pěstované pro svá zrna, která slouží především k výživě.

Stavba listu

Animace zobrazuje hlavní typy listů a rozdíl mezi listy jednoděložných a dvouděložných rostlin.

Chlorofyl

Chlorofyl je zelené barvivo nalezené v rostlinách, které hraje důležitou roli při fotosyntéze.

Jabloň

Jablko je celosvětově jedním z nejoblíbenějších ovocí.

Květ

Animace prezentuje strukturu typického květu.

Niche

Termín v ekologii, který popisuje způsob života druhu.

Životní cyklus mechů a kapradin

Tato animace porovnává životní cyklus mechů a kapradin, pomáhá pochopit obecný životní cyklus rostlin.

Dub

Na příkladu dubu nám animace představí jak se stromy mění v průběhu ročních období.

Fotosyntéza

Rostliny vyrábějí z anorganických látek (oxid uhličitý a voda) organický cukr.

Pyl

Pyl slouží k oplodnění vajíček rostlin. Jeho zrna mají různé tvary a velikosti charakteristické pro daný druh.

Sekvojovec obrovský

Sekvojovec obrovský je hmotností největší živý organismus.

Houby

Plodnice hub se skládá z houbových vláken vznikajících ze spóry.

Added to your cart.