Váš nákupní košík je prázdný

Nákup

Kusy: 0

Spolu: 0,00

0

Pantheon (Řím, 2. století)

Pantheon (Řím, 2. století)

„Chrám všech bohů“ byl postaven za vlády římského císaře Hadriána.

Výtvarné umění

Klíčová slova

Panteon, bohové, Chrám, Campus Martius, Agrippa, Řím, kupole, rotunda, kolonáda, opeion, žulový sloup, tympanon, kazetový strop, Hadrianus, Světové Dědictví, Viktor Emanuel II., Raffaello Santi, starověk

Související doplňky

Scénky

Pantheon

 • kupole polkulového tvaru
 • rotunda - Budova s kruhovým půdorysem.
 • kolonáda (sloupořadí)
 • střešní krytina - Kopule je pokryta bronzovými pozlacenými střešními taškami.
 • obklad - Boční stěna stavby byla pokryta mramorovými obklady.

Konstrukce

 • opeion - Okrouhlý otvor ve středu kopule o průměru 9 metrů, který slouží k osvětlení interiéru.
 • portikus - Sloupořadí, které se nachází před vchodem do budovy.
 • žulový sloup - Je jich celkem 16 a jsou seřazeny do tří řad. Jejich funkci je opora stropu.
 • tympanon - Je to trojúhelníková plocha nad průčelím budovy.
 • pemza
 • pemza a cihla
 • cihla
 • tuf a cihla
 • vápenec a tuf
 • emplekton - Betonová výplň mezi dvěma cihlovými stěnami.

Zajímavost

 • 43,44 metrů
 • opeion - Okrouhlý otvor ve středu kopule o průměru 9 metrů, který slouží k osvětlení interiéru.

Interiér

 • opeion - Okrouhlý otvor ve středu kopule o průměru 9 metrů, který slouží k osvětlení interiéru.
 • kazetový strop
 • klenutý výklenek
 • hranatý výklenek
 • pilastr - Architektonický prvek, který připomíná sloup. Vystupuje ze stěny a má pouze dekorativní účel.
 • sloup
 • edikula - Ozdobné orámování okna, dveří či výklenku, tvořené postranními sloupy, pilastry nebo pilíři, na nichž leží kladí a trojúhelný či segmentový štít. Ve starověkém Římě to bylo místo soch bohů.
 • exedra - Půlkruhový výklenek ve zdi nebo na fasádě. Na vrchní části se nachází poloviční kopule.

Animace

Procházka

Vyprávění

Pantheon, který byl postaven na Martově poli, patří mezi pár chrámů starověkého Říma, které se zachovaly až dodnes.
Význam jeho jména s řeckým původem je chrám všech bohů. Podle nejvěrohodnějších názorů jméno dostal po vysokém počtu soch bohů nebo po kupole připomínající oblohu.

Původní budovu dal postavit vojevůdce a přítel prvního císaře Augusta, Marcus Agrippa v roce 27 př. Kr., během svého konzulátu.
První chrám shořel v roce 80, během panování Trajána ho zasáhl blesk.
Budovu obnovili pravděpodobně během panování Hadriána kolem roku 126, ale na původní konstrukci se spoléhali jen minimálně. Na původ z dob Agrippy naznačuje nápis na fasádě chrámu, který je viditelný dodnes.

Od té doby byl již Pantheon renovován vícekrát, ale jeho nádherná forma, kterou dostal za dob Hadriána, byla zachována dodnes.
Chrám zasvěcený všem římským bohům se skládá ze dvou hlavních částí: z rotundy a kolonády.

Výše kopule rotundy a její průměr jsou téměř stejné, měří přibližně 43 metrů. To znamená, že v interiéru rotundy by se vešla koule, která by se dotýkala povrchu kopule a také podlahy.

Zajímavostí kopule je i to, že až do 19. století byla nejširší na světě; navíc má ve středu okrouhlý otvor o průměru 9 metrů.
Funkcí takzvaného opeionu je osvětlení vnitřního prostoru.

