Váš nákupní košík je prázdný

Nákup

Kusy: 0

Spolu: 0,00

Olympie (5. století př. Kr.)

Olympie (5. století př. Kr.)

V roce 776 před Kr. se zde konaly první olympijské hry - náboženské a sportovní soutěže konající se každé 4 roky, díky čemuž město se stalo jedním z center starověkého Řecka.

Dějepis

Klíčová slova

Olympia, Olympic game, Moderní olympijské hry, Coubertin, Stadion, Gymnasion, sportovní, Historie sportu, sportovní událost, Olympijský oheň, soutěž, 776 př.nl, Řecko, starověké Řecko, Peloponés, starověk, historie, Hera, Chrám, hlavní bůh, , Atény, Zeus, Pheidias, náboženství, oběť

Související doplňky

Typy řeckých sloupů

Jónské, dórské a korintské sloupy mají odlišné rozměry a ozdoby.

Akropole (Athény, 5. století př. Kr.)

Nejslavnější citadela na světě je Akropole v Athénách, která byla postavena během periklovské mírové éry.

Řečtí bohové

Olympští bohové byli podle starověké řecké mytologie stejně rozmanití jako lidé.

Řecký hoplít (5. století př. Kr.)

Bojovník pěchoty zařazováni do skupiny těžkooděnců ve starověkém Řecku.

Římští gladiátoři (2. století)

Gladiátoři byli bojovníci, kteří bojovali v římských arénách proti sobě a divokým zvířatům pro zábavu diváka.

Atletický stadion

V atletickém stadionu mohou být uspořádány různé sportovní akce.

Bitva u Marathonu (490 př. Kr.)

Maratonský běh zachoval vzpomínku vítězství aténských hoplitů nad perskou armádou.

Dionýsovo divadlo (Athény, 4. století př. Kr.)

V Athénách na jižní straně Akropole se nachází divadlo s vynikající akustikou a svérázným tvarem stavby.

Egyptské pyramidy (Gíza, 26. století př. Kr.)

Egyptské pyramidy jsou poslední z divů starověkého světa, které ještě můžeme vidět.

Hippokratés z Kósu

Hippokratés, který byl vedoucím lékařské školy na ostrově Kós, se považuje za „otce medicíny“.

Knósský palác (2. tisíciletí př. Kr.)

Největší palácový komplex ostrova Kréta bylo pravděpodobně středisko mínojské civilizace.

Město Babylón (6. století př. Kr.)

Starověké město Babylón se rozprostíralo v Mezopotámii na dvou březích řeky Eufrat.

Mezník sochařství

Tato animace ukazuje pět vynikajících děl z dejiín sochařství.

Mykény (2. tisícletí př. n. l.)

Starořecké město s pokročilou kulturou je první v historii s vybudovanou pevností.

Starověký athénský občan a jeho manželka

Athénská demokracie fungovala díky komunitě občany s plnými právům.

Starověká řecká keramika

Mistrovská díla starověkých řeckých hrnčířů jsou důležité archeologické prameny.

Starověké divy světa

Z původních starověkých divů světa zůstal jen jediný a to pyramidy v Gíze.

Circus Maximus (Řím, 1. století)

Tato obrovská aréna byla určena na pořádání vozových závodů.

Socha Apoxyomenosa

Tato svérázná starověká řecká socha byla nalezena na dně Jaderského moře.

Added to your cart.