Váš nákupní košík je prázdný

Nákup

Kusy: 0

Spolu: 0,00

Národní symboly a památky

Národní symboly a památky

Pomocí animace poznáme národní symboly a památky po celém světě.

Zeměpis

Klíčová slova

Národní symboly a památky, země, Mapa znalosti, symbol, mapa, Země světa, Rám, slepá mapa, Země, kontinent, budova, Světové Dědictví, Humánní geografie, společnost, příroda, zeměpis

Související doplňky

Formy vlády a úřední jazyky států

Animace prezentuje formy vlád a úřední jazyky států.

Města světa

Tato animace nám prezentuje geografické umístění a údaje o větších městech na Zemi a prostřednictvím hry usnadňuje procvičování získaných vědomostí.

Státy Ameriky

Prostřednictvím této prezentace můžete poznat státy Ameriky, jejich hlavní města a vlajky.

Státy Asie

Pomocí této animace poznáte státy Evropy, jejich hlavní města a vlajky.

Státy světa

Prostřednictvím animace můžeme poznat státy světa, jejich hlavní města a vlajky.

Země Afriky

Pomocí této prezentace poznáte státy Afriky, jejich hlavní města a vlajky.

Země v Evropě

Pomocí této animace poznáte státy Evropy, jejich hlavní města a vlajky.

Zajímavá fakta z geografie - Společnost

Tato animace vás seznámí se zajímavými fakty o naší společnosti.

Administrativní mapa Německa

Animace představuje administrativní členení Německa.

Administrativní mapa Rakouska

Animace ukazuje administrativní členění Rakouské republiky.

Dopravní sítě

Animace představuje suchozemní, vodní a vzdušné dopravní uzly.

Machu Picchu (15. století)

Starobylé město Inků, které se nachází v dnešním Peru, je na seznamu světového kulturního dědictví.

Politické a ekonomické integrace

V průběhu poslednch desetiletí bylo v jednotlivých zemích vytvořeno několik politických a hospodářských unií.

Státy a města USA

Tato animace nás seznámí s největším městy a členskými státy USA.

Zeměpisné objevy (15-17. století)

Legendární zeměpisné objevy na počátku novověku překreslili mapy, jejich účinky jsou velmi rozmanité.

Beduínský tábor

Životní styl polonomádných kmenů žijících v poušti se dokonale přizpůsobil klimatickým podmínkám a životnímu prostředí pouště.

Chichén Itzá (12. století)

Legendární hlavní město říše Mayů a Toltéků se nacházelo na území dnešního Mexika.

Egyptské pyramidy (Gíza, 26. století př. Kr.)

Egyptské pyramidy jsou poslední z divů starověkého světa, které ještě můžeme vidět.

Slované

Dnešních Slovanů lze rozdělit do tří hlavních skupin. Většina z nich žije v 14 evropských zemích.

Světová náboženství v současnosti

Prostorové rozložení světových náboženství mají historické důvody.

Africká vesnice (Súdán)

Africké vesnice se přizpůsobují přírodním podmínkám a odrážejí kulturu místních kmenů.

Klokan obrovský

Je jedním z největších vačnatců.

Modern empires

Numerous legendary empires were built (and destroyed) in the course of history.

Oáza

Oázy jsou oblasti v pouštích, v polopouštích, kde je k dispozici voda.

Opera v Sydney (1973)

Vzhledem ke své konstrukci a umístění, opera australského města je jedním z nejpozoruhodnějších operních domů na světě.

Ptakopysk podivný

Savec s rysy typickými pro plazy: snáší vajíčka a má kloaku.

Santa María (15. století)

Santa María byla malá karaka. Sloužila jako velící a zásobovací loď pro Kolumbovy expedici.

Tenochtitlán (15. století)

Velkolepé hlavní město vyspělé Aztécké říše udivilo i španělských dobyvatelů.

Teotihuacán (4. století)

Před Kolumbovým příchodem to bylo největší a nejlidnatější město v Americe, které je majestátní i v podobě ruin.

Uherské korunovační klenoty

Ze všech korunovačních klenotů nejznámější je uherská koruna.

Vodopád

Vodopád je příkrý až svislý stupeň v říčním korytě, přes který přepadá vodní tok.

Added to your cart.