Váš nákupní košík je prázdný

Nákup

Kusy: 0

Spolu: 0,00

0

Platónská tělesa

Platónská tělesa

Tato animace prezentuje pět pravidelných 3D (platónských) těles, z nichž nejznámější je krychle.

Matematika

Klíčová slova

platónské těleso, Čtyřstěn, krychle, Osmistěn, Dvanáctistěn, Dvacetistěn, dvojí, Pythagoras, Aristotelés, geometrie, geometrie prostoru, matematika

Související doplňky

Scénky

Související doplňky

Császár mnohostěn

Császár mnohostěn je nekonvexní mnohostěn s plochami 14 trojúhelníků.

Euclid of Alexandria

The Ancient Greek scientist, Euclid of Alexandria, is often referred to as the 'father of geometry'.

Eulerova věta o mnohostěnech

Věta zformulována Leonhardem Eulerem popisuje jednu ze základních vlastností konvexních mnohostěnů.

Koule

Koule je množina bodů, které jsou všechny ve stejné vzdálenosti od daného bodu v prostoru.

Krychle

Tato animace prezentuje komponenty (vrcholy, hrany, strany) krychle jedné z Platónských těles.

Kuželovitá tělesa

Tato animace prezentuje různé typy kuželovitých těles a pyramid.

Objem čtyřstěnu

Při výpočtu objemu čtyřstěnu vycházíme výpočtem objemu hranolu.

Regular square pyramid

A regular square pyramid is a right pyramid with a square base and four triangular faces.

Seskupení kvádrů

Tato animace prezentuje různé typy kvádrů prostřednictvím každodenních předmětů.

Seskupení těles

Tato animace prezentuje různé skupiny prostorových těles pomocí příkladů.

Seskupení těles 1

Tato animace prezentuje různé skupiny prostorových těles pomocí příkladů.

Seskupení těles 2

Tato animace prezentuje různé skupiny prostorových těles pomocí příkladů.

Seskupení těles 3

Tato animace prezentuje různé skupiny prostorových těles pomocí příkladů.

Seskupení těles 4

Tato animace prezentuje různé skupiny prostorových těles pomocí příkladů.

Síť krychle (cvičení)

Ne všechny sítě skládající se ze 6 shodných čtverců lze poskládat do krychle.

Szilassyho mnohostěn

Tento speciální konkávní mnohostěn byl pojmenován po maďarském matematikovi.

Výpočet obvodu, obsahu, povrchu a objemu

V animaci se seznámíte se vzorci pro výpočet obvodu a obsahu rovinných útvarů, povrchu a objemu těles.

Válcovitá tělesa

Tato animace prezentuje různé typy válcových těles a jejich boční plochy.

Fulleren (C₆₀)

To je alotropická modifikace uhlíku s molekulovou stavbou krystalové mřížky, která byla objevena na konci 80. let 20. století.

Added to your cart.