Váš nákupní košík je prázdný

Nákup

Kusy: 0

Spolu: 0,00

Noemova archa

Noemova archa

Podle Bible, Noe postavil archu na příkaz Boha, aby tak zachránil svou rodinu a zvířata před potopou.

Mateřský jazyk prvního stupně ZŠ

Klíčová slova

Noe, archa, Záplava, Židovský, Křesťan, Korán, Bible, Starý zákon, náboženství, bůh, jednobožství, Islám

Související doplňky

Šalamounův chrám (Jeruzalém. 10. století př. Kr.)

Šalamounův chrám je jeden z nejdůležitějších staveb židovské architektury.

Časová spirála

Ve hře rozmisťujeme historické události na správné místo.

Od doby kamenné do doby železné

Pomocí animace můžeme poznat evoluci starodávného nástroje sekera.

Řečtí bohové

Olympští bohové byli podle starověké řecké mytologie stejně rozmanití jako lidé.

Gutenbergova tiskárna (Mohuč, 15. století)

Podle magazínu Life Gutenbergův vynález je nejdůležitější událostí druhého tisíciletí.

Ivan Meštrović: Dějiny Chorvatů

Nejslavnější práce legendárního chorvatského sochaře zobrazuje ženskou postavu oblečenou v kroji.

Izolované obydlí (hájovna)

Myslivci přizpůsobují svůj životní styl prostředí v lese.

Lidská evoluce

V průběhu lidské evoluce se zvětšoval mozek a rozšířila se lebka.

Místa původu zvířat a plodin

Domestikovaní zvířata a plodiny pocházejí z různých částí světa.

Neolitické sídliště

Díky neolitické revoluci vznikaly trvale obydlené osady.

Stonehenge (Velká Británie, doba bronzová)

Světoznámý památník v Anglii z doby bronzové ješte stále ukrývá před výzkumníky mnoho záhad.

Added to your cart.