Váš nákupní košík je prázdný

Nákup

Kusy: 0

Spolu: 0,00

0

Objem čtyřstěnu

Objem čtyřstěnu

Při výpočtu objemu čtyřstěnu vycházíme výpočtem objemu hranolu.

Matematika

Klíčová slova

Objem čtyřstěnu, Čtyřstěn, Objem trojúhelníkové pyramidy, hlasitost, Hranol, Objem jehlanu, geometrie, matematika

Související doplňky

Eulerova věta o mnohostěnech

Věta zformulována Leonhardem Eulerem popisuje jednu ze základních vlastností konvexních mnohostěnů.

Objem koule (Cavalieriův princip)

Vypočítat povrch koule je možné pomocí vhodného válce a kužele.

Objem koule (ukázka)

Součet objemu "tetraedrů" udává přibližný objem koule.

Poměr objemů podobných těles

Tato 3D animace Vám ukáže souvislost mezi poměrem podobnosti a poměrem objemu geometrických těles.

Regular square pyramid

A regular square pyramid is a right pyramid with a square base and four triangular faces.

Platónská tělesa

Tato animace prezentuje pět pravidelných 3D (platónských) těles, z nichž nejznámější je krychle.

Szilassyho mnohostěn

Tento speciální konkávní mnohostěn byl pojmenován po maďarském matematikovi.

Seskupení těles 1

Tato animace prezentuje různé skupiny prostorových těles pomocí příkladů.

Seskupení těles 2

Tato animace prezentuje různé skupiny prostorových těles pomocí příkladů.

Seskupení těles 3

Tato animace prezentuje různé skupiny prostorových těles pomocí příkladů.

Seskupení těles 4

Tato animace prezentuje různé skupiny prostorových těles pomocí příkladů.

Added to your cart.