Váš nákupní košík je prázdný

Nákup

Kusy: 0

Spolu: 0,00

Newtonovy pohybové zákony

Newtonovy pohybové zákony

Animace znázorňuje Newtonovy tři pohybové zákony, které způsobily převrat ve fyzice.

Fyzika

Klíčová slova

zákon pohybu, newton, Isaac Newton, Síla, akcelerace, zachování hybnosti, inertial, setrvačnost, protisměrné síly, lineární pohyb, tažná síla, právo, gravitační síla, Tření, hmota, tah, urychlující síla, reakce, axiom, gravitace, Mechanika, Philosophiæ Naturalis Principia Mathematica, počet, Analýza funkce, fyzika, Experiment, fyzik, matematik

Související doplňky

Vývoj nebeské mechaniky

Animace představuje dílo astronomů a fyziků, kteří změnili náš pohled na vesmír.

Působení sil

Animace nám představí jak působí síly na různé typy vozidel.

Sluneční soustava, planety

Kolem Slunce obíhá na oběžné dráze 8 planet.

Stav beztíže

Kosmická loď během své dráhy je ve stálém stavu volného pádu.

Torzní váhy

Síla může být měřena, měřením zkroucení torzního drátu v torzní rovnováze.

Šikmá věž v Pise (14. století)

Středověká zvonice katedrály v Pise je nejslavnější šikmá věž na světě.

Aerodynamický vztlak

Vysoká rychlost vytváří vztlak na křídla letadla kvůli jejich asymetrickému profilu.

Dílna Galilea Galileiho

Galileo Galilei obohatil fyziku a astronomii o důležité poznatky.

Fungování ponorky

Při změnách průměrné hmotnosti nádrží se ponorka může ponořovat nebo vyplout na povrch.

Fyzici, kteří změnili svět

Tito vynikající vědci měli obrovský vliv na rozvoj fyziky.

Fyzika kola

Prostřednictvím fungování kola můžeme pochopit několik fyzikálních principů.

Gravitační vlna (LIGO)

Když tělesa s velkou hmotností vykonávají zrychlující se pohyb, vznikají kolem nich vlny v časoprostoru, které se nazývají gravitačními vlnami.

Horkovzdušný balón

Horkovzdušný balón je létající balón, který se zvedá pomocí horkého vzduchu.

Komety

Komety jsou působivé astronomické objekty, které obíhají kolem Slunce.

Laboratoř Marie Curie

Marie Curie, která získala Nobelovu cenu za fyziku a chemii, je asi nejznámější ženou v dějinách vědy.

Plachetnice

První škunery byly postaveny v Holandsku v 17. století a byly především používány jako obchodní lodě.

Typy satelitů

Satelity na oběžné dráze kolem Země mohou být použity pro civilní a vojenské účely.

Starověké římské obléhací stroje

Tyto technické nástroje starověcí Římané použili na dobývání pevnosti.

Added to your cart.