Váš nákupní košík je prázdný

Nákup

Kusy: 0

Spolu: 0,00

0

Palác Karla Velikého (Cáchy, 9 století)

Palác Karla Velikého (Cáchy, 9 století)

Palác Karla Velikého byl nejen střediskem říše, ale i centrem kultury.

Dějepis

Klíčová slova

Chalemagne, Palác Karla Velikého, Aachen, palác, Francké říše, císař, kultura, Carolingian, renesance, kaple, Křesťan, centrum

Související doplňky

Středověký křesťanský král

Krest'anskí králové, kteří seděli na trůnech, nosili korunu a v rukou drželi královské insignie, byly typickými postavami středověku.

Historická topografie (významné osobnosti - univerzitní historie)

Najděte současnou krajinu a přiřaďte k ní významnou historickou osobnost.

Legendary medieval empires

Numerous legendary empires were built (and destroyed) in the course of history.

Středověké oblékání západní Evropy (5-10. století)

Oblečení odráží životní styl a kulturu obyvatel daného období a regionu.

Středověké věže a bašty

Konstrukce hradů měla paralelní vývoj s vojenskou technikou.

Zakázané město (Peking, 17. století)

Zakázané město je jednou z nejimpozantnějších a nejzáhadnějších památek z císařského období Číny.

Opatství svatého Havla (11. století)

Mnoho století patřilo mezi přední evropské benediktinské opatství.

Visegrág

Výstavba honosného paláce začala během panování krále Karla I. a dostala svou konečnou podobu během panování krále Matyáše Korvína.

Arabský chalífa (7. století)

Chalífové, považováni za potomky Mohameda byly nejdůležitějšími vůdci islámského náboženství.

Hagia Sofia

Chrám Svaté Moudrosti byl nejprve náboženským centrem Byzantské říše a později Osmanské říše. Dnes funguje jako muzeum.

Knósský palác (2. tisíciletí př. Kr.)

Největší palácový komplex ostrova Kréta bylo pravděpodobně středisko mínojské civilizace.

Added to your cart.