Váš nákupní košík je prázdný

Nákup

Kusy: 0

Spolu: 0,00

0

Polymerace ethylenu

Polymerace ethylenu

Polymerací ethylenu vzniká polyethylen, typ plastu.

Chemie

Klíčová slova

polymerace, ethylenu, ethylen, chemický, reakce, alkene, olefinů, polymer, ethylenu molekula, polyethylen, plastický, PE, molekuly kyslíku, nenasycená sloučenina, organický, chemie

Související doplňky

Scénky

Související doplňky

Eten (etylen) (C₂H₄)

Je první člen homologické řady alkenů.

Polytetrafluorethylen (teflon) (C₂F₄) n

Je jedním z nejznámějších syntetických polymerů.

1,1,2,2-tetrafluoretén (C2F4)

Bezbarvý plyn bez zápachu, je monomerem teflonu.

Adice

Adice je organická chemická reakce, při které se dvě a více molekul spojuje do jedné velké bez vytváření vedlejšího produktu.

Amyláza ((C₆H₁₀O₅)n)

Šroubová molekula skládající se z alfa-D-glukózových jednotek. Je to jedna ze základních složek škrobu.

Celulóza (C₆H₁₀O₅) n

Je stavebním materiálem buněčných stěn a vláken rostlin.

Etín (acetylén) (C₂H₂)

První člen homologické řady alkínových uhlovodíků.

Konformace etanu

Nezákrytová konformace ethanu je stabilnější než zákrytová konformace.

Peptidová vazba

Aminokyseliny, z nichž sestávají proteiny, se spojují pomocí peptidové vazby.

Struktura bílkovin

Struktura a uspořádání polypeptidových řetězců ovlivňuje prostorovou strukturu proteinů.

DNA

Je nositelkou genetické informace v buňkách.

RNK

RNK je polynukleotid, který se skládá z kyseliny fosforečné a ribózy. RNK má čtyři rozdílné báze: adenin, guanin, cytosin a uracil.

Added to your cart.