Váš nákupní košík je prázdný

Nákup

Kusy: 0

Spolu: 0,00

0

Odsolování mořské vody

Odsolování mořské vody

Odsolováním mořské vody se vyrábí z mořské vody pitná voda.

Technologie

Klíčová slova

mořská voda, odsolování, Odsolovací závod, voda, Reverzní osmóza, destilátor, destilační přístroj, Destilace, Iontová výměna, Elektrodialýza, semipermeabilní membrána, pitné vody nedostatek, sůl, pitná voda, chlorid sodný, elektroda, škody na životním prostředí, břehu moře, technika, zeměpis

Související doplňky

Podzemní voda

Voda, která se nachází mimo zemského povrchu povrchová voda, podpovrchová voda a krasová voda

Chlorid sodný (NaCl)

Kuchyňská sůl (nebo sůl), je jedním z nejdůležitějších sodných sloučenin, nezbytná pro živé organismy.

Inženýrské sítě

Je to systém, který splňuje požadavky spotřebitelů jako jsou zásobování vodou, odstraňování odpadních vod, elektřina, teplo, plyn a telekomunikace.

Koloběh vody (střední)

Koloběh vody zahrnuje procesy jako jsou vypařování přes tvorbu oblaků kondenzaci vody v nich v podoby dešťových kapek nebo sněhových vloček a následný pád...

Krasová oblast (základní)

V krasových oblastech se vytvářejí krasové formy mezi které patří doliny, krápníky.

Rozpuštění NaCl

Kuchyňská sůl se rozpouští ve vodě: polární molekuly vody tvoří plášť kolem iontů.

Systém ochrany před povodněmi

Ochranná hráze, nebo, v případě menších povodní, letní hráz zajišťuje ochranu proti povodňových škodám.

Vodovodní síť

Systém dodávky vody zajišťuje čistou a nezávadnou pitnou vodu pro spotřebitele.

Vrstvy oceánů

Hloubka vody ovlivňuje fyzikální vlastnosti, flóru a faunu oceánu.

Vznik a druhy oblaků

Z odpařené vody se tvoří mraky, které mají různý tvar a jejichž voda dopadá zpět na povrch Země ve formě srážek

Znečištění vody

Hlavními zdroji znečištění vody jsou průmysl, zemědělství a městské oblasti.

Jak to funguje? - Klimatizace

Klimatizace ochlazuje vzduch uvnitř místnosti tím, že čerpá teplo a uvolňuje ho ve vnějším prostoru.

Jak to funguje? - Lednička

Tato animace prezentuje jak funguje lednička.

Jak to funguje? - Vodárenská věž

Pomocí této animace poznáme strukturu a fungování vodárenské věže.

Mořské proudy

Mořské proudy tvoří velký dopravníkový oceánský pás, který ve výrazné míře ovlivňuje zemské klima.

Added to your cart.