Podzemní voda

Voda, která se nachází mimo zemského povrchu povrchová voda, podpovrchová voda a krasová voda

Související doplňky

Tvorba mlhy

Mlhou nazýváme tvorbu oblaků v blízkosti zemského povrchu. Existují na Zemi taková místa, která...

Magnetické pole Země

Jižní a severní magnetické pole Země se nachází blízko severního a jižního zeměpisného pólu.

Život, vývoj jezer

Stojaté vody v prohlubních zemského povrchu mohou vznikat působením endogenních a...

Vrstvy oceánů

Hloubka vody ovlivňuje fyzikální vlastnosti, flóru a faunu oceánu.

Připojíte se ke karavanu?

Toto učivo představuje pouště a jejich flóru a faunu.

Projekt počasí

Můžete se stát meteorology pomocí zábavných skupinových úkolů.

Následná sopečná činnost

Okolí dřímající nebo vyhaslé sopky nemusí být klidné. Podívejme se, jak vypadá následná činnost...

Gregoriánský kalendář

Vytvořili ho před téměř 500 lety úpravou juliánského kalendáře. Dnes je v největší míře...

Added to your cart.