Navigační nástroje minulosti

V průběhu staletí bylo vynalezeno několik výborných nástrojů na pomoc při navigaci na moři.

Související doplňky

Cechy

Cechy disponovali značnou mocí ve středověkém hospodářství. Zjistěte více o těchto organizacích!

Indiánská vesnice (Severní Amerika)

Typické severoamerické indiánské vesnice jsou známé z populárních filmů a románů.

Benátky ve středověku

Benátky byly námořní velmoc a důležité centrum mořského obchodu.

Středověké univerzity

Toto video vás seznámí se vznikem a fungováním středověkých univerzit.

Templářští rytíři (12. století)

Jeden z nejdůležitějších rytířských řádů, který vznikl během křižáckých výprav.

Chichén Itzá (12. století)

Legendární hlavní město říše Mayů a Toltéků se nacházelo na území dnešního Mexika.

Vikingové

Vikingové byli severští mořeplavci, kteří pocházeli z území dnešního Dánska, Švédska, Norska....

Uherské korunovační klenoty

Ze všech korunovačních klenotů nejznámější je uherská koruna.

Added to your cart.