Portikus je spojen s rotundou pomocí obdélníkové konstrukce. Jeho strop drží 16 žulových sloupů v korintském slohu. Kolonáda a tympanon nad ní měli velký vliv na architekturu renesance v pozdním středověku.

Pantheon, který se v roce 1980 dostal mezi památky Světového dědictví UNESCO, slouží jako hrobka velikánů Itálie.
Mezi jiným je zde pohřben Viktor Emanuel II., první král sjednocené Itálie a známý malíř Raffaello Santi.

Související doplňky

Řečtí bohové

Olympští bohové byli podle starověké řecké mytologie stejně rozmanití jako lidé.

Římští gladiátoři (2. století)

Gladiátoři byli bojovníci, kteří bojovali v římských arénách proti sobě a divokým zvířatům pro zábavu diváka.

Church of St John at Kaneo (Ohrid, 13th c.)

The Orthodox church, situated on a picturesque cliff, was named after John the Apostle

Diokleciánův palác (Split)

Tento palác s charakterem pevnosti dal postavit římský císař Dioklecián na pobřeží, v blízkosti svého rodiště.

Pompeiovo divadlo (Řím, 1. století před Kr.)

Budova postavená římským státníkem byla jedním z prvních kamenných divadel "věčného města".

Provincie a města Římské říše

Tato animace vám představí dějiny Římské říše trvající několik století.

Pula Arena (Pula, 1st century)

The Pula Arena, located in present-day Croatia, was one of the largest Roman amphitheatres in the Antiquity.

Velká stoupá (Šance, 1. století př. Kr.)

Mistrovské dílo buddhistické architektury se nachází v Indii.

Vodovod a silnice ze Starověkého Říma

Vynikající silnice a vodovody, které pokrývaly celou Římskou říši odrážejí civilizační vyspělost říše.

Caracallovy lázně (Řím, 3. století)

Nádherný lázeňský komplex římského císaře byl postaven ve 3. století.

Cella Septihcora (Pécs, Maďarsko, 4. století)

Budovy raně křesťanského hřbitova archeologicky jsou zajímavé ložiska.

Cella trichora (Pécs, Maďarsko)

Rano křesťanský hřbitov ve městě Pécs (Maďarsko) je významnou archeologickou lokalitou.

Circus Maximus (Řím, 1. století)

Tato obrovská aréna byla určena na pořádání vozových závodů.

Hagia Sofia

Chrám Svaté Moudrosti byl nejprve náboženským centrem Byzantské říše a později Osmanské říše. Dnes funguje jako muzeum.

Koloseum (Řím, 1. století)

Nejznámější a nejvelkolepější amfiteátr v starověkém Římě byl postaven v 1. století.

Oltář míru (Řím, 1. storočie př. Kr.)

ento obrovský oltář byl postaven prvním císařem a je jedním z nejvýznamnějších děl starověkého římského umění.

Pantheon (Paříž, 18. století)

Největší a nejdůležitější klasicistní budova byla dokončena v roce 1790, kde jsou pohřbeny mnohé významné osobnosti Francie.

Starověký římský obytný dům

Bohatí občané ve starověkém Římě vlastnili prostorné domy s rozmanitými formami půdorysu a mnoha místnostmi.

Starověký římský senátor a jeho manželka

Senátoři, kteří byli členy nejvyšší společenské třídy starověkého Říma, nosili tógy s purpurovým lemem.

Titov vítězný oblouk (Řím, 1. století)

Vítězný oblouk byl postaven u vchodu do komplexu Forum Romanum na oslavu vítězství v Judeai.

Šalamounův chrám (Jeruzalém. 10. století př. Kr.)

Šalamounův chrám je jeden z nejdůležitějších staveb židovské architektury.

Mešita Jameh (Isfahan, 15. století)

Kvůli architektonickému řešení a ozdobě tato mešita patří k mistrovským dílům islámského umění.

Zikkurat (Ur, 3. tisíciletí pr. Kr.)

Zikkurat je název chrámové věži stavěného v celé starověké Mezopotámii.

Added to your cart.