Váš nákupní košík je prázdný

Nákup

Kusy: 0

Spolu: 0,00

0

Ploštěnka potoční

Ploštěnka potoční

Je jednou z nejznámějších ploštěněk.

Biologie

Klíčová slova

Ploštěnky, ploštěnci, Turbellaria, červ, gastrovaskulární dutina, zvíře, biologie

Související doplňky

Scénky

Ploštěnka potoční

 • hltan - Živočich ho vymrští a pomocí něho přijme potravu.
 • oční skvrna - Jamka vystlaná buňkami citlivými na světlo. Není přizpůsobena na tvorbu obrazu, pouze k určení směru světla.

Gastrovaskulární soustava

 • hltan - Živočich ho vymrští a pomocí něho přijme potravu.
 • ústní otvor
 • gastrovaskulární dutina - Kromě trávení odpovídá i za přepravu živin: strávenou potravu přepravuje do všech částí organismu. Je to nezbytné, protože ploštěnci nemají samostatní oběhový systém.

Nervová soustava

 • párové ganglion - Zde se nachází nejvíce nervových buněk. Během evoluce se nervové buňky seskupili v hlavě, protože nejvíce podnětů zasahuje tuto část těla. Tento proces se nazývá cefalizací. V případě ploštěnky potoční můžeme sledovat počáteční fázi cefalizace.
 • podélné nervové svazky
 • příčné nervové svazky

Reprodukční soustava

 • vaječník - Produkuje vajíčka.
 • varle - Produkuje spermie.
 • žloutková žláza - Produkuje buňky a hmotu, která obklopuje oplodněné vajíčko (zygota). Jejich úkolem je ochrana a vyživování zygoty.
 • kopulační váček - Sem se dostávají spermie během páření.
 • pohlavní otvor

Související doplňky

Želvušky

Želvušky mohou přežít v extrémních podmínkách, mohou dokonce zůstat naživu ve vesmíru.

Žížala obecná

Žížala obecná je živočich žijící v půdě, na příkladu kterého vás seznámíme s anatomií kroužkovců.

Amoniti, podtřída čtyřžábrých hlavonožců.

Patřily do skupiny hlavonožců s vnější vápenatou schránkou. Jejich fosílie jsou důležité ukazatele.

Bělásek zelný

Bělásek zelný je rozšířený druh motýla, na jehož příkladu poznáme anatomii motýlů.

Hlemýžď zahradní

Rozšířený druh hlemýždě, populární i jako jídlo.

Houbovci

Nejstarší skupina zvířat žijících pod vodou jejich tělo je asymetrické bez tkáně.

Ježek východní

Ježek východní se brání stočením do klubíčka pomocí svých bodlin.

Jepice dlouhochvostá

Larvy tohoto druhu jepice stráví první tři roky svého života ve vodě, jejich dospělý život trvá jen jeden den, během kterého se páří.

Křižák obecný

Křižák obecný patří mezi rozšířený druh pavouků, na příkladu kterého poznáme anatomii pavouků.

Medúza

Medúzy jsou volně plovoucí žahavci. Je to nejstarší druh zvířat, které mají skutečné tkáně.

Perlorodka říční

Druh měkkýše rozšířeného ve sladkých vodách.

Roháč obecný

Na příkladu roháče vám představíme jako pracují svaly hmyzu, mechanismus jejich letu a rozmnožování brouků.

Rozmanitost orgánů detekujících světlo

V průběhu evoluce se nezávisle od sebe vyvinulo několik typů zrakových orgánů.

Včela medonosná

Včely medonosné produkují med, který patří mezi naše důležité výživné látky.

Trilobiti (fosilie)

Řadíme sem předky pavoukovců a kořýšů.

Added to your cart